Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МінАППУ №482 від 23.11.2016. Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2016

м. Київ

N 482

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2016 р. за N 1640/29770

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами), Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 листопада 2016 року N 482

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2016 р. за N 1640/29770

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр), державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру (далі - підприємство), юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби на підприємстві.

2. Погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби територіального органу Держгеокадастру, підприємства, юрисконсульта відповідної категорії, який виконує функції юридичної служби на підприємстві (далі - претендент) здійснює Юридичний департамент Держгеокадастру (далі - юридична служба Держгеокадастру).

3. Подання щодо погодження претендента вноситься керівником відповідного територіального органу Держгеокадастру або підприємства до юридичної служби Держгеокадастру за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Для проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника юридичної служби територіального органу Держгеокадастру до роботи в конкурсній комісії залучається керівник юридичної служби апарату Держгеокадастру.

4. У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові претендента, дата його народження, громадянство, місце проживання, попередня займана ним посада, посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, інформація про відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки, ділові та інші якості, відомості про процедуру призначення визначену законодавством, судимість або перебування під слідством та інші дані, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки та документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних, засвідчені в установленому законодавством порядку.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

5. Юридична служба Держгеокадастру попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і у разі потреби не пізніше ніж на десятий робочий день з дати їх отримання запрошує претендента на співбесіду до керівника юридичної служби Держгеокадастру.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань претендента для організації та виконання покладених на юридичну службу територіального органу Держгеокадастру, підприємства завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами).

Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування в юридичній службі Держгеокадастру.

6. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається керівником юридичної служби Держгеокадастру, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках. Один примірник висновку протягом двадцяти робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається до відповідного територіального органу Держгеокадастру або підприємства, другий залишається в юридичній службі Держгеокадастру.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам та/або рівню професійної підготовки є підставою для оформлення рішення щодо відмови у погодженні призначення його на посаду, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

8. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, юридична служба Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дати їх отримання повертає їх без розгляду.

9. Матеріали щодо погодження претендента зберігаються в юридичній службі Держгеокадастру протягом п'яти років.

 

Директор департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

Висновок юридичної служби Держгеокадастру щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 701
Всего комментариев: 0
avatar