Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №135 від 14.02.2017. Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2017  № 135

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 березня 2017 р. 
за № 309/30177

Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із змінами, внесеними до законодавства, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О.С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
14.02.2017  № 135

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 березня 2017 р. 
за № 309/30177

ЗМІНИ 
до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова «торгів із закупівлі товарів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання документації конкурсних торгів, запрошення до участі в процедурах закупівель та підготовці засідань комітету з конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг тощо)» замінити словами «публічних закупівель»;

2) у пункті 1.4:

після слів «відповідно до законодавства,» доповнити словами «сум боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Оплата витрат на транспортування, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування товарів, установку, монтаж, налагодження, заготівлю товарів та оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється придбання товару, якщо це передбачено умовами договору придбання.»;

3) в абзаці другому пункту 1.6 слова «будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів),» замінити словами «капітальні інвестиції, капітальний ремонт;».

2. У главі 2:

1) підпункт 2.1.1 пункту 2.1 після слів «осіб рядового і начальницького складу» доповнити словом «, поліцейських»;

2) у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1:

підпункт 3 після слів «інформаційних видань» доповнити словами «, в тому числі електронних»;

підпункт 10 після слова «добрив» доповнити словом «тощо» та після слів «наукових цілей» доповнити словами «, лабораторних досліджень (випробувань)»;

у підпункті 17 слова «шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників» замінити словами «кайданків, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів незалежно від вартості та іншого спеціального екіпірування)»;

у підпункті 2.2.4:

в абзаці восьмому підпункту 1 слово «зарубіжних» виключити та після слів «науково-технічної інформації» доповнити словами «, інформаційних ресурсів»;

підпункт 5 після слів «оплата транспортних послуг» доповнити словами «(у тому числі компенсація відповідних витрат працівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до законодавства)»;

підпункт 10 після слів «документації на земельні ділянки;» доповнити словами «технічних умов;»;

у підпункті 21 слова «народних засідателів і» виключити;

підпункт 24 після слова «молодіжних,» доповнити словами «національно-патріотичних,», після слів «відповідно до укладених угод» доповнити словами «та інших підтвердних документів на проведення заходів»;

у підпункті 2.2.5:

у підпункті 6 слова «відшкодування витрат» замінити словами «компенсаційні виплати»;

у підпункті 7 слово «молодіжні,» виключити;

підпункт 1 підпункту 2.2.6 після слова «боєприпасів» доповнити словами «, продукції оборонного призначення»;

у підпункті 2.2.7.4 підпункту 2.2.7 слова «його транспортування» замінити словами «розподілу природного газу, зберігання, постачання та транспортування»;

у підпункті 2.2.8:

підпункт 5 підпункту 2.2.8.1 після слів «видатки на розробку» доповнити словами «(модернізацію, удосконалення)»;

підпункт 2.2.8.2 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

«12) видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України).»;

3) у підпункті 2.5.3 пункту 2.5:

підпункт 1 доповнити словами «; компенсація за піднайом (найом) жилих приміщень військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу, не забезпеченим таким житлом»;

у підпункті 25 слова «іпотечними житловими» виключити;

підпункти 1, 3, 4 підпункту 2.1.1.2 підпункту 2.1.1, підпункт 4 підпункту 2.2.2, підпункт 2 підпункту 2.2.3, підпункт 1 підпункту 2.2.5, підпункт 20 підпункту 2.5.3 після слова «військовослужбовці» у відповідних відмінках доповнити словом «, поліцейські» у відповідних відмінках;

4) у пункті 2.6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв’язку з участю у закупівлях (конкурсі);»;

у підпункті 3 слова «, збитків від інфляції» виключити;

підпункт 9 доповнити словами «та судових витрат».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«За цією категорією передбачаються видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів.»;

підпункт 3.1.2.2 підпункту 3.1.2 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

«8) видатки на спорудження монументів і пам’ятників.»;

2) підпункт 3.2.1 пункту 3.2 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) капітальні видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України).».

Директор Департаменту 
державного бюджету


В.П. Лозицький


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (05.04.2017)
Просмотров: 1383
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar