Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінмолодьспорту №3520 від 13.09.2016. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАКАЗ

13.09.2016
м. Київ
N 3520

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05 жовтня 2016 р. за N 1321/29451

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 28 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 (із змінами), з метою вдосконалення знань, вмінь тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів фізичної культури і спорту здійснювати заходи щодо забезпечення проходження тренерами (тренерами-викладачами) та іншими фахівцями у сфері фізичної культури і спорту курсів підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт", та вносити керівникам цих закладів пропозиції щодо обсягу замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації на відповідний рік.

3. Департаменту економіки, фінансів та інвестицій щороку при складанні бюджетного запиту за поданням структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України передбачати на плановий рік потребу в коштах на підвищення кваліфікації тренерів штатної команди національних збірних команд України.

4. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06 вересня 2010 року N 3038 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за N 864/18159.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр молоді та 
спорту України
І. О. Жданов
ПОГОДЖЕНО:
 
Міністр освіти і науки 
України
Л. М. Гриневич
Заступник Міністра 
соціальної політики України
В. Мущинін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
13 вересня 2016 року N 3520

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
05 жовтня 2016 р. за N 1321/29451


ПОЛОЖЕННЯ
про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту

1. Це Положення визначає порядок підвищення кваліфікації державних, головних та старших тренерів штатних команд національних збірних команд України, тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту, інших фахівців сфери фізичної культури і спорту, які працюють у закладах фізичної культури і спорту (далі - тренери та фахівці).

2. Підвищення кваліфікації тренерів та фахівців - це навчання з метою оновлення та вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення спеціальних знань, вмінь, необхідних для ефективного виконання ними посадових (функціональних) обов'язків з урахуванням перспектив їх професійного зростання в межах спеціальності.

3. Підвищення кваліфікації тренерів та фахівців проводиться один раз на п'ять років.

4. На період навчання за тренерами та фахівцями зберігається середня заробітна плата відповідно до законодавства.

У разі навчання з відривом від основного місця роботи тренери та фахівці мають право на гарантії та компенсації, передбачені законодавством.

5. Фінансування підвищення кваліфікації тренерів та фахівців здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Курси підвищення кваліфікації тренерів та фахівців організовують вищі навчальні заклади, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт".

7. Основними завданнями підвищення кваліфікації тренерів та фахівців є оволодіння, оновлення та поглиблення спеціальних фахових, викладацьких, психологічних, науково-методичних, управлінських, правових, соціально-гуманітарних знань, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері фізичної культури і спорту, що сприятиме якісному виконанню ними своїх посадових обов'язків тощо.

8. Керівники вищих навчальних закладів затверджують:

графік проведення курсів підвищення кваліфікації на відповідний навчальний рік;

навчальні плани та програми, що розроблені кафедрами, іншими структурними підрозділами і ухвалені педагогічними (вченими) радами;

розклад занять на конкретних курсах підвищення кваліфікації;

порядок ведення обліку виданих документів про підвищення кваліфікації.

9. Тренери без категорії для здобуття другої категорії, фахівці мають право підвищувати кваліфікацію на засадах вільного вибору вищого навчального закладу, який відповідає вимогам, передбаченим пунктом 6 цього Положення.

10. Тренери та фахівці для здобуття першої або вищої категорії, тренери штатної команди національних збірних команд України проходять курси підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, перелік яких визначається на конкурсних засадах.

11. Строк навчання з підвищення кваліфікації тренерів та фахівців становить не менше 2,5 кредитів ЄКТС (75 академічних годин).

12. Форма навчання тренерів та фахівців визначається вищим навчальним закладом залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту.

13. Підсумковий контроль за результатами підвищення кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань тренерів та фахівців, набутих під час підвищення кваліфікації за відповідними навчальними планами та програмами.

Курси підвищення кваліфікації вважаються закінченими після засвоєння навчальної програми і успішного складання заліку (іспиту).

Після закінчення курсів підвищення кваліфікації вищими навчальними закладами видається слухачам курсів документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

 

Директор департаменту
олімпійського спорту
Р. Я. Вірастюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.11.2016)
Просмотров: 1093
Всего комментариев: 0
avatar