Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №827 від 19.09.2016. Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2016

м. Київ

N 827

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2016 р. за N 1341/29471

Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою удосконалення процедури повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24182 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України

Т. Я. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 вересня 2016 року N 827

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2016 р. за N 1341/29471

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1. У розділі I:

1) у пункті 5:

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

"Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС)) подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, подання подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року N 1146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1679/28124.".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзаці п'ятому слова "в довільній формі" замінити словами "за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку";

2) у пункті 11:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 та 4 вважати відповідно підпунктами 2 та 3;

доповнити пункт після підпункту 3 новими підпунктами 4 та 5 такого змісту:

"4) подання заяви та подання або ухвали суду неуповноваженою особою;

5) порушення встановлених вимог щодо їх оформлення.";

3) у пункті 13 слова та цифру "визначеною формою (додаток 1 до цього Порядку)" замінити словами та цифрою "формою згідно з додатком 2 до цього Порядку".

2. У пункті 5 розділу III слова та цифру "(додаток 2 до цього Порядку)" замінити словами та цифрою "за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку".

3. Доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв'язку з цим додатки 1 і 2 вважати відповідно додатками 2 та 3.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (08.11.2016)
Просмотров: 983
Всего комментариев: 0
avatar