Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №1193 від 28.12.2016. Про затвердження Змін до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2016 року N 1193

Про затвердження Змін до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

З метою вдосконалення та актуалізації відомчого класифікатора інформації з питань державної митної справи, який використовується у процесі оформлення митних декларацій, та забезпечення тестового функціонування на національному рівні Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Класифікатора типів декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (зі змінами);

Зміни до Класифікатора митних режимів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (зі змінами);

Зміни до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (зі змінами);

Зміни до Класифікатора документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (зі змінами);

Зміни до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (зі змінами).

2. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.):

в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з моменту його оприлюднення, крім абзаців другого - п'ятого пункту 1, які набирають чинності з 01 лютого 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та в. о. заступника Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2016 року N 1193

 

 

 

Зміни до Класифікатора типів декларацій

Рядок "Транзит" викласти в такій редакції:

"

Транзит

ТР

Митна декларація, заповнена у звичайному порядку

АА

Періодична митна декларація

РР

Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим

ЕА

Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення

ЕЕ

Додаткова декларація до періодичної митної декларації

ДР

Додаткова декларація до попередньої митної декларації

ДЕ

Не зазначається

Спільний транзит

Т1

Митний статус товарів Європейського Співтовариства

Т2

".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2016 року N 1193

 

 

 

Зміни до Класифікатора митних режимів

1. У колонці "Код митного режиму" цифри "80" та "81" замінити відповідно цифрами та символом "80*" та "81*".

2. Доповнити приміткою такого змісту:

"____________
* Примітка: не зазначається у графі 1 митних декларацій типів "Т1" та "Т2"".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2016 року N 1193

 

 

 

Зміни до Класифікатора видів транспорту

1. У колонці "Код виду транспорту" цифри "51" замінити цифрами та символом "51*".

2. Доповнити приміткою такого змісту:

"_____________
* Примітка: не застосовується у митних деклараціях типів "Т1" та "Т2"".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2016 року N 1193

 

 

 

 

Зміни до Класифікатора документів

1. У розділі 1 "Митні документи":

позицію "1101" викласти в такій редакції:

"1101 - Митна декларація, заповнена у звичайному порядку (крім позначеної кодом "0830")";

позицію 1201 виключити.

2. У розділі 2 "Транспортні (перевізні) документи":

2.1. Позиції 2150, 2710, 2711, 2712, 2718, 2719, 2730, 2740, 2761, 2785, 2950, 2954 виключити;

2.2. Позицію "2959" викласти в такій редакції:

"2959 - Ваучер TIR+".

3. У розділі 3 "Комерційні документи" позиції 3105, 3141, 3325, 3640 виключити.

4. У розділі 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що підтверджують дотримання обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України" позиції 5040, 5111, 5213 виключити.

5. У розділі 6 "Документи, що використовуються для проведення попереднього документального контролю" позиції 6001, 6002, 6003 виключити.

6. У розділі 7 "Документи, що підтверджують країну походження" позиції 7001, 7003, 7011, 7014 виключити.

7. У розділі 9 "Інші документи" позицію 9611 виключити.

8. Доповнити новим розділом 10 "Коди документів, що відповідають кодам документів Нової комп'ютеризованої транзитної системи" такого змісту:

"

Розділ 10 "Коди документів, що відповідають кодам документів Нової комп'ютеризованої транзитної системи"

0002

Сертифікат відповідності (Certificate of conformity)

0003

Сертифікат якості (Certificate of quality)

0018

Сертифікат на перевезення товару A.TR (Movement certificate A.TR)

0235

Список контейнерів (Container list)

0271

Пакувальний лист (Packing list)

0325

Рахунок-проформа (Proforma invoice)

0380

Рахунок-фактура (інвойс) (Commercial invoice)

0703

Домашня транспортна накладна (House waybill)

0704

Мастер коносамент (Master bill of lading)

0705

Коносамент (Bill of lading)

0714

Домашній коносамент (House bill of lading)

0720

Накладна ЦІМ (CIM consignment note (rail))

0722

Накладна УМВС (SMGS consignment note (rail))

0730

Автотранспортна накладна (Road consignment note)

0740

Авіаційна вантажна накладна (Air waybill)

0741

Мастер авіаційна вантажна накладна (Master air waybill)

0750

Поштова накладна (Dispatch note (post parcels))

0760

Транспортний документ мультимодального/комбінованого перевезення (Multimodal/combined transport document (generic))

0785

Вантажна відомість (Cargo Manifest)

0787

Навантажувальний документ (Bordereau)

0820

Супровідний документ T (Dispatch note model T)

0821

Супровідний документ T1 (Dispatch note model T1)

0822

Супровідний документ T2 (Dispatch note model T2)

0825

Супровідний документ T2L (Dispatch note model T2L)

0830

Експортна митна декларація (Goods declaration for exportation)

0851

Фітосанітарний сертифікат (Phytosanitary certificate)

0852

Міжнародний санітарний сертифікат (Sanitary certificate)

0853

Міжнародний ветеринарний сертифікат або ветеринарне свідоцтво (Veterinary certificate)

0861

Сертифікат про походження товару (Certificate of origin)

0862

Декларація про походження товару (Declaration of origin)

0864

Сертифікат про походження товару, до якого застосовуються преференції (Preference certificate of origin)

0865

Сертифікат про походження товару форми A (Certificate of origin form A (GSP))

0911

Ліцензія на імпорт товарів (Import licence)

0933

Декларація про вантаж (прибуття) (Cargo declaration (arrival))

0941

Дозвіл на експорт у випадку ембарго (Embargo permit)

0951

Форма TIF (міжнародне залізничне транзитне сполучення) (TIF form)

0952

Книжка МДП (TIR carnet)

0954

Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (Movement certificate EUR.1)

0955

Книжка (карнет) А.Т.А. (ATA carnet)

 

"

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2016 року N 1193

 

 

 

Зміни до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами

1. Доповнити підрозділ "Ввізне мито" розділу "Мито" новою позицією такого змісту:

"

056

Проценти із сум податкових зобов'язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами

15010100

Митний кодекс України, розділ V, глава 18, стаття 106, частина сьома

 

";

2. Доповнити розділ "Податок на додану вартість" новою позицією такого змісту:

"

057

Проценти із сум податкових зобов'язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами

14070100

Митний кодекс України, розділ V, глава 18, стаття 106, частина сьома

"

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (01.03.2017)
Просмотров: 813
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar