Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №452 від 24.04.2017. Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної


Приказ Минфина №452 от 24.04.2017. Об утверждении Изменений к форме акцизной накладной, формы расчета корректировки акцизной накладной, формы заявки на пополнение (корректировка) остатка горючего, Порядка заполнения акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировка) остатка горючего

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2017  № 452

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2017 р. 
за № 627/30495

Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального

Відповідно до статей 231, 232 розділу VI Податкового кодексу України, пунктів 106, 107 розділу I Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 218, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 405/28535, що додаються.

2. Внести зміни до форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 218, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 405/28535, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

В.о. Міністра

О. Маркарова


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
24.04.2017 № 452

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2017 р. 
за № 627/30495

ЗМІНИ 
до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального

1. Доповнити примітку 1 форми акцизної накладної цифрою та словами "6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).".

2. Доповнити примітку 1 форми розрахунку коригування акцизної накладної цифрою та словами "6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).".

3. У Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального:

1) у пункті 8 розділу I:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу ІІ Кодексу.".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

доповнити абзац шостий після слів "у Реєстрі платників акцизного податку" словами та цифрами ", крім відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу";

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"відвантаження виробником пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).";

2) у розділі II:

доповнити пункт 4 після абзацу восьмого новими абзацами дев’ятим, десятим такого змісту:

"6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).

Акцизні накладні, які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального.".

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;

у пункті 6:

в абзаці другому:

цифру "5" замінити цифрою "4";

доповнити абзац після слова "Порядку" словами та цифрою "(крім акцизних накладних з типом причини "2")";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"В акцизній накладній з типом причини "2" особа - отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до статті 229 розділу VI Кодексу.";

3) у розділі ІІІ:

доповнити пункт 8 після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

"6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).".

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

пункт 12:

після слів "цього розділу" доповнити словами та цифрою "(крім розрахунків коригування з типом причини "2")";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У розрахунку коригування акцизної накладної з типом причини "2" особа - отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до статті 229 розділу VI Кодексу.";

4) у розділі IV:

доповнити пункт 5 після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

"При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу, у верхній лівій частині відповідного виду заявки (основна або коригуючи) замість відмітки "Х" проставляється тип причини "1".

При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального в межах інвентаризаційних залишків пального станом на 01 березня 2016 року особою, яка відповідно до покладених на неї завдань організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поповнення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання, проставляється тип причини "2".".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

доповнити абзац другий пункту 6 після слів "відмітка "Х" цифрами та словом ", "1" або "2";

доповнити пункт 7 після слів "поставлено відмітку "Х" цифрами та словом ", "1" або "2";

у пункті 10:

підпункт 7:

доповнити підпункт після слів "з відповідним знаком ("+", "–")" словами та цифрами "(крім заявок на поповнення обсягу залишку пального з типом причини "1" або "2")";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального з типом причини "1" або "2" гр. 8 = 0;";

доповнити підпункт 8 новим абзацом такого змісту:

"При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального з типом причини "1" або "2" до рядка "Загальна сума акцизного податку" переноситься цифра "0".".

В.о. директора 
Департаменту 
податкової політики

В.П. Овчаренко

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (31.05.2017)
Просмотров: 1433
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar