Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №514 від 19.05.2017. Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової


Приказ Минфина №514 от 19.05.2017. Об утверждении Порядка информирования работодателей плательщика налога о наличии нарушений применения налоговой социальной льготы, лишении налогоплательщика или восстановлении его права на налоговую социальную льготу и формы сообщения о наличии нарушений


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2017  № 514

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 червня 2017 р. 
за № 693/30561

Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми повідомлення про наявність порушень

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу;

форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року № 86 “Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2014 року за № 289/25066.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
19.05.2017  № 514

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 червня 2017 р. 
за № 693/30561

ПОРЯДОК 
інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає процедуру інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, роботодавців платника податку (далі - роботодавці) про наявність порушень ним норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку - працівника такого роботодавця або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

4. Контролюючий орган, що здійснює аналіз показників податкової звітності, повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку - працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, про позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1, 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

5. У випадках, зазначених у пункті 4 цього Порядку, структурний підрозділ контролюючого органу, до функцій якого належить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Повідомлення про порушення) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2017 року № 514, якщо платник податку отримував її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або у разі отримання доходів, зазначених у підпункті 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

Структурний підрозділ контролюючого органу Державної фіскальної служби (далі - ДФС), до функцій якого належить аналіз показників податкової звітності чи проведення документальних перевірок, у Повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків суми недоплати повністю погашені платником податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації у разі, якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.

6. Структурний підрозділ контролюючого органу України, який склав Повідомлення про порушення, вносить його до Реєстру повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком до цього Порядку.

7. Відповідальним за достовірність інформації щодо Повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний підрозділ контролюючого органу, який склав таке Повідомлення про порушення.

8. При складанні Повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До Реєстру вносяться такі дані:

графа 1 - унікальний номер;

графа 2 - дата складання Повідомлення про порушення;

графа 3 - дата листа про відкликання Повідомлення про порушення;

графа 4 - код структурного підрозділу контролюючого органу, що склав Повідомлення про порушення;

графа 5 - номер акта документальної перевірки;

графа 6 - дата отримання Повідомлення про порушення роботодавцем платника податку (дата, вказана поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення);

графа 7 - податковий номер або серія та/або номер паспорта роботодавця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

графа 8 - прізвище, ім'я, по батькові платника податків;

графа 9 - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

9. Після складання та підписання керівником (заступником керівника) контролюючого органу Повідомлення про порушення передається структурному підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) роботодавцю листом з повідомленням про вручення.

10. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - самозайнятій особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

11. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії Повідомлення про порушення:

1) платником податку у разі вручення Повідомлення про порушення під підпис;

2) працівником структурного підрозділу контролюючого органу ДФС, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії Повідомлення про порушення.

12. Раніше надіслане Повідомлення про порушення може бути відкликане листом контролюючого органу ДФС.

13. Структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, який склав Повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої інформації від роботодавця до справи роботодавця разом із копією Повідомлення про порушення, що відкликається, а також повідомляє роботодавця листом про те, що раніше надіслане Повідомлення про порушення вважається відкликаним, або складає нове Повідомлення про порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа або реквізити нового Повідомлення про порушення до Реєстру.

14. Після вручення (отримання інформації про вручення) Повідомлення про порушення роботодавцю або після отримання від поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення роботодавцю структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу ДФС для виконання таких функцій, передає копію такого Повідомлення про порушення (у разі його направлення листом з повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення роботодавцю або повідомленням про вручення поштового відправлення із зазначенням причин невручення роботодавцю) структурному підрозділу контролюючого органу ДФС, який склав це Повідомлення про порушення.

15. Структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, який склав таке Повідомлення про порушення, у день отримання копії цього Повідомлення про порушення з датою вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи роботодавця.

В. о. директора 
Департаменту податкової 
політики

В.П. Овчаренко

Реєстр повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення

Форма ФП. ПОВІДОМЛЕННЯ про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (21.06.2017)
Просмотров: 1109
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar