Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінмолодьспорту №3544 від 15.09.2016. Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Міністерства молоді


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2016

м. Київ

N 3544

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2016 р. за N 1317/29447

Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Міністерства молоді та спорту України

Відповідно до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 (зі змінами), з метою забезпечення належного здійснення пропускного режиму до адміністративної будівлі Міністерства молоді та спорту України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пропускного режиму до адміністративної будівлі Міністерства молоді та спорту України, що додаються.

2. Відділу контролю, діловодства та звернень громадян подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
молоді та спорту України

І. О. Жданов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
15 вересня 2016 року N 3544

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2016 р. за N 1317/29447

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
пропускного режиму до адміністративної будівлі Міністерства молоді та спорту України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні вимоги пропускного режиму до адміністративної будівлі Міністерства молоді та спорту України, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, працівників апарату Мінмолодьспорту, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, працівників інших підприємств, установ та організацій, розташованих в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту, транспортних засобів на прилеглу до Мінмолодьспорту територію, а також внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Мінмолодьспорту.

2. Метою запровадження пропускного режиму в Мінмолодьспорті є запобігання:

проникненню до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту сторонніх осіб;

відвіданню без службової потреби режимних приміщень (зон, територій) працівниками Мінмолодьспорту та відрядженими особами;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) з адміністративної будівлі Мінмолодьспорту майна та матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Мінмолодьспорту.

3. Пропускний режим до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту здійснюється працівниками суб'єкта охоронної діяльності, з яким укладено договір про надання послуг з охорони (далі - служба охорони), діяльність якого організовується державним секретарем Мінмолодьспорту.

4. Режим роботи Мінмолодьспорту:

Робочий день

Понеділок, вівторок, середа, четвер

П'ятниця

Початок роботи

9.00

9.00

Перерва

13.00 - 13.45

13.00 - 13.45

Закінчення роботи

18.00

16.45

 

5. У разі необхідності організації роботи в приміщенні адміністративної будівлі Мінмолодьспорту у неробочий час керівник відповідного структурного підрозділу апарату Мінмолодьспорту подає на пост служби охорони список працівників, погоджений із державним секретарем Мінмолодьспорту.

6. Доступ працівників підприємств, установ та організацій, що розміщені в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту, у неробочий час здійснюється відповідно до списків, погоджених із державним секретарем Мінмолодьспорту, що подаються на пост служби охорони.

7. Перебування працівників Мінмолодьспорту та працівників підприємств, установ та організацій, що розміщені в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту, в службових приміщеннях адміністративної будівлі після 20.00 дозволяється на підставі оформлених належним чином заявок.

Перебування працівників Мінмолодьспорту після 20.00 в службових приміщеннях адміністративної будівлі Мінмолодьспорту, на яких не оформлено заявок, забороняється.

8. У разі виникнення аварії, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту безперешкодно в супроводі працівника служби охорони або спеціально визначених з числа працівників Мінмолодьспорту осіб, відповідальних за ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.

9. Контроль за в'їздом (виїздом) зазначеного транспорту на територію Мінмолодьспорту та пропуском працівників до адміністративної будівлі здійснюється черговим співробітником служби охорони (контролером).

II. Порядок здачі/прийняття під охорону службових приміщень адміністративної будівлі Мінмолодьспорту

1. Працівники Мінмолодьспорту зобов'язані:

підтримувати службові приміщення і майно, яке в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Працівники Мінмолодьспорту отримують ключі від службових приміщень на посту охорони у чергового працівника служби охорони під підпис у журналі обліку ключів від кабінетів адміністративної будівлі Мінмолодьспорту (додаток 1).

3. Після закінчення робочого дня працівники Мінмолодьспорту, що останніми залишають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових, а також освітлювальних приладів. Після замикання вхідних дверей службового приміщення ключі від приміщення здаються черговому працівнику служби охорони.

4. Черговому працівнику служби охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є працівниками Мінмолодьспорту.

5. Технічному персоналу, який здійснює прибирання приміщень адміністративної будівлі Мінмолодьспорту, відповідно до закріплених поверхів черговий співробітник охорони видає під підпис ключі від робочих кабінетів, які після закінчення прибирання йому здаються, про що він робить відмітку в журналі обліку ключів.

III. Порядок пропуску до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту

1. Пропуск працівників Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що розташовані в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту, здійснюється через турнікети, розміщені біля центрального входу до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту, за посвідченнями або за магнітними картками.

2. Магнітні картки видаються працівникам апарату Мінмолодьспорту структурним підрозділом з кадрових питань апарату Мінмолодьспорту на підставі наказу про призначення працівника на посаду під підпис у журналі обліку посвідчень.

3. Працівникам Мінмолодьспорту забороняється використовувати для проходу в адміністративну будівлю Мінмолодьспорту магнітні картки, які їм не належать.

4. Працівники апарату Мінмолодьспорту, які призначені на посаду, але ще не отримали посвідчення або магнітну картку, допускаються до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту за списками, які підписує начальник управління роботи з персоналом або його заступник.

5. Пропуск до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту інших осіб здійснюється за документами, що посвідчують особу, та за наявності дозволу (попередньо оформлена заявка в письмовій або усній формі) працівників Мінмолодьспорту за дорученням керівництва Мінмолодьспорту та керівників самостійних структурних підрозділів або їх заступників з реєстрацією відвідувачів черговим співробітником служби охорони у журналі обліку тимчасового пропуску до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту (додаток 2).

6. Працівник Мінмолодьспорту зобов'язаний повідомити службі охорони прізвище, ім'я, по батькові відвідувача та номер телефону працівника Мінмолодьспорту, який подає заявку на відвідувача.

Посадова особа, до якої прийшов відвідувач, відповідає за дотримання відвідувачем порядку і правил поведінки та за його своєчасний вихід з адміністративної будівлі Мінмолодьспорту.

7. У разі проведення в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту колегій, зборів, засідань, нарад, конференцій та інших заходів допуск учасників таких заходів, які не є працівниками Мінмолодьспорту, проводиться за списками, що складаються та підписуються керівником самостійного структурного підрозділу Мінмолодьспорту, відповідального за проведення заходу, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад та місць роботи.

Один примірник списку учасників заходу завчасно надається черговому співробітнику служби охорони (контролеру) з визначенням відповідального працівника Мінмолодьспорту.

8. Пропуск технічного персоналу, який здійснює прибирання адміністративної будівлі Мінмолодьспорту та утримання її в належному стані, проводиться шляхом використання особистої магнітної картки.

9. Пропуск до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту працівників організацій, які виконують ремонтно-будівельні роботи в адміністративній будівлі, та технічного персоналу, який обслуговує технічне обладнання, здійснюється на підставі списків, складених цими організаціями, узгоджених зі структурним підрозділом, що здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Мінмолодьспорту.

Ці особи супроводжуються працівником структурного підрозділу, який відповідає за проведення зазначених робіт.

10. Пропуск громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які записалися на особистий прийом до керівництва Мінмолодьспорту, здійснюється у присутності працівника структурного підрозділу з питань контролю, діловодства та звернень громадян, який здійснює їх супровід та відповідає за їх перебування в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту.

11. Рішення про можливість прийому іноземних делегацій, окремих іноземців та осіб без громадянства приймається керівництвом Мінмолодьспорту.

Іноземні делегації, групи, окремі іноземці, особи без громадянства та особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти тощо), допускаються до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту лише в присутності відповідальної за організацію прийому особи відповідно до програми зустрічі з іноземцями, узгодженої із головним спеціалістом з режимно-секретної роботи та затвердженої керівництвом Мінмолодьспорту.

Вхід (вихід) до (з) адміністративної будівлі Мінмолодьспорту представників іноземних делегацій та осіб без громадянства дозволяється лише в робочий час та не може збігатися з початком і закінченням робочого дня.

Забороняється залишати представників іноземних делегацій в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту без супроводження представників Мінмолодьспорту.

12. До адміністративної будівлі Мінмолодьспорту після пред'явлення службового посвідчення мають право входити:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем'єр-міністри України, міністри та заступники міністрів;

Директор Національного агентства з питань запобігання корупції;

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти.

13. Співробітники фельд'єгерського зв'язку, спецзв'язку та інших відомств, які доставляють службову кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов'язків пропускаються до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту при пред'явленні службового посвідчення та реєстру на доставку службової документації до Мінмолодьспорту.

14. До адміністративної будівлі Мінмолодьспорту забороняється пропуск осіб:

зі зброєю (за винятком працівників фельд'єгерського та спеціального зв'язку і Державної служби охорони України, які доставляють службову кореспонденцію або здійснюють охорону посадових осіб згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва та/або керівників структурних підрозділів Мінмолодьспорту;

з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 ´ 40 ´ 20 сантиметрів), крім випадків, коли на це є дозвіл керівництва та/або керівників структурних підрозділів Мінмолодьспорту;

із газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і здоров'я людей;

з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

IV. Порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей до (з) адміністративної будівлі Мінмолодьспорту

1. Вносити (виносити) майно, обладнання та матеріальні цінності до (з) адміністративної будівлі Мінмолодьспорту дозволяється тільки за наявності службової записки, завізованої керівником структурного підрозділу, що здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Мінмолодьспорту.

2. Черговий співробітник служби охорони (контролер) повинен перевіряти відповідність майна, обладнання, матеріальних цінностей, що вносяться (виносяться), даним, вказаним у службовій записці.

V. Пропуск транспортних засобів на прилеглу до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту територію

1. Пропуск транспортних засобів на прилеглу до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту територію здійснюється черговим співробітником служби охорони на підставі списків транспортних засобів, яким дозволено стоянку на території, затверджених державним секретарем Мінмолодьспорту.

У списках зазначаються марка транспортного засобу, його державний номер, власник автомобіля.

2. Пропуск на територію транспортних засобів, що прибули для виконання робіт з обслуговування технічного обладнання, розвантажувальних чи інших робіт, здійснюється на підставі службової записки відповідного структурного підрозділу Мінмолодьспорту, погодженої із керівником структурного підрозділу, що здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Мінмолодьспорту.

VI. Доступ аварійних служб

1. У випадку пожежі черговий співробітник служби охорони зобов'язаний:

оглянути зону, де спрацювала пожежна сигналізація;

у разі необхідності викликати пожежну охорону, повідомивши адресу і місце виявленого загоряння або задимлення;

застосувати засоби первинного пожежогасіння (порошкові вогнегасники) для локалізації осередку займання;

сповістити про пожежу, ввімкнувши спеціальний звуковий сигнал та зателефонувавши особисто;

розблокувати турнікети та відкрити пожежні виходи фасадної вхідної групи адміністративної будівлі Мінмолодьспорту для забезпечення безперешкодної евакуації;

забезпечити доступ до місця аварії працівників аварійно-рятувальних служб;

доповісти державному секретарю Мінмолодьспорту та керівництву служби охорони.

2. У випадку аварії (затоплення) черговий співробітник служби охорони зобов'язаний:

встановити місце і характер аварії;

повідомити про аварію структурний підрозділ, що здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Мінмолодьспорту;

доповісти державному секретарю Мінмолодьспорту та керівництву служби охорони;

у разі необхідності забезпечити евакуацію громадян з епіцентру аварії;

забезпечити доступ до місця аварії працівників організацій, що здійснюють усунення несправностей;

здійснити відповідний запис у журналі реєстрації громадян, що відвідують Мінмолодьспорт.

 

Заступник Міністра
молоді та спорту -
керівник апарату

М. В. Даневич

Журнал обліку ключів від кабінетів адміністративної будівлі Мінмолодьспорту

Журнал обліку тимчасового пропуску до адміністративної будівлі Мінмолодьспорту


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.11.2016)
Просмотров: 655
Всего комментариев: 0
avatar