Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МінАППУ №481 від 23.11.2016. Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


НАКАЗ

23.11.2016
м. Київ
N 481

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2016 р. за N 1641/29771

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
Т. Кутовий
ПОГОДЖЕНО:
 
В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру
О. М. Цвях

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 листопада 2016 року N 481

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2016 р. за N 1641/29771


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) та її територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

2. Посадові особи Держгеокадастру та його територіальних органів, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Законом України "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Головою Держгеокадастру, його першим заступником та заступником (далі - керівництво Держгеокадастру) проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, затвердженими наказами Держгеокадастру, які розміщуються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

4. Особистий прийом громадян начальником відповідного територіального органу Держгеокадастру, його першим заступником та заступником (далі - керівництво територіального органу Держгеокадастру) проводиться до останнього заявника за попереднім записом у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, затвердженими наказами відповідного територіального органу, які розміщуються на офіційному веб-сайті відповідного територіального органу Держгеокадастру.

Особистий прийом громадян керівництвом територіального органу Держгеокадастру проводиться також без попереднього запису у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, у порядку черговості.

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інваліди Великої Вітчизняної війни;

учасники антитерористичної операції;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

7. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на особистий прийом до керівництва Держгеокадастру здійснює структурний підрозділ апарату Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, або за телефоном (044) 244-82-47 щодня (крім святкових та вихідних днів) з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю з 9.00 до 16.45), обідня перерва - з 13.00 до 13.45.

8. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на особистий прийом до керівництва відповідного територіального органу Держгеокадастру здійснюється відповідальним структурним підрозділом цього органу.

9. Під час попереднього запису на особистий прийом реєструються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Держгеокадастру або територіального органу Держгеокадастру, до компетенції якого належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Під час попереднього запису на особистий прийом заявника має бути попереджено про обробку його персональних даних.

10. У записі на особистий прийом до керівництва Держгеокадастру та його територіальних органів може бути відмовлено з таких підстав:

1) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

2) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством).

11. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У разі відмови в записі структурним підрозділом Держгеокадастру (структурним підрозділом територіального органу Держгеокадастру) надаються роз'яснення щодо причин відмови.

Не допускається відмова керівництвом територіальних органів Держгеокадастру громадянинові в особистому прийомі з підстав звернення на такий прийом без попереднього запису.

12. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Держгеокадастру (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій тощо), здійснюють керівники (працівники) структурних підрозділів Держгеокадастру. Графік особистого прийому керівниками (працівниками) структурних підрозділів Держгеокадастру затверджується наказом Держгеокадастру. Організацію розгляду зазначених звернень проводить структурний підрозділ апарату Держгеокадастру.

Прийом громадян з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом територіальних органів Держгеокадастру (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій тощо), здійснюють керівники (працівники) структурних підрозділів територіальних органів Держгеокадастру.

13. Запис громадян на особистий прийом до керівництва Держгеокадастру та до керівництва територіальних органів Держгеокадастру проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу Держгеокадастру або відповідних структурних підрозділів територіальних органів Держгеокадастру, до компетенції якого належить вирішення питання.

14. Структурний підрозділ Держгеокадастру / відповідний структурний підрозділ територіального органу Держгеокадастру подає документи та інші матеріали, що додаються громадянами для обґрунтування своєї заяви (клопотання), пропозиції (зауваження), або скарги для вивчення та опрацювання до структурного підрозділу Держгеокадастру або територіального органу Держгеокадастру, до компетенції якого належить вирішення питання.

Структурні підрозділи Держгеокадастру / структурні підрозділи територіального органу Держгеокадастру по кожному зверненню відповідно до компетенції в п'ятиденний строк готують пропозиції щодо вирішення порушених громадянами питань та разом з обґрунтуванням повертають до структурного підрозділу Держгеокадастру / відповідного структурного підрозділу територіального органу Держгеокадастру.

Структурний підрозділ Держгеокадастру / відповідний структурний підрозділ територіального органу Держгеокадастру подає опрацьовані матеріали керівництву Держгеокадастру або керівництву територіального органу Держгеокадастру для ознайомлення та проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком.

15. Посадова особа під час проведення особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

16. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова інформація.

17. Для забезпечення кваліфікованого вирішення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Держгеокадастру та/або його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

18. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому керівництву Держгеокадастру, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала прийом.

Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому керівництву відповідного територіального органу Держгеокадастру, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала прийом.

19. Письмові та усні звернення (заяви (клопотання), пропозиції (зауваження) або скарги), подані під час особистого прийому, передаються до структурного підрозділу Держгеокадастру / відповідного структурного підрозділу територіального органу для реєстрації.

Структурні підрозділи Держгеокадастру, його територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до компетенції у триденний строк подають пропозиції про результати опрацювання наданих матеріалів щодо розгляду звернень громадян за підписом керівника до відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру.

Структурні підрозділи територіального органу Держгеокадастру відповідно до компетенції у триденний строк подають пропозиції щодо результатів опрацювання наданих матеріалів із розгляду звернень громадян за підписом керівника до відповідного структурного підрозділу територіального органу Держгеокадастру.

20. Облік громадян і контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом Держгеокадастру або відповідним структурним підрозділом територіального органу Держгеокадастру, до повноважень якого належать зазначені питання.

 

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПК
В. Топчій


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 572
Всего комментариев: 0
avatar