Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінекології N 477 від 08.12.2016. Про затвердження Змін до Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій


МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

08.12.2016
м. Київ
N 477

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1721/29851

Про затвердження Змін до Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Відповідно до статей 56 - 59 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", абзацу третього підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 року N 67, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 року за N 298/10578, що додаються.

2. Департаменту заповідної справи (Іваненко І. Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
О. Семерак
ПОГОДЖЕНО:
 
В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру
О. М. Цвях
Т. в. о. Голови Державного 
агентства лісових ресурсів України
Х. В. Юшкевич
В. о. Голови Державної 
служби статистики України
І. М. Жук
Т. в. о. президента 
Національної академії наук України 
академік НАН України
А. Г. Наумовець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
08 грудня 2016 року N 477

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1721/29851


ЗМІНИ
до Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

1. Пункт 1.3 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.4 вважати відповідно пунктом 1.3.

2. У главі 3:

пункт 3.2 виключити:

У зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.10 вважати відповідно пунктами 3.2 - 3.9;

в абзаці другому пункту 3.3 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим та територіальних органів Мінприроди" замінити словами "органів, уповноважених згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд України" (далі - уповноважені органи)";

у пунктах 3.5, 3.7 слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення";

у пункті 3.6 слово "опублікування" замінити словами "оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінприроди";

у пункті 3.9 слово "видаватись" замінити словом "оприлюднюватись".

3. Пункт 4.2 глави 4 виключити.

4. У главі 5:

у підпункті 5.1.1 пункту 5.1:

в абзаці сьомому після слова "міністерства" доповнити словами "іншого центрального органу виконавчої влади", слова "(Мінприроди, МОН України, Держкомлісгосп України, НАНУ, УААН, тощо)" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "(наприклад, Київський держлісгосп - Держкомлісгосп України)" виключити;

третє речення абзацу сто тридцять сьомого виключити;

третє речення абзацу сто тридцять восьмого виключити;

у третьому реченні абзацу сто сорок другому слова та цифри "наказом Міністерства лісового господарства України від 15.11.95 N 134, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.95 за N 422/958" замінити словами та цифрами "наказом Державного комітету лісового господарства України від 01 жовтня 2010 року N 298, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2010 року за N 1267/18562";

підпункти 5.1.2 та 5.1.3 виключити:

5. У тексті Інструкції слова "Державна служба заповідної справи" у всіх відмінках замінити словами "Мінприроди" у відповідних відмінках, слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди" замінити словами "уповноважені органи" у відповідних відмінках;

6. У додатку 1:

у таблиці "Розподіл земель у межах об'єкта ПЗФ за землекористувачами, власниками землі на 1 січня 20_ року" графу "N рядка за формою 6-зем" виключити;

у таблиці "Розподіл земель об'єкта ПЗФ за угіддями" графу "N графи за формою 6-зем" виключити;

у таблиці "Розподіл лісових земель у межах об'єкта ПЗФ за їх категоріями" графу "Номер графи за формою 1 Державного лісового кадастру" виключити;

слова "Заступник начальника територіального органу Мінприроди (спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим) замінити словами "Керівник уповноваженого органу".

7. У додатку 2:

у таблиці 18 графу "N рядка за формою 6-зем" виключити;

у таблиці 19 графу "N графи за формою 6-зем" виключити;

у таблиці 20 графу "N графи за формою 1 Державного лісового кадастру" виключити.

8. У додатку 3 слова "(заступник начальника територіального органу Мінприроди, (спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим)" замінити словами "(керівник уповноваженого органу)".

 

Директор Департаменту
заповідної справи
І. Б. Іваненко


Нравится? Лайкни!



Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 637
Всего комментариев: 0
avatar