Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МФУ/МЮУ N 793/2581/5 від 29.08.2016. Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2016

м. Київ

N 793/2581/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2016 р. за N 1232/29362

Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та з метою забезпечення надання відомостей про смерть фізичних осіб

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання відомостей про смерть фізичних осіб, що додається.

2. Визначити, що інформаційні файли відомостей про смерть фізичних осіб формуються та подаються у форматі XML-файлів.

3. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього наказу є Міністерство юстиції України та Державна служба фінансового моніторингу України.

Технічна підтримка надання відомостей про смерть фізичних осіб здійснюється державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та є адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

4. Встановити, що пакет інформаційних файлів відомостей про смерть фізичних осіб, державна реєстрація якої здійснювалась з 01 січня 2015 року до набрання чинності цим наказом, формується за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян за структурою, визначеною у додатку 1 до Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб, затвердженого цим наказом, та одноразово надається адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим наказом на знімному носії інформації в електронній формі із супровідним листом.

5. Державній службі фінансового моніторингу України та державному підприємству, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та є адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян, вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

6. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.), Департаменту інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н. І.

 

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В. П. Зубрій

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України
29 серпня 2016 року N 793/2581/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2016 р. за N 1232/29362

 

 

 

 

 

 

Порядок
надання відомостей про смерть фізичних осіб

1. Цей Порядок визначає процедуру надання Міністерством юстиції України Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) відомостей про смерть фізичних осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, громадянства, дат народження і смерті, місць народження і смерті, місця останнього проживання померлої особи, відомостей про вилучені документи у зв'язку з державною реєстрацією смерті.

Відомості щодо державної реєстрації смерті невпізнаних осіб не надаються. У разі встановлення особи такого померлого та внесення змін до актового запису про смерть такі відомості надаються Держфінмоніторингу за звітний період, у якому внесені зміни.

2. Інформаційні файли відомостей про смерть фізичних осіб (далі - інформаційні файли) формуються за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) за структурою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

3. Інформаційні файли надаються Держфінмоніторингу щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, та містять відомості, внесені до Реєстру протягом звітного періоду.

4. Держфінмоніторинг за результатами обробки інформаційного файла не пізніше третього робочого дня з моменту отримання такого файла формує та надсилає адміністратору Реєстру файл-повідомлення про результат обробки інформаційного файла (далі - файл-повідомлення) за структурою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку.

5. Якщо файл-повідомлення одержано з ненульовим значенням коду помилки, адміністратор Реєстру протягом трьох робочих днів з моменту отримання такого файла надає Держфінмоніторингу інформаційний файл з усуненими помилками.

Якщо з будь-яких причин адміністратор Реєстру протягом чотирьох робочих днів з моменту відправки інформаційного файла не отримав файла-повідомлення, він звертається до Держфінмоніторингу для з'ясування причин ненадання файла-повідомлення.

6. Обмін інформаційними файлами та файлами-повідомленнями здійснюється засобами електронної пошти із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства у сфері захисту інформації. Під час інформаційного обміну використовуються такі електронні адреси:

dracs_dfm@nais.gov.ua для надсилання адміністратором Реєстру інформаційних файлів та отримання файлів-повідомлень;

fm_minjustice@sdfm.gov.ua для отримання Держфінмоніторингом інформаційних файлів та надсилання файлів-повідомлень.

7. Для ідентифікації підписувача, підтвердження цілісності та забезпечення конфіденційності даних в електронній формі Держфінмоніторинг та адміністратор Реєстру застосовують засоби криптографічного захисту інформації, що сумісні з програмним забезпеченням Реєстру.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

Ю. П. Романюк

Директор Департаменту приватного
права Міністерства юстиції України

О. М. Ференс

Додаток 1
до Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
(пункт 2)

 

 

 

 

Структура інформаційного файла відомостей про смерть фізичних осіб

Назва інформаційного файла формується таким чином:

DRACS_file[1…N]_quantity[1..N]_[поточна дата, час].xml.zip.p7s.p7e,

де DRACS - константа, тип файла;

file[1…N] - номер файла з послідовності переданих інформаційних файлів, вказується в числовому форматі;

quantity[1..N] - кількість інформаційних файлів у послідовності, вказується в числовому форматі;

[поточна дата, час] - рік, місяць, день, години, хвилини, секунди без роздільних знаків "РРРРММДДГГХХСС";

xml - ознака формату інформаційного файла (XML);

zip - ознака того, що інформаційний файл заархівований;

p7s - ознака того, що інформаційний файл підписаний електронним цифровим підписом;

p7e - ознака того, що інформаційний файл зашифрований.

Максимальна кількість записів в одному інформаційному файлі не може перевищувати 10000 записів. Якщо кількість записів за звітний період перевищує 10000 записів, надання відомостей за такий період здійснюється декількома інформаційними файлами.

Корінний елемент - згідно з вимогами до структури XML-файла може бути тільки один корінний елемент. Назва корінного елемента - DATA. У корінного елемента DATA існує обов'язковий строковий атрибут FORMAT_VERSION, який містить поточну версію формату XML-файла обміну, наприклад 1.0. Корінний елемент повинен містити принаймні один елемент із описом відомостей (Record). Усі поля інформаційного файла є окремими XML-елементами.

Опис

Назва

Тип даних

Обмеження

Запис

Record

-

Кількість таких елементів має бути більшою за 0

Кількість записів

Record_NUMB

CHAR(5)

Кількість записів у файлі

Ідентифікатор інформаційного файла

FILEID

CHAR(250)

Обов'язково заповнюється

Дата початку періоду

FROM_DT

DATE 1

Обов'язково заповнюється

Дата закінчення періоду

TO_DT

DATE 1

Обов'язково заповнюється

 

Елемент Record повинен містити такі атрибути:

N
з/п

Опис атрибута

Назва

Тип даних

Обмеження

1

Відомості щодо актового запису про смерть

1.1

Номер актового запису про смерть

REG_NUMB

CHAR(11)

Обов'язково заповнюється

1.2

Дата складання актового запису

DT_SYSTEM

DATE 1

Обов'язково заповнюється

1.3

Ознака "Поновлений"

IS_RESTORE

NUMBER(1)

Обов'язково заповнюється:
"0" - ні
"1" - так

1.4

Назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану

OBJ_NAME

CHAR(240)

Обов'язково заповнюється

2

Відомості про фізичну особу

2.1

Прізвище

SURNAME

CHAR(50)

Заповнюється у разі наявності

2.2

Ім'я

NAME

CHAR(50)

Заповнюється у разі наявності

2.3

По батькові

PATRONYMIC

CHAR(50)

Заповнюється у разі наявності

2.4

Стать

RC_HU_SEX

NUMBER(1)

1 - чоловіча
2 - жіноча

2.5

Громадянство

CITIZRNSHIP

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

2.6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

RC_HU_ INN

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

2.7

Дата смерті

DT_DEATH

DATE 1

Обов'язково заповнюється

2.8

Дата смерті 2

DT_DEATH_TXT

CHAR(50)

Заповнюється у разі наявних неповних даних у п. 2.7 "Дата смерті"

2.9

Дата народження

DT_BIRTH

DATE 1

Заповнюється у разі наявності

2.10

Дата народження 2

DT_BIRTH_TXT

CHAR(50)

Заповнюється у разі наявних неповних даних у п. 2.9 "Дата народження"

3

Відомості про документи, що підтверджують факт смерті

3.1

Назва документа

DOC_NAME

CHAR(100)

Заповнюється у разі наявності

3.2

Номер документа

DOC_NUMB

CHAR(20)

Заповнюється у разі наявності

3.3

Дата видачі

DOC_DATE

DATE 1

Заповнюється у разі наявності

3.4

Ким виданий

DOC_DELIVER

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

4

Місце народження фізичної особи, яка померла

4.1

Назва країни

BIRTH_STATE

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

4.2

Назва області

BIRTH_REGION

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

4.3

Назва району, міста обласного значення, до складу якого входить населений пункт

BIRTH_DISTRICT

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

4.4

Тип населеного пункту

BIRTH_TOWN_TYPE

Number(1)

1 - село
2 - селище
3 - місто
4 - селище міського типу
5 - інше
Заповнюється у разі наявності

4.5

Назва населеного пункту (в тому числі міста Київ та Севастополь)

BIRTH_TOWN

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

5

Місце смерті фізичної особи

5.1

Назва країни

DEATH_STATE

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

5.2

Назва області

DEATH_REGION

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

5.3

Назва району, міста обласного значення, до складу якого входить населений пункт

DEATH_DISTRICT

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

5.4

Тип населеного пункту

DEATH_TOWN_TYPE

Number(1)

1 - село
2 - селище
3 - місто
4 - селище міського типу
5 - інше
Заповнюється у разі наявності

5.5

Назва населеного пункту (в тому числі міста Київ та Севастополь)

DEATH_TOWN

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

6

Місце останнього проживання фізичної особи, яка померла

6.1

Назва країни

HOME_STATE

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

6.2

Назва області

HOME_REGION

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

6.3

Назва району, міста обласного значення, до складу якого входить населений пункт

HOME_DISTRICT

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

6.4

Тип населеного пункту

HOME_TOWN_TYPE

Number(1)

1 - село
2 - селище
3 - місто
4 - селище міського типу
5 - інше
Заповнюється у разі наявності

6.5

Назва населеного пункту (в тому числі міста Київ та Севастополь)

HOME_TOWN

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

6.6

Тип вулиці

HOME_STREET_TYPE

Number(1)

1 - вулиця
2 - площа
3 - бульвар
4 - проспект
5 - провулок
Заповнюється у разі наявності

6.7

Назва вулиці

HOME_STREET

CHAR(120)

Заповнюється у разі наявності

6.8

Номер будинку (додаток до номера будинку/корпусу)

HOME_HOUSE

CHAR(59)

Заповнюється у разі наявності

6.9

Квартира

HOME_FLAT

CHAR(25)

Заповнюється у разі наявності

7

Відомості про вилучені документи у зв'язку з державною реєстрацією смерті фізичної особи

7.1

Найменування документа

D_NAME

CHAR(100)

Заповнюється у разі наявності

7.2

Серія, номер

D_SR_NUMB

CHAR(50)

Заповнюється у разі наявності

7.3

Дата видачі

D_DATE

DATE 1

Заповнюється у разі наявності

7.4

Ким виданий

D_DELIVER

CHAR(240)

Заповнюється у разі наявності

8

Дані про свідоцтво про державну реєстрацію смерті

8.1

Серія, номер

DOC_SERIA

CHAR(240)

Обов'язково заповнюється

8.2

Ким видано

DOC_ORG_NAME

CHAR(240)

Обов'язково заповнюється

8.3

Дата видачі

DATE ISSUE

DATE 1

Обов'язково заповнюється

 

____________
1 Формат для дати без часу dd.mm.yyyy, наприклад, 20.01.2015.

 

Додаток 2
до Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
(пункт 4)

 

 

 

 

Структура файла-повідомлення про результат обробки інформаційного файла відомостей про смерть фізичних осіб

Назва файла-повідомлення формується шляхом заміни константи DRACS у назві інформаційного файла константою RERR_DRACS.

Корінний елемент - згідно з умовами структури XML-файла може бути тільки один корінний елемент. Назва корінного елемента - DATA. У корінного елемента DATA існує обов'язковий строковий атрибут FORMAT_VERSION, який містить поточну версію формату XML-файла обміну, наприклад 1.0. Всі поля файла-повідомлення є окремими XML-елементами.

N

Опис

Назва

Тип даних

Обмеження

1

Ім'я файла, при обробці якого виникли помилки

File_Name

CHAR
(240)

Обов'язково заповнюється

2

Дата формування файла RERR_DRACS

Error_Date

dateTime 1

Обов'язково заповнюється

3

Код помилки

Error_Code

Number(2)

Обов'язково заповнюється:
0 - файл оброблено успішно;
1 - не вдалося дешифрувати файл;
2 - не вдалося перевірити електронний цифровий підпис файла;
3 - не вдалося розархівувати файл;
4 - файл вже був раніше прийнятий;
5 - надано файл, що не містить жодних даних;
6 - невідповідний формат файла;
7 - невідповідний зміст файла (відсутність обов'язкових полів або невідповідність даних типам полів);
8 - перевищено максимально допустиму кількість відомостей у файлі

4

Повідомлення помилки

Error_Msg

CHAR
(400)

Необов'язково заповнюється

____________
1 Формат для дати та часу dd.mm.yyyy hh24:mi:ss. Наприклад, 20.01.2015 10:43:17.


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.12.2016)
Просмотров: 770
Всего комментариев: 0
avatar