Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №141 від 01.07.1997. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість


Про затвердження Інструкції 
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України 
від 1 липня 1997 року N 141 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
4 серпня 1997 р. за N 284/2088 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Міністерства фінансів України
від 17 жовтня 1997 року N 218,
 від 19 лютого 1998 року N 37,
 від 6 листопада 1998 року N 230,
 від 24 грудня 2004 року N 818,
 від 10 червня 2005 року N 460,
 від 20 жовтня 2005 року N 717,
 від 24 січня 2009 року N 41,
 від 18 травня 2009 року N 675,
 від 27 грудня 2011 року N 1753,
від 16 листопада 2015 року N 1025,
 від 17 лютого 2017 року N 241

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. N 147, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (додається). 

 
 
Заступник Міністра
А. В. Литвин 

 
 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 1 липня 1997 р. N 141
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2004 р. N 818) 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 серпня 1997 р. за N 284/2088


ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість 

(У тексті Інструкції слово "фондів" у всіх відмінках замінено словом "засобів" у відповідних відмінках; слова "за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів)" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2011 року N 1753)

1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом: 

1.1. Рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи" (далі - рахунки обліку доходів) у випадках: поставки готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, виконання) підприємство не одержало; збільшення після поставки суми компенсації за поставку готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів; одержання готівкових коштів за товари, роботи та послуги; передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу); поставки товарів та послуг, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів (далі - комісійні товари); визнання комісіонером комісійної винагороди, комісійної винагороди при постачанні вживаних товарів, що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку; продажу особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) у фізичних осіб, які не є платниками податку, на суму торгової націнки (надбавки), встановленої платником податку. 

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460,
 від 27.12.2011 р. N 1753,
 від 16.11.2015 р. N 1025)

1.2. Субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у випадках: отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, що підлягають поставці (передачі, виконанню). Після поставки попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, а також комісійних товарів рахунки обліку доходів дебетуються у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". 

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 від 16.11.2015 р. N 1025)

1.3. Рахунків обліку витрат діяльності - у випадках: втрат і витрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми; ліквідації основних засобів за рішенням платника податку у випадках, передбачених законодавством; безоплатної поставки матеріальних цінностей (у тому числі основних засобів), робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг; використання раніше придбаних матеріальних цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку; перевищення фактичної собівартості проданих товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу в частині податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

(підпункт 1.3 пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.02.2017 р. N 241)

1.4. Рахунків обліку необоротних активів, запасів, капітальних інвестицій в необоротні активи, витрат діяльності - у випадку здійснення підприємством операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку.

(підпункт 1.4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

2. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання з податку на додану вартість звітного періоду згідно із законодавством (далі - податковий кредит з податку на додану вартість), за наявності митних декларацій або податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом: 

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

2.1. Рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" (далі - рахунки обліку зобов'язань) - у випадках: придбання (до оплати або передачі інших активів) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних засобів, нематеріальних активів; збільшення після поставки зазначених цінностей суми компенсації їх вартості на користь платника податку - постачальника; фактичного отримання об'єкта фінансової оренди (фінансового лізингу) орендарем (лізингоотримувачем); отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління. 

(підпункт 2.1 пункту 2 в редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460,
 із змінами, внесеними згідно з наказами 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 від 16.11.2015 р. N 1025)

2.2. Субрахунку 644 "Податковий кредит" - у випадках: здійснення попередньої оплати (до придбання) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних засобів, нематеріальних активів. Після отримання попередньо сплачених матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт і послуг, вартість яких попередньо сплачена, на суму податку на додану вартість дебетується субрахунок 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. 

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460,
 від 27.12.2011 р. N 1753,
 від 16.11.2015 р. N 1025)

3. Суми податкового кредиту з податку на додану вартість, зазначені в: 

абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753, 
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий 
вважати відповідно абзацами другим - четвертим)

належним чином оформлених транспортних квитках, готельному рахунку або рахунку, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

(абзац другий пункту 3 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

належним чином оформлених касових чеках, які містять суму отриманих товарів, послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів, послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку);

(абзац третій пункту 3 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунків 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". 

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

4. Сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" у випадках: перерахування повіреним (комісіонером) на виконання посередницького договору коштів на користь продавця товарів (робіт, послуг) або отримання таких товарів (робіт, послуг) від продавця для подальшої передачі довірителю (комітенту) залежно від події, що відбулася раніше; отримання повіреним (комісіонером) товарів (робіт, послуг) для подальшого продажу на виконання доручення довірителя (комітента) або перерахування виручки від продажу на користь довірителя (комітента) залежно від події, що відбулася раніше.

(абзац перший пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

Довірителем при отриманні ним товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і кредитом рахунків обліку зобов'язань. 

4.1. При отриманні послуг, що постачаються нерезидентом, на дату списання коштів з банківського рахунку платника податку для оплати послуг або на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від події, що відбулася раніше, сума податкових зобов'язань з отриманих від нерезидента послуг відображається за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит".

(абзац перший підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

Сума податкового кредиту з отриманих від нерезидента послуг на дату складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН, відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит".

(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717,
 підпункт 4.1 пункту 4 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

4.2. При ввезенні товарів на митну територію України на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунків обліку відповідних розрахунків.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.2 згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 підпункт 4.2 пункту 4 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

5. При застосуванні підприємством - платником податку касового методу для цілей оподаткування: 

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

5.1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість на дату одержання від покупців коштів або на дату отримання інших видів компенсацій вартості готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг) відображаються за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". Сума податку на додану вартість з вартості відвантаженої готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, виконаних робіт і послуг) відображається за кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів. 

5.2. Підпункт 5.2 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.02.2017 р. N 241,
 у зв'язку з цим підпункти 5.3, 5.4
 вважати відповідно підпунктами 5.2, 5.3)

5.2. На дату перерахування коштів або на дату надання інших видів компенсацій вартості одержаних (або тих, що підлягають одержанню) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, основних засобів, нематеріальних активів сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається покупцем за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". На дату отримання покупцем сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, основних засобів, нематеріальних активів, які придбаваються з метою їх подальшого використання у виробництві для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності покупця, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. 

(підпункт 5.2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

5.3. Дебетове сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" наводиться в статті "Інші оборотні активи", а кредитове сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" наводиться в статті "Інші поточні зобов'язання" Балансу. 

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

6. Видача контролюючому органу податкового векселя на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що справляється при ввезенні на митну територію України підприємствами суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні для використання у господарській діяльності, відображається за кредитом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

(абзац перший пункту 6 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

У місяці, в якому податковий вексель вважається погашеним, вексельна сума відображається за дебетом рахунків 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". 

У місяці погашення податкового векселя вексельна сума відображається за дебетом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Одночасно зазначена сума коштів відображається записами за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". 

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

7. При поверненні покупцем - платником податку на додану вартість раніше поставленої йому готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів), при зменшенні після поставки покупцю - платнику податку на додану вартість суми компенсації за поставку готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг) продавець (постачальник) суму надмірно нарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН, відображає способом сторно за дебетом рахунків обліку доходів і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Такою самою кореспонденцією відображається сума податку на додану вартість: при поверненні постачальнику (продавцю) готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів) покупцем, який не був платником податку на додану вартість на дату поставки цих цінностей, за умови надання такому покупцю повної грошової компенсації їх вартості; при перегляді цін, пов'язаних із гарантійними замінами готової продукції (товарів, інших матеріальних активів). 

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

Покупець, якщо він є платником податку на додану вартість на дату здійснення зазначених в абзаці першому цього пункту операцій та якщо він збільшив податковий кредит при отриманні готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг), суму податкового кредиту з операцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, відображає способом сторно за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунків обліку зобов'язань. 

(пункт 7 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

8. При неотриманні від продавця (постачальника) податкової накладної на отримані / попередньо оплачені сировину, матеріали, товари, основні засоби та нематеріальні активи, на виконані роботи і послуги, зареєстрованої в ЄРПН в терміни, встановлені податковим законодавством, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит", аналітичний рахунок "Податковий кредит непідтверджений", у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. У разі отримання податкової накладної з порушенням терміну реєстрації зазначена в ній сума податкового кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит", аналітичний рахунок "Податковий кредит непідтверджений".

Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума податку на додану вартість, що міститься в такій податковій накладній, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит", аналітичний рахунок "Податковий кредит непідтверджений".

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

9. Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні сировини, матеріалів і товарів, основних засобів і нематеріальних активів, при отриманні виконаних робіт і послуг, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, зараховується до первісної вартості виробничих запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів, до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. 

(абзац перший пункту 9 в редакції наказу
 Міністерства  фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні за рахунок коштів цільового фінансування товарів, послуг, необоротних активів, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, включається до складу податкового кредиту і одночасно нараховується податкове зобов'язання з податку на додану вартість, яке відображається за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". 

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025,
 від 17.02.2017 р. N 241)

10. У разі здійснення підприємством операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, передачі для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів, то суми податку на додану вартість зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість".

У разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН, суми податку на додану вартість відображає за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 719 "Інші операційні доходи".

(пункт 10 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

11. Сума податкового зобов'язання, нарахованого відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, відображається за дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню", і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", суми нарахованого податку зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню".

(Інструкцію доповнено новим пунктом 11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

12. Платник податку суму донарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 Податкового кодексу України, відображає за дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню", і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Одночасно на цю суму податку збільшуються витрати платника податку з відображенням за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню".

Платник податку суму надмірно нарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 Податкового кодексу України, відображає за кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню", і дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Одночасно на цю суму податку збільшуються доходи платника податку з відображенням за кредитом субрахунку 719 "Інші операційні доходи" і дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню".

(Інструкцію доповнено новим пунктом 12 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025,
 у зв'язку з цим пункти 11 - 16 вважати відповідно пунктами 13 - 18)

13. Зарахування коштів на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий платнику податку в Казначействі, відображається за дебетом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", аналітичний рахунок "Розрахунки з Казначейством в системі електронного адміністрування податку на додану вартість", і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету Казначейством, відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті". Перерахування платнику податку сум бюджетного відшкодування відображається за дебетом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість".

(пункт 13 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

14. Одержання облігацій внутрішньої державної позики у рахунок погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість відображається за номінальною вартістю за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". 

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

Щорічне одержання частини основної суми боргу відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Щорічне одержання доходів за облігаціями відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи". 

15. Підприємствами сільського і лісового господарства та рибальства, якими відповідно до законодавства обрано спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість (далі - сільськогосподарське підприємство), бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість здійснюється з урахуванням особливостей, наведених у цьому пункті. 

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 18.05.2009 р. N 675,
 від 27.12.2011 р. N 1753,
 від 16.11.2015 р. N 1025)

15.1. Для аналітичного обліку зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями, що оподатковуються за спеціальним режимом оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, використовується аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із спеціальним режимом оподаткування" (далі - аналітичний рахунок) субрахунку 641 "Розрахунки за податками". 

15.2. Перевищення суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість над сумою податкового кредиту з податку на додану вартість, що визначається сільськогосподарським підприємством за операціями із спеціальним режимом оподаткування, яке залишилось відповідно до законодавства у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства, відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Перерахування зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарським підприємством відображається за кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і дебетом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", аналітичний рахунок "Рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок", з якого відповідно до законодавства зараховуватимуться кошти на субрахунок 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", аналітичний рахунок "Спеціальний рахунок для акумулювання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами.

(абзац другий підпункту 15.2 пункту 15 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

Використання цільового фінансування сільськогосподарські підприємства відображають за кредитом субрахунку 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" в кореспонденції з дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

(абзац третій підпункту 15.2 пункту 15 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

(підпункт 15.2 пункту 15 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

15.3. Перевищення суми податкового кредиту з податку на додану вартість над сумою податкового зобов'язання з податку на додану вартість, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається за кредитом аналітичного субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами". 

(підпункт 15.3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

15.4. У разі вивезення (експорту) сільськогосподарської продукції (послуг) за межі митної території України сума податку на додану вартість, на яку сільськогосподарське підприємство має право на бюджетне відшкодування, відображається у звітному періоді за дебетом аналітичного рахунку субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації". 

(пункт 15 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.01.2009 р. N 41)

15.5. Підпункт 15.5 пункту 15 виключено

(пункт 15 доповнено підпунктом 15.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.05.2009 р. N 675,
підпункт 15.5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

16. При передачі готової продукції, товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів як внеску до статутного капіталу юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість відображається засновниками (учасниками) за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом рахунків обліку доходів. 

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753)

При отриманні сировини, матеріалів, товарів, основних засобів, нематеріальних активів, які внесені платником податку до статутного капіталу, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається платником податку за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". 

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства фінансів України від 27.12.2011 р. N 1753,
 від 16.11.2015 р. N 1025)

(пункт 16 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

17. Сума податку на додану вартість, зазначена у простому або простому авальованому векселі, який видається контролюючому органу при здійсненні операцій з давальницькою сировиною нерезидента, що ввозиться на митну територію України, відображається збільшенням залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". При вивезенні готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, за межі митної території України погашення зазначених векселів відображається зменшенням залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". 

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

18. Для складання податкової декларації з податку на додану вартість використовуються дані субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Платники податку на додану вартість запроваджують ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією для забезпечення узагальнення інформації для складання податкової декларації з податку на додану вартість та оперативного контролю розрахунків за податком на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. 

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (накладних, платіжно-розрахункових документів, податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, митних декларацій / електронних митних декларацій тощо), суми податку на додану вартість виділяються в окремі графи (дебет субрахунків 641 і 644). 

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2015 р. N 1025)

У регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів (у випадках поставки товарів за готівку), розрахунків з покупцями та замовниками сума податкового зобов'язання виділяється в окрему графу "у тому числі сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість". 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.10.97 р. N 218,
від 19.02.98 р. N 37,
 від 06.11.98 р. N 230,
 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.12.2004 р. N 818)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (15.12.2015)
Просмотров: 1079 | Теги: інструкція, Мінфін, ПДВ, наказ
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar