Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №369 від 17.03.2017. Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578


Приказ Минфина №369 от 17.03.2017. Об утверждении Изменений к приказу Министерства финансов Украины от 19 июня 2015 № 578

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2017  № 369

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2017 р. 
за № 478/30346

Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578

Відповідно до пункту 295.9 статті 295 та пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за №  799/27244, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
17.03.2017 № 369

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2017 р. 
за № 478/30346

ЗМІНИ 
до форм податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

1. У Податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця:

1) у розділі ІV:

рядки 05, 06 викласти в такій редакції:

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»;

2) у розділі V:

рядки 10, 11 викласти в такій редакції:

«Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 ? 3 %)

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 ? 5 %)»;

3) рядок 15 розділу VІ доповнити цифрою «6»;

4) виноску 1 викласти в такій редакції:

«-1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.»;

5) виноску 6 викласти в такій редакції:

«-6 Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково»). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159)).».

2. У Податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи):

1) у розділі ІІ:

у графі 3 цифру та знак «2 %» замінити цифрою та знаком «3 %»;

у графі 4 цифру та знак «4 %» замінити цифрою та знаком «5 %»;

2) у розділі ІІІ:

у графі 3 цифру та знак «2 %» замінити цифрою та знаком «3 %»;

у графі 4 цифру та знак «4 %» замінити цифрою та знаком «5 %»;

3) у графі 1 рядка 17 розділу ІV цифри та слово «129.1.2 пункту 129.1» замінити цифрами та словами «129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4».

3. У Податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи:

1) виноску 8 викласти в такій редакції:

«-8 Заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.»;

2) у виносці 10 цифри та слово «129.1.2 пункту 129.1» замінити цифрами та словами «129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4»;

3) у назвах граф 4, 6 додатка літери «(мм.рррр)» замінити літерами «(дд.мм.рррр)».

В.о. директора Департаменту 
податкової політики


В.П. Овчаренко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.04.2017)
Просмотров: 1355
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar