Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №326 від 03.03.2017. Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з ДФС та ДКСУ


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017  № 326

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 березня 2017 р. 
за № 376/30244

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Відповідно до статті 200 розділу V Податкового кодексу України, Порядку ведення Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 26, та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що додається.

2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. і Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
03.03.2017  № 326

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 березня 2017 р. 
за № 376/30244

ПОРЯДОК 
інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання інформації Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України та інформаційної взаємодії Мінфіну з ДФС та Казначейством у процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – Реєстр).

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України (далі – Кодекс), Законах України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Формування Реєстру та оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті здійснюється щодня (крім вихідних, святкових та неробочих днів) в терміни, визначені пунктом 5 розділу II та пунктом 5 розділу III цього Порядку, на підставі баз даних ДФС та Казначейства з урахуванням хронологічного порядку надходження заяв про повернення сум бюджетного відшкодування.

4. Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються Мінфіном та ДФС, Мінфіном та Казначейством і оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.

5. Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні Мінфіну, ДФС та Казначейства з використанням каналів конфіденційного зв’язку спеціальної інформаційної телекомунікаційної системи органів влади Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – СІТС НСКЗ).

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів конфіденційного зв’язку СІТС НСКЗ така передача здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

6. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного цифрового підпису та електронного документообігу.

Внесення інформації для формування Реєстру здійснюється електронними повідомленнями.

На кожне електронне повідомлення, яке надходить від ДФС до Реєстру, накладається не менше двох електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатка відповідного територіального органу ДФС.

На кожне електронне повідомлення, яке надходить від Казначейства до Реєстру, накладаються електронні цифрові підписи печатки Казначейства.

На кожне електронне повідомлення, яке надійшло до Реєстру, Мінфіном формується та надається квитанція про отримання та результати обробки таких повідомлень з накладанням технологічного електронного цифрового підпису.

7. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.

8. Операції Казначейством здійснюються в рамках операційного дня, визначеного регламентом системи електронних платежів Національного банку України.

9. ДФС та Казначейство забезпечують своєчасність, достовірність та повноту внесення даних до Реєстру відповідно до цього Порядку.

10. Мінфін забезпечує своєчасність обробки отриманої інформації, цілісність та збереження внесених даних до Реєстру, його працездатність та щоденне оприлюднення (крім вихідних, святкових та неробочих днів) на своєму офіційному веб-сайті відповідно до вимог Кодексу.

II. Інформаційна взаємодія ДФС та Мінфіну

1. ДФС до 10-ї години (крім вихідних, святкових та неробочих днів) вносить до Реєстру інформацію, визначену підпунктом 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 розділу V Кодексу та пунктом 4 Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 26, за попередній робочий день.

З метою реалізації механізму автоматичного узгодження суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, ДФС при внесенні до Реєстру заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, також вносить інформацію про дату закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки, яка є датою узгодження суми відшкодування, відповідно до підпунктів «б» і «в» пункту 200.12 статті 200 розділу V Кодексу.

2. ДФС відповідно до підпунктів «а», «г» та «ґ» пункту 200.12 статті 200 розділу V Кодексу вносить до Реєстру інформацію щодо дати та суми узгодження бюджетного відшкодування на наступний робочий день після виникнення такого випадку.

Відповідно до підпунктів «б» і «в» пункту 200.12 статті 200 розділу V Кодексу сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою та в автоматичному режимі відображається в Реєстрі на наступний робочий день після виникнення такого випадку.

3. ДФС при внесенні інформації до Реєстру про узгоджені суми бюджетного відшкодування одночасно вносить інформацію щодо платіжних реквізитів, необхідних для перерахування сум бюджетного відшкодування на поточні банківські рахунки платників податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу таких платників податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Інформація щодо узгоджених сум бюджетного відшкодування, а також заявлених сум бюджетного відшкодування, які вважатимуться узгодженими відповідно до підпунктів «б» і «в» пункту 200.12 статті 200 розділу V Кодексу, із зазначенням платіжних реквізитів передається з накладанням не менше двох електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу ДФС.

4. ДФС вносить до Реєстру інформацію про перерахування сум бюджетного відшкодування платникам податку у порядку безспірного списання податку на додану вартість за судовими рішеннями на підставі даних Казначейства, отриманих відповідно до порядку взаємодії органів Казначейства та органів ДФС в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за доходами та іншими надходженнями, на наступний робочий день до 10 години (крім вихідних, святкових та неробочих днів) після отримання інформації щодо такого перерахування.

5. Мінфін до 11-ї години забезпечує автоматичну обробку інформації, отриманої від ДФС, та щоденне оприлюднення (крім вихідних, святкових та неробочих днів) Реєстру на своєму офіційному веб-сайті відповідно до вимог Кодексу.

6. У разі надходження електронного повідомлення відповідно до пункту 2 та абзацу третього пункту 3 розділу III цього Порядку така інформація стає доступною ДФС.

7. Мінфін здійснює автоматичну перевірку електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу ДФС.

III. Інформаційна взаємодія Мінфіну та Казначейства

1. Казначейство до 11-ї години операційного дня отримує з Реєстру інформацію про узгоджені суми бюджетного відшкодування із зазначенням платіжних реквізитів, необхідних Казначейству для виконання пункту 12 Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 26.

2. Казначейство не приймає інформації з Реєстру згідно з пунктом 1 цього розділу, яка не пройшла перевірки електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу ДФС і містить неповні та/або некоректні платіжні реквізити, з одночасним наданням Мінфіну електронного повідомлення про причини відмови.

3. Органи Казначейства на підставі інформації з Реєстру про узгоджені суми бюджетного відшкодування із зазначеними платіжними реквізитами перераховують узгоджені суми бюджетного відшкодування на поточні банківські рахунки платників податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу таких платників податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, у визначені законодавством строки.

Таке перерахування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку, та з урахуванням ресурсної забезпеченості захищених, соціально спрямованих та пріоритетних видатків.

У разі повернення банком та/або органом Казначейства перерахованої суми бюджетного відшкодування у зв’язку із зазначенням неправильних реквізитів Казначейство надає Мінфіну електронне повідомлення про це наступного операційного дня.

4. Казначейство не пізніше 10-ї години робочого дня, що настає за днем перерахування узгоджених сум бюджетного відшкодування платникам податку, вносить до Реєстру інформацію про повернення суми бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, з накладанням електронного цифрового підпису відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

5. Мінфін до 11-ї години забезпечує автоматичну обробку інформації, отриманої від Казначейства, та щоденне оприлюднення (крім вихідних, святкових та неробочих днів) Реєстру на своєму офіційному веб-сайті відповідно до вимог Кодексу.

6. Мінфін здійснює автоматичну перевірку електронних цифрових підписів печатки Казначейства.

В. о. начальника Управління 
організації обміну та 
аналізу інформації

С.Г. Авраменко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.03.2017)
Просмотров: 965
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar