Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №241 від 17.02.2017. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

17.02.2017
м. Київ
N 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 267/30135

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є. В.

 

Міністр
О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 лютого 2017 року N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 267/30135


Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року N 141, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 року за N 284/2088 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 818):

1) доповнити підпункт 1.3 пункту 1 після слів "використання раніше придбаних матеріальних цінностей" словами "(крім основних засобів)";

2) підпункт 5.2 пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.3, 5.4 вважати відповідно підпунктами 5.2, 5.3;

3) доповнити абзац другий пункту 9 після слів "необоротних активів" словами ", які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, ".

2. Пункт 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року N 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за N 269/6557 (із змінами), викласти в такій редакції:

"4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;

відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;

досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.".

3. Доповнити підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами), після слів "фінансової звітності за" словами "національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або".

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 812
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar