Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №876 від 11.10.2016. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

11.10.2016
м. Київ
N 876

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1423/29553

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 3.4 розділу III слова "(виписки або витяги)" виключити, після слів "громадських формувань" доповнити словами "(витяги, установчі документи клієнта)";

2) у розділі V:

підпункт "б" пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"б) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають.";

у пункті 5.4 слова "(виписки або витяги)" виключити, після слів "з Єдиного державного реєстру" доповнити словами "(витяги, установчі документи клієнта)".

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О. С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр
О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної
казначейської служби України
Т. Я. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11 жовтня 2016 року N 876

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1423/29553


Зміни
до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

1. У главі 2:

1) абзац другий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"Разом з Реєстраційною карткою розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надається копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена в установленому законодавством порядку. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.";

2) в абзаці першому пункту 2.2 слова "відомостям (виписці або витягу) з Єдиного державного реєстру" замінити словами "відомостям з Єдиного державного реєстру (витягу, установчому документу клієнта)";

3) у пункті 2.4 слова "(виписки або витяги)" виключити, після слів "з Єдиного державного реєстру" доповнити словами "(витяги, установчі документи клієнта)".

2. У пункті 3.3 глави 3:

1) в абзаці другому після слів "органи Казначейства" слово "щоденно" замінити словами "наступного дня після внесення змін";

2) друге речення абзацу третього після слів "Органи Казначейства надають" доповнити словами "обласним державним адміністраціям,".

3. У пункті 4.1 глави 4:

1) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У разі переходу на обслуговування до іншого органу Казначейства розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) надає органу Казначейства, до якого переходить на обслуговування, Реєстраційну картку відповідно до пункту 2.1 цього Порядку. При цьому код за Єдиним реєстром не змінюється.".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі внесення змін до інформації про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка міститься в Єдиному державному реєстрі, орган Казначейства отримує в електронній формі нові відомості з Єдиного державного реєстру (витяг, установчі документи клієнта).".

 

Директор Департаменту
державного бюджету
В. П. Лозицький


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.12.2016)
Просмотров: 614
Всего комментариев: 0
avatar