Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінкульту №783 від 31.10.2005 Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки


Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 31 жовтня 2005 року N 783

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2005 р. за N 1354/11634

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства культури і туризму України
 від 28 березня 2006 року N 150,
 від 15 березня 2007 року N 15,
 від 11 квітня 2007 року N 25,
 від 12 червня 2007 року N 39,
 від 1 квітня 2008 року N 17,
 від 24 вересня 2008 року N 43,
 від 18 грудня 2008 року N 54,
 від 31 травня 2010 року N 61,
 від 19 липня 2010 року N 28,
 від 27 жовтня 2010 року N 46,
 від 6 грудня 2010 року N 53,
 від 25 січня 2011 року N 1,
 наказами Міністерства культури України
 від 26 квітня 2011 року N 31,
 від 17 червня 2011 року N 464,
 від 9 лютого 2012 року N 90,
 від 29 квітня 2013 року N 367,
 від 11 червня 2014 року N 453,
 від 30 жовтня 2015 року N 854,
 від 24 грудня 2015 року N 1105,
 від 23 травня 2016 року N 357,
 від 23 грудня 2016 року N 1250

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 22.08.2005 N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ культури НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, наукових працівників, керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників бюджетних науково-дослідних установ культури згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 культури і туризму України від 12.06.2007 р. N 39)

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, наукових працівників, керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців, інших працівників та робітників бюджетних науково-дослідних установ культури згідно з додатками 2 - 5.

2. Надати право керівникам бюджетних науково-дослідних установ культури в межах затвердженого фонду заробітної плати встановлювати працівникам:

1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2 - 5;

2) посадові оклади заступників керівників бюджетних науково-дослідних установ, заступників керівників структурних підрозділів цих установ установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, цим категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати;

3) надбавки:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за класність водіям I класу - 25 відсотків, водіям II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

в) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи культури;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних науково-дослідних установ культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи культури.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

ґ) за ненормований робочий день водіям - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

5) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

6) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників науково-дослідних установ культури, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 30.10.2015 р. N 854)

Відповідність почесного звання, наукового ступеня керівників науково-дослідних установ культури, їх заступників профілю їх діяльності здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

3. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 205 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Міністерства культури і мистецтв України" (із змінами та доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2001 року за N 365/5556.

5. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Корнієнка.

 

Міністр 

І. Д. Ліховий 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 

 
В. Тьоткін 

Заступник Міністра фінансів
України 

 
В. М. Матвійчук 

Заступник Голови Центрального
комітету профспілки працівників
культури України

 
 
О. М. Трубайчук 

Додаток 1
до наказу Міністерства культури і туризму України
від 31 жовтня 2005 р. N 783
(у редакції наказу Міністерства культури і туризму України
від 1 квітня 2008 р. N 17)

 

 

 

 

 

 

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, наукових працівників, керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників бюджетних науково-дослідних установ культури

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

з 1 червня 2007 року

з 1 вересня 2008 року

1

1

1

2

1,06

1,09

3

1,12

1,18

4

1,18

1,27

5

1,24

1,36

6

1,3

1,45

7

1,37

1,54

8

1,47

1,64

9

1,57

1,73

10

1,66

1,82

11

1,78

1,97

12

1,92

2,12

13

2,07

2,27

14

2,21

2,42

15

2,35

2,58

16

2,5

2,79

17

2,66

3

18

2,83

3,21

19

3,01

3,42

20

3,25

3,64

21

3,41

3,85

22

3,5

4,06

23

3,71

4,27

24

3,8

4,36

25

3,93

4,51

 

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Начальник управління
оплати праці та бюджетних програм

 
Н. Ю. Солодченко

 

Додаток 2
до наказу Міністерства культури і туризму України
від 31 жовтня 2005 р. N 783 

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, професіоналів та інших працівників бюджетних науково-дослідних установ культури

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Керівні працівники
Директор 

 
18 - 22 

Директор філіалу 

16 - 21 

Завідувачі (начальники) науково-дослідних відділів, науково-дослідних лабораторій, учений секретар 

17 - 20 

Завідувач науково-дослідного сектору, що входить до складу науково-дослідного відділу 

16 - 19 

Головний інженер науково-дослідної установи 

16 - 19 

Начальник дослідно-конструкторського бюро, завідувач (начальник) дослідної майстерні 

14 - 18 

Наукові співробітники
Головний науковий співробітник 

 
17 - 20 

Провідний науковий співробітник 

15 - 19 

Старший науковий співробітник 

14 - 18 

Науковий співробітник 

12 - 17 

Молодший науковий співробітник 

10 - 16 

Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки
Головний інженер проекту 

 
14 - 17 

Головний фахівець 

15 - 18 

 

Начальник управління
з питань оплати праці та
бюджетних програм 

 
 
Н. Ю. Солодченко 

 

Додаток 3
до наказу Міністерства культури і туризму України
від 31 жовтня 2005 р. N 783 

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад фахівців, професіоналів, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних науково-дослідних установ культури

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувачі (начальники) відділів:
науково-технічної інформації, планово-економічного,
організації праці, управління та соціальних питань, фінансового, програмного забезпечення, виробничого, редакційно-видавничого, міжвідомчих зв'язків та інших 

 
10 - 12 

Завідувачі (начальники) відділів: матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного 

10 - 12 

Завідувач (начальник):
відділу кадрів, наукової бібліотеки 

10 - 12 

Начальник господарського відділу 

8 - 9 

Завідувачі (начальники) дільниць: експлуатаційно-виробничої, транспортної 

9 - 11 

Завідувачі (начальники): відділу охорони, штабу цивільної оборони, спецчастини (спецрежиму) 

8 - 10 

Завідувачі:
канцелярії, центрального складу (складу), копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро, архіву, господарства, фотолабораторії та інші 

 
5 - 8 

Провідні:
інженери (конструктор, програміст, електронік, технолог, проектувальник та інші); економіст; юрисконсульт; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); редактор; соціолог; психолог; перекладач та інші 

 
9 - 10 

Інженери (конструктор, програміст, електронік, механік, технолог, проектувальник та інші); економіст; юрисконсульт; бухгалтер; соціолог; психолог; редактор; перекладач та інші 

  

       I категорії 

8 - 9 

       II категорії 

7 - 8 

Інженери (конструктор, програміст, електронік, технолог) III категорії 

6 - 7 

Інженери різних спеціальностей; бухгалтер; економіст; юрисконсульт; перекладач та інші (без категорії) 

Старший лаборант, який має вищу освіту 

6 - 9 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

       I категорії 

       II категорії 

       без категорії 

Лаборанти 

4 - 5 

Старші: інспектор, диспетчер, товарознавець, касир, табельник; стенографістка I категорії 

4 - 6 

Інші фахівці та технічні службовці:
касир, інспектор, стенографістка II категорії, друкарка I категорії, секретар-стенографістка, друкарка II категорії, секретар-друкарка, агент з постачання, кресляр, діловод, архіваріус, експедитор, обліковець, табельник та інші 

 
4 - 5 

Оператори: копіювальних та розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

4 - 5 

Старший адміністратор 

4 - 6 

 

Начальник управління
з питань оплати праці та
бюджетних програм 

 
 
Н. Ю. Солодченко 

Додаток 4
до наказу Міністерства культури і туризму України
від 31 жовтня 2005 р. N 783 

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього та артистичного персоналу Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Директор-розпорядник 

11 

Керівник художній 

12 

Головний інженер 

10 

Головні: режисер, художник, диригент 

10 

Начальники відділів (служб, лабораторій) з основних видів діяльності, головний адміністратор 

Режисер-постановник, художник-постановник, балетмейстер-постановник 

10 

Режисер 

7 - 9 

Завідувач художньо-постановочної частини 

7 - 9 

Художники всіх спеціальностей 

6 - 8 

Артисти 

7 - 12 

Звукорежисер: 

  

       вищої категорії 

       I категорії 

       II категорії 

 

Начальник управління
з питань оплати праці та
бюджетних програм 

 
 
Н. Ю. Солодченко 

 

Додаток 5
до наказу Міністерства культури і туризму України
від 31 жовтня 2005 р. N 783 

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників бюджетних науково-дослідних установ культури

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи 

  

Гардеробник, опалювач, підсобний робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, кастелянка, прибиральник виробничих (службових) приміщень, територій, швейцар, вантажник, натирач підлоги, комірник, кастелянка, підсобний робітник, двірник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), машиніст із прання та ремонту спецодягу та інші 

1 - 2 

Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи 

  

Водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральних машин, самохідних механізмів; контролер, копіювальник, палітурник документів, ліфтер при швидкості руху ліфта від 2,5 до 7 м/с і більше, садівник та інші 

1 - 3 

Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи 

  

Слюсар, електрик, електромеханік, електромонтер, столяр та інші робітники (1 - 6 розрядів) 

2 - 5 

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи 

  

З ремонту та налагодження особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків, машиніст сцени (3 - 5 розрядів) та інші 

3 - 6 

Водії автомобілів (автобусів) 

2 - 5 

 

Начальник управління
з питань оплати праці та
бюджетних програм 

 
 
Н. Ю. Солодченко 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 624
Всего комментариев: 0
avatar