Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №1090 від 15.12.2016 Про проведення експерименту із запровадження продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

15.12.2016
м. Київ
N 1090

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2017 р. за N 35/29903

Про проведення експерименту із запровадження продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону

Відповідно до пункту 5 Порядку продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року N 653 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року N 1096), та з метою удосконалення процедури продажу виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

НАКАЗУЮ:

1. Провести з дня набрання чинності цим наказом до 31 травня 2017 року експеримент із запровадження продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону.

2. Затвердити Тимчасовий порядок продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону, що додається.

3. На період проведення експерименту державній установі "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" (Назимок М. М.):

укласти договір з державним підприємством "СЕТАМ" про організацію та проведення продажу на електронних аукціонах окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - електронні аукціони);

за результатами експерименту до 01 липня 2017 року подати до Міністерства фінансів України пропозиції щодо доцільності запровадження електронних аукціонів.

4. На період проведення експерименту уповноважити постійну аукціонну комісію Міністерства фінансів України з питань продажу на аукціонах цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Комісія), що створена відповідно до Порядку продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року N 653 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року N 1096), за поданням державної установи "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" визначати перелік окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України для продажу їх на електронних аукціонах.

5. Визначити, що на період проведення експерименту організаційною формою роботи Комісії є засідання. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і оформляється протоколом, який підписується членами Комісії, що були присутні на засіданні.

6. Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є. В.

 

Міністр
О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
 
Генеральний директор
державного підприємства "СЕТАМ"
В. М. Вишньов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 грудня 2016 року N 1090

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2017 р. за N 35/29903


Тимчасовий порядок
продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (далі - цінності) з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Фонд) шляхом проведення електронного аукціону.

2. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються у таких значеннях:

веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюється реєстрація учасників, подача заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги;

документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;

електронні аукціони - прилюдні торги, що здійснюються в електронній формі в системі електронних торгів (далі - електронні торги);

замовник електронних торгів - Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Держсховище);

заявник - суб'єкт господарювання або уповноважений представник такого суб'єкта, який подав заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

крок електронних торгів - фіксована організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % стартової ціни, якщо вартість цінностей становить від 0,01 грн до 10000,00 грн включно; 3 % стартової ціни, якщо вартість цінностей становить від 10000,01 грн до 100000,00 грн включно; 2 % стартової ціни, якщо вартість цінностей становить від 100000,01 грн до 1000000,00 грн включно; 1 % стартової ціни, якщо вартість цінностей становить 1000000,01 грн та більше;

лот - одиниця цінностей, що виставляються для продажу на електронних торгах;

облікова вартість - справедлива вартість, за якою цінності обліковуються у складі запасів та яка визначається на дату подання Держсховищем заявки на проведення електронних торгів:

щодо дорогоцінних металів відповідно до закупівельних цін, встановлених Національним банком України;

щодо дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння за результатами гемологічної експертизи каміння;

організатор електронних торгів (далі - Організатор) - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України (державне підприємство "СЕТАМ") та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у системі електронних торгів, на організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених цим Тимчасовим порядком;

особистий кабінет учасника - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, який авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), де розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги, у яких він бере участь, та результати їх проведення, та через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

особлива ставка лота - цінова пропозиція учасника електронних торгів щодо придбання цінностей, зроблена незалежно від перебігу торгів;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично системою електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

система електронних торгів (далі - Система) - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання та обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів, обробку інформації про електронні торги;

спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості цінностей за результатами проведення оцінки суб'єктом оціночної діяльності, та є не нижчою за облікову вартість, визначену на дату подання заявки, з урахуванням витрат Держсховища відповідно до чинного законодавства на підготовку цінностей до продажу (далі - додаткові витрати відповідно до чинного законодавства);

учасник електронних торгів (далі - учасник) - особа або уповноважений представник особи, яка сплатила гарантійний внесок і допущена Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Тимчасового порядку;

ціна продажу лота - найвища ціна, що склалася під час проведення електронних торгів, але не нижча ринкової;

інші терміни та поняття вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

3. Продаж цінностей з Фонду здійснюється Держсховищем на підставі рішення Міністерства фінансів України.

4. Продаж цінностей з Фонду здійснюється шляхом проведення електронних торгів на підставі договору, укладеного між Організатором та Держсховищем.

II. Передача цінностей на реалізацію

1. Постійна аукціонна комісія Міністерства фінансів України з питань продажу на аукціонах цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Комісія) за поданням Держсховища визначає перелік цінностей для продажу їх на електронних торгах.

Держсховище на підставі рішення Комісії направляє на адресу Організатора запит із переліком цінностей, продаж яких необхідно здійснити шляхом проведення електронних торгів.

Організатор протягом 10 (десяти) робочих днів приймає рішення, в якому затверджує перелік цінностей для реалізації шляхом проведення електронних торгів.

У разі надання Організатором згоди на проведення реалізації цінностей на підставі зазначеного переліку Держсховище надає такі документи:

заявка на проведення торгів;

опис цінностей із зазначенням облікової вартості, визначеної на дату подання заявки, з урахуванням додаткових витрат відповідно до чинного законодавства.

2. Реалізація цінностей здійснюється після визначення їх вартості (оцінки).

3. Проведення оцінки цінностей здійснюється Організатором із залученням суб'єктів оціночної діяльності та за результатами проведення такої оцінки формується стартова ціна.

4. Оцінка цінностей здійснюється Організатором шляхом залучення відповідних експертів та спеціалістів, а також суб'єктів оціночної діяльності.

У документі про проведення оцінки цінностей, що видається відповідним експертом, спеціалістом чи суб'єктом оціночної діяльності, вказуються: найменування металу, з якого виготовлено цінності, його проба, найменування каміння, що міститься у цінностях, його окремі характеристики, якість, вартість і маса, а також інші якісні характеристики.

Оцінка цінностей здійснюється за ринковими цінами, що діють на дату проведення оцінки.

Проведення оцінки цінностей здійснюється за кошти Організатора.

Стартова ціна, за якою цінності виставляються на торги, повинна дорівнювати вартості, зазначеній в документі про оцінку цінностей, але не може бути нижчою від облікової вартості, визначеної на дату подання заявки, з урахуванням додаткових витрат відповідно до чинного законодавства.

У разі якщо вартість, зазначена в заявці Держсховища на проведення електронних торгів, перевищує вартість, зазначену в документі про оцінку, такі цінності не підлягають реалізації та повертаються Держсховищу.

Після проведення оцінки цінностей Організатор визначає остаточний перелік цінностей для реалізації шляхом проведення електронних торгів та направляє його до Держсховища.

5. Мінфін за поданням Держсховища приймає рішення про продаж відповідних цінностей з Фонду.

6. Держсховище формує пакет документів відповідно до вимог законодавства, що передається Організатору для внесення інформації про проведення електронних торгів до Системи протягом п'яти робочих днів з дати прийняття Мінфіном рішення про продаж відповідних цінностей з Фонду.

7. Організатор протягом п'яти робочих днів з дати здійснення оцінки цінностей вносить інформацію про проведення електронних торгів до Системи.

Перевірка наданих Держсховищем документів на відповідність вимогам законодавства України Організатором торгів не здійснюється.

Із метою внесення до Системи повної інформації про цінності, що передаються на реалізацію, Організатор торгів може направляти до Держсховища спеціаліста для фотозйомки цих цінностей.

8. Інформація про цінності, включені до переліку, виставленого на електронні торги, вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пункту 1 цього розділу.

Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення цінностей та відомостей про них (склад, характеристика, опис).

9. У разі припинення реалізації цінностей з ініціативи Держсховища воно повинно компенсувати Організатору всі витрати, понесені ним під час підготовки до проведення торгів та безпосередньо під час торгів.

III. Порядок ознайомлення учасників із цінностями

1. Протягом одного робочого дня після передачі пакета документів Організатору Держсховище передає Організатору графік ознайомлення зареєстрованих для участі в торгах осіб із цінностями, що реалізуються Держсховищем.

Графік має передбачати можливість ознайомлення із цінностями не менше чотирьох разів протягом тридцяти днів.

Організатор розміщує графік ознайомлення із цінностями в Системі.

2. Організатор отримує заявки на ознайомлення із цінностями за телефоном, письмові або на електронну пошту.

3. Право на ознайомлення із цінностями мають особи, які зареєструвалися як в Системі, так і для участі в торгах за лотом, з яким мають намір ознайомитись, у тому числі особи, які ще не сплатили гарантійного внеску.

4. Організатор згідно з прийнятими заявками та відповідно до вимог цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до конкретного дня ознайомлення розміщує в електронному кабінеті Держсховища список осіб, які допущені до ознайомлення із цінностями.

5. Безпосереднє ознайомлення із цінностями здійснює Держсховище відповідно до власних правил та положень.

IV. Проведення електронних торгів

1. Організатор проводить електронні торги протягом тридцяти календарних днів із дати внесення інформації про лот до Системи.

2. Інформаційне повідомлення про електронні торги автоматично розміщується на Веб-сайті Системою не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати завершення електронних торгів.

3. Інформаційне повідомлення про електронні торги має містити:

загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

відомості про Держсховище (найменування, контактний телефон, електронна адреса);

порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги щодо їх оформлення;

кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

дату і час початку електронних торгів;

час закінчення електронних торгів (завершення подачі цінових пропозицій);

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

строк для підписання протоколу проведення електронних торгів;

реквізити рахунку Держсховища для перерахування переможцем електронних торгів коштів за придбані цінності, строки сплати таких коштів.

4. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів.

5. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені цим Тимчасовим порядком.

Гарантійний внесок вважається сплаченим із дня його зарахування на рахунок Організатора.

У разі ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із зазначенням відповідної підстави.

6. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно за обраним лотом. Подана заявка на участь в електронних торгах за обраним лотом не є дозволом на участь в електронних торгах за іншими лотами.

7. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

8. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. В особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь відповідно до своїх прав.

9. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення електронних торгів.

10. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Тимчасовим порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

11. Інформація про зарахування гарантійного внеску розміщується в особистому кабінеті учасника не пізніше робочого дня, що настає за днем зарахування коштів.

12. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

13. Реалізація цінностей здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

Передачею цінностей на реалізацію вважається момент внесення інформації про лот до Системи. Ціна цінностей, переданих на реалізацію, є дійсною на період реалізації цінностей.

14. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9.00 до 18.00.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може перевищувати 6 годин.

15. Усі учасники, зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції за лотом. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт із кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція дорівнює стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи.

Кожен із учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку покупки лота.

Особлива ставка може бути вказана одним учасником не більше одного разу.

Особлива ставка вказується з кроком, аналогічним ціновим пропозиціям за цим лотом.

Особлива ставка учасника має перевищувати максимальну цінову пропозицію, запропоновану в ході торгів іншими учасниками.

У разі якщо учасником було подано цінові пропозиції у ході торгів, особлива ставка повинна бути вищою, ніж максимальна серед поданих цим учасником.

У разі якщо учасником не було зроблено жодної цінової пропозиції, особлива ставка повинна бути не нижче стартової ціни лота.

Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасника.

Після подачі особливої ставки учасник втрачає право подавати цінові пропозиції.

16. В особистому кабінеті є розділ з активними на цей момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.

Інформація про перебіг електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки.

Для кожного допущеного учасника забезпечується можливість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції або особливої ставки.

17. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників запропонував придбати цінності за стартовою ціною, і пропозицій щодо купівлі цінностей від інших учасників не надійшло, цінності продаються за стартовою ціною.

Якщо після завершення торгів переможець не сплатив необхідних платежів у строки, передбачені цим Тимчасовим порядком, переможцем визнається особа, яка зробила попередню цінову пропозицію.

18. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшло жодної цінової пропозиції, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

19. Система забезпечує постійний і відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

V. Порядок уцінки (повторної уцінки) цінностей

1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізовані цінності, які виставлялись на електронні торги, можуть підлягати уцінці.

Розмір уцінки не повинен перевищувати 10 відсотків вартості за стартовими цінами. Ціна цінностей після уцінки не має бути нижчою облікової вартості, визначеної на дату подання заявки, з урахуванням додаткових витрат відповідно до чинного законодавства.

2. Не пізніше наступного робочого дня після проведення уцінки цінностей Організатор направляє інформацію про проведення уцінки та копію відповідного акта до Держсховища для внесення інформації про проведення повторних електронних торгів до Системи.

Повторні електронні торги проводяться в місячний строк з дня проведення уцінки цінностей згідно з вимогами, визначеними цим Тимчасовим порядком. Вартість цінностей, зазначена в уцінці, є стартовою ціною реалізації цінностей на повторних електронних торгах.

3. У разі якщо уцінені цінності не були реалізовані на повторних електронних торгах, такі цінності підлягають повторній уцінці. При цьому розмір повторної уцінки не має перевищувати 10 відсотків вартості за стартовими цінами повторних електронних торгів. Ціна цінностей після повторної уцінки не має бути нижчою облікової вартості, визначеної на дату подання заявки з урахуванням додаткових витрат відповідно до чинного законодавства.

Після повторної уцінки проведення заключних електронних торгів здійснюється у строк та за процедурою, передбаченою цим розділом для проведення повторних електронних торгів.

4. Якщо повторно уцінені цінності не були реалізовані протягом заключних електронних торгів, такі цінності знімаються з торгів.

VI. Винагорода Організатора

1. Винагорода за організацію та проведення електронних торгів сплачується Організатору переможцем електронних торгів. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота і становить 5 % ціни лота.

2. У разі продажу лота за стартовою ціною винагородою Організатора є гарантійний внесок, сплачений учасником, який став переможцем електронних торгів.

У разі якщо цінності реалізовано за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни цінностей та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку переможець електронних торгів повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно перерахувати ці кошти.

VII. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів за лотом у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронних торгів;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди Організатора, яку переможець електронних торгів повинен додатково сплатити у разі реалізації цінностей за ціною, вищою від стартової, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну);

дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку Держсховища, на який необхідно перерахувати кошти за придбані цінності.

Система автоматично в день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів за лотом з повною інформацією про переможця електронних торгів в особистому кабінеті переможця.

У протоколі зазначаються такі реквізити: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, який є переможцем електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання і номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер контактного телефону.

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, до протоколу електронних торгів вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронних торгів підписується Організатором і не пізніше наступного робочого дня направляється до Держсховища.

3. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом п'яти банківських днів із дня формування протоколу здійснює розрахунки за придбані на електронних торгах цінності з Держсховищем та за потреби сплачує додаткову винагороду Організатору.

4. У разі надходження грошової суми не в повному обсязі на рахунок Держсховища у строки, визначені цим Тимчасовим порядком, Держсховище не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбані цінності, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором відповідно до цього Тимчасового порядку.

Держсховище повертає переможцю електронних торгів, який сплатив грошову суму не в повному обсязі, суму частково перерахованих ним коштів протягом п'яти робочих днів після закінчення строку оплати цінностей згідно з цим Тимчасовим порядком.

5. Протокол про проведення торгів є підставою для отримання у власність цінностей, що реалізовувалися на відповідних торгах.

На підставі протоколу про проведення торгів переможець укладає із Держсховищем договір купівлі-продажу цінностей, здійснює їх оплату та перераховує винагороду Організатору.

6. Держсховище зобов'язане повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів коштів за придбані цінності не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок Держсховища.

Повідомлення здійснюється через особистий кабінет Держсховища в Системі.

7. Гарантійний внесок переможця електронних торгів не зараховується до ціни продажу та включається до винагороди Організатора. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від Держсховища повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбані цінності.

Якщо електронні торги не відбулися або цінності знято з реалізації, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня, що настає після визнання електронних торгів такими, що не відбулися, або цінності знято з реалізації.

8. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені цим Тимчасовим порядком.

9. Видача цінностей здійснюється Держсховищем лише після отримання підтвердження від Організатора про перерахування йому винагороди у повному обсязі.

До цінностей, що реалізуються Держсховищем, додається акт відпуску цінностей.

10. Переможець електронних торгів зобов'язаний отримати цінності у Держсховища не пізніше семи робочих днів із дати отримання протоколу проведення торгів.

 

Заступник начальника Управління
державної політики у сфері
пробірного нагляду та документів
суворої звітності - начальник
відділу державного регулювання
у сфері виробництва, використання
та зберігання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
О. В. Кузнєцова


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (24.01.2017)
Просмотров: 635
Всего комментариев: 0
avatar