Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №787 від 03.09.2013. Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2013

м. Київ

N 787

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1650/24182

Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 23 лютого 2015 року N 202,
 від 5 січня 2016 року N 1,
від 19 вересня 2016 року N 827

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:

від 10 грудня 2002 року N 226 "Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за N 1000/7288;

від 29 травня 2008 року N 181 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за N 530/15221;

від 14 грудня 2010 року N 480 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 січня 2011 року за N 12/18750.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

 Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03.09.2013 N 787

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1650/24182

 

Порядок
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 45, 78 та 112 Бюджетного кодексу України, статті 43 Податкового кодексу України, статті 301 Митного кодексу України, статті 7 Закону України "Про судовий збір" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375.

(абзац перший пункту 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

2. Цей Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії (далі - платежі).

(абзац перший пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

Дія цього Порядку не поширюється на операції з бюджетного відшкодування податку на додану вартість та безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

3. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі - рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Казначейства, вказані у поданні або заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, які не мають рахунків у банках, може здійснюватись шляхом повернення готівковими коштами за чеком органу Казначейства з відповідних рахунків, відкритих у банках на ім'я органу Казначейства, або з відповідних рахунків банку чи підприємства поштового зв'язку, вказаних у поданні або заяві платника (його довіреної особи).

4. Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті здійснюється у валюті платежу з валютних рахунків Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), відкритих на ім'я Казначейства України в банках, або у гривневому еквіваленті іноземної валюти, розрахованому за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату повернення коштів з бюджету, з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, про що платник зазначає у своїй заяві.

5. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

(абзац перший пункту 5 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС)) подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, подання подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року N 1146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1679/28124.

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202,
 у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим,
 абзац другий пункту 5 розділу І замінено абзацами другим, третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. N 827,
 у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

У разі потреби в поверненні помилково або надміру зарахованих коштів готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках (більше ніж одному одержувачу), органом, що контролює справляння надходжень бюджету, в доповнення до подання до відповідного органу Казначейства подається реєстр одержувачів коштів, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню, у двох примірниках.

Подання за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

(абзац п'ятий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. N 827)

У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду.

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

Ухвала суду подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим)

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.

(абзац дев'ятий пункту 5 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

6. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (відповідними місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії, здійснюється за поданням органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників.

7. Подання подаються:

1) за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, - Міністерством фінансів України;

2) за кредитами, залученими місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, - відповідними місцевими фінансовими органами;

3) за бюджетними позичками, кредитами та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, облік заборгованості за якими ведуть органи Казначейства, - відповідними органами Казначейства;

4) за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та кредитами, облік заборгованості за якими не ведуть органи Казначейства, - розпорядниками коштів державного чи місцевих бюджетів.

8. Подання складається органом, який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою із найменуванням та ідентифікаційним кодом установи, з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання надається платником до органу Казначейства разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

(абзац другий пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону одержувача, реквізити рахунку одержувача коштів, сума платежу, що підлягає поверненню.

У разі наявності в обліку органів Казначейства заборгованості платника перед державним бюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою відповідний орган Казначейства повідомляє платника та орган, який подав подання, про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві та поданні, у першу чергу на погашення цієї заборгованості перед державним бюджетом.

9. У випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган, який контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, передає подання на погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства.

9 1. У разі припинення діяльності відповідних місцевих фінансових органів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, орган, який контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, передає подання на погодження відповідному органу, визначеному відповідно до частини першої статті 67 2 Бюджетного кодексу України.

Відповідний орган, визначений відповідно до частини першої статті 67 2 Бюджетного кодексу України, протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника цього органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства.

(розділ І доповнено пунктом 9 1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.01.2016 р. N 1)

10. Заява та подання або ухвала суду подається до відповідного органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету.

(абзац перший пункту 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

Органи Казначейства приймають подання від органів, які контролюють справляння надходжень бюджету або які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, у строки, визначені нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів.

У разі відсутності такого нормативно-правового акта платник подає до відповідного органу Казначейства заяву та подання, дати складання яких не перевищують 30 календарних днів.

11. Заява та подання або ухвала суду повертаються відповідними органами Казначейства надавачам без виконання у таких випадках:

(абзац перший пункту 11 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

1) перевищення встановлених законодавством строків подання заяви та подання до органу Казначейства;

2) підпункт 2 пункту 11 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 19.09.2016 р. N 827,
 у зв'язку з цим підпункти 3, 4
 вважати відповідно підпунктами 2, 3)

2) невідповідність інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним у поданні або ухвалі суду, або даним органу Казначейства про зарахування коштів до бюджету;

(підпункт 2 пункту 11 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

3) подання заяви та подання або ухвали суду не за призначенням;

(підпункт 3 пункту 11 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

4) подання заяви та подання або ухвали суду неуповноваженою особою;

(пункт 11 розділу І доповнено підпунктом 4 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. N 827)

5) порушення встановлених вимог щодо їх оформлення.

(пункт 11 розділу І доповнено підпунктом 5 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. N 827)

12. Пункт 12 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2015 р. N 202,
 у зв'язку з цим пункти 13 - 16
 вважати відповідно пунктами 12 - 15)

12. Органи Казначейства здійснюють процедури із забезпечення виконання документів, зазначених у пунктах 5 - 8 цього розділу, в такому порядку:

1) за наявності поточних надходжень на відповідних рахунках за надходженнями орган Казначейства протягом п'яти робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання) перераховує кошти на рахунок одержувача одноразово на загальну суму або частковими сумами;

2) у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках за надходженнями для здійснення повернення відповідний орган Казначейства не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання) надсилає звернення для підкріплення коштами цих рахунків:

за платежами, що належать державному бюджету, - до Казначейства України;

за платежами, що належать місцевим бюджетам, - до відповідних місцевих фінансових органів;

за частиною платежу, що перерахована до відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, - до відповідного територіального органу цього фонду.

13. Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається до місцевого фінансового органу та/або територіального органу фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку на паперових носіях або факсимільним зв'язком з подальшим наданням оригіналів на паперових носіях.

(абзац перший пункту 13 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. N 827)

У разі ненадання підкріплення коштами протягом п'яти робочих днів після дня отримання звернення Казначейство України, місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування письмово інформують відповідні органи Казначейства про причини невиконання звернення.

Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень. При здійсненні повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку після направлення звернення про підкріплення коштами відповідний орган Казначейства повідомляє про це Казначейство України, місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, до яких надіслано звернення для підкріплення коштами. Невикористана органом Казначейства сума наданого підкріплення коштами повертається органам, які надали підкріплення коштами.

Якщо місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування у визначений термін не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини ненадання підкріплення коштами, відповідний орган Казначейства надсилає місцевим фінансовим органам письмове попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення цього порушення, а територіальним органам фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування - відповідне звернення.

У разі якщо відповідні місцеві фінансові органи у визначений законодавством строк не усувають порушення бюджетного законодавства, тобто не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання звернення органу Казначейства, керівник відповідного органу Казначейства відповідно до законодавства приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

У разі якщо відповідні територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування у визначений законодавством строк не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання звернення, відповідний орган Казначейства повідомляє про це Казначейство України, яке в свою чергу інформує центральні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для вжиття відповідних заходів.

У разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках за надходженнями місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, органам Казначейства тимчасово до відновлення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей надається право на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, шляхом списання коштів з рахунків, відкритих для зарахування коштів загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів, у межах наявних залишків коштів на таких рахунках без спрямування звернення на підкріплення коштами цих рахунків.

(пункт 13 розділу І доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2016 р. N 1)

14. Сума підкріплення у бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів відображається на відповідних рахунках як отримання (надання) підкріплення коштами для здійснення повернення надходжень відповідно до законодавства.

15. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету здійснюється з того бюджету, до якого такі кошти були зараховані. Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з бюджетним законодавством не передбачений серед джерел надходжень бюджетів у поточному бюджетному році, то повернення здійснюється за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

(пункт 15 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202)

II. Повернення помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів платежів, власних надходжень бюджетних установ

1. Органи Казначейства здійснюють операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме:

1) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;

2) за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

3) за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік;

4) за коштами від повернення до загального фонду місцевого бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії;

5) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;

6) за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії;

7) за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року N 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881);

8) за коштами від повернення до спеціального фонду місцевого бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії;

9) за коштами, що належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

10) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України, розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

11) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;

12) за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів;

13) за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів;

14) за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;

15) за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу;

16) за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, у порядку, встановленому законодавством;

17) за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.

2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів платежів здійснюється відповідними органами Казначейства з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, у межах поточних надходжень за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках за надходженнями органи Казначейства можуть здійснювати повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до відповідних бюджетів, шляхом залучення коштів з відповідних рахунків у порядку, встановленому законодавством.

3. Пункт 3 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.01.2016 р. N 1,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3)

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень бюджетних установ - власників рахунків, у призначенні яких обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти, та у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках.

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 05.01.2016 р. N 1)

III. Операції з повернення у готівковій формі платежів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1. Повернення готівкою помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, сплачених фізичними особами, що не мають рахунків у банках, здійснюється:

1) з відповідних рахунків, відкритих органами Казначейства в банках на ім'я органу Казначейства, на підставі чеків, виписаних органами Казначейства на ім'я фізичної особи;

2) з відповідних рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету;

3) поштовими переказами на адреси, визначені в заявах платників або у податкових деклараціях фізичних осіб, через підприємства поштового зв'язку за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

2. Кошти з відповідних аналітичних рахунків, з яких необхідно зробити повернення, на підставі платіжних доручень органів Казначейства перераховуються:

1) на рахунки, відкриті на ім'я органів Казначейства в банках відповідно до законодавства;

2) на рахунки банків або підприємств поштового зв'язку, відкриті в банках.

3. На підставі відповідних документів, зазначених у пункті 5 розділу I цього Порядку, органи Казначейства виписують чеки на отримання готівки особами, указаними в зазначених документах.

У разі наявності реєстру одержувачів коштів органи Казначейства передають один його примірник до відповідного банку або підприємства поштового зв'язку.

На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні особи, на ім'я яких виписано чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих на ім'я органів Казначейства в банках відповідно до законодавства. Чеки на отримання готівки пред'являються до оплати в банк протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).

Виплата коштів готівкою фізичним особам за реєстром одержувачів коштів через банки або підприємства поштового зв'язку здійснюється на підставі документа, що засвідчує особу.

4. Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків готівкою помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.02.2015 р. N 202,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5)

5. Повернення готівкою коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється з каси бюджетної установи. Виплата готівки бюджетним установам здійснюється на підставі оформленої розпорядником бюджетних коштів заявки на видачу готівки за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. N 827)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (09.02.2016)
Просмотров: 1045
Всего комментариев: 0
avatar