Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінмолодьспорту №4393 від 23.11.2016. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2016

м. Київ

N 4393

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2016 р. за N 1610/29740

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту

Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 774, Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, що додається.

2. Департаменту економіки, фінансів та інвестицій (Музика Ю. Л.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр молоді
та спорту України

І. О. Жданов

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
23 листопада 2016 року N 4393

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2016 р. за N 1610/29740

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту*

Програма

Проведення спортивної роботи в регіоні

Мета

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

Підпрограма 1

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

Завдання 1

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

 

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

Показники затрат:
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %,
у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

Завдання 4

Результативні показники

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

Показники затрат:
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.
Показники якості:
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб;
динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

Завдання 1

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

Показники затрат:
кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %,
у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

Завдання 4

Результативні показники

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

Показники затрат:
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.
Показники якості:
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб;
динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

Програма

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

Мета

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

Підпрограма 1

Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл

 

Завдання 1

Результативні показники

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

Показники затрат:
кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.;
кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб.
Показники продукту:
кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб.
Показники ефективності:
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.
Показники якості:
динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

Показники затрат:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.;
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл паралімпійського резерву (далі - СДЮШПР), од.;
кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб,
у тому числі тренерів, осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб;
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
динаміка** кількості учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

 

Завдання 1

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту інвалідів

Показники затрат:
кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %,
у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %

Завдання 4

Результативні показники

Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

Показники затрат:
кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком, %

Завдання 5

Результативні показники

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів

Показники затрат:
обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, грн.
Показники продукту:
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, грн.
Показники якості:
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, осіб;
динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %

Програма

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Мета

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Підпрограма 1

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

Завдання

Результативні показники

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Показники затрат:
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.;
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,
у тому числі тренерів, осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб;
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

 

Завдання

Результативні показники

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

Показники затрат:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.;
обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,
у тому числі тренерів, осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб;
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.
Показники ефективності:
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

 

Завдання 1

Результативні показники

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Показники затрат:
кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.;
кількість штатних працівників ШВСМ, осіб,
у тому числі тренерів, осіб;
середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб;
кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.;
кількість навчально-тренувальних зборів, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.;
кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн;
середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб

Програма

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Мета

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

Підпрограма 1

Утримання комунальних спортивних споруд

 

Завдання

Результативні показники

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

Показники затрат:
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.;
кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту, од.;
кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.;
рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року, %;
загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис. грн;
загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд / будівництва нових споруд (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації), тис. грн;
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.
Показники продукту:
площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), кв. м;
кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд, од.;
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.;
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.;
кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.
Показники ефективності:
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн;
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м існуючих / будівництва нових споруд, грн;
середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд, грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;
середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн;
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.
Показники якості:
кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.;
кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.;
рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року, %;
рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року, %;
динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

 

Завдання

Результативні показники

Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

Показники затрат:
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту, од.;
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.;
рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що були розпочаті в минулому році, на початок поточного року, %;
загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис. грн;
загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) спортивних споруд / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації), тис. грн;
кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб.
Показники продукту:
площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), кв. м;
кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;
кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.
Показники ефективності:
середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, грн;
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;
середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;
середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.
Показники якості:
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році, од.;
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.;
рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року, %;
рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року, %;
динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %

Програма

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

Мета

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

Підпрограма 1

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи

 

Завдання

Результативні показники

Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

Показники затрат:
кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.
Показники продукту:
кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн.
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 

Завдання

Результативні показники

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Показники затрат:
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.
Показники продукту:
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.
Показники якості:
динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

 

Завдання

Результативні показники

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

Показники затрат:
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.;
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), осіб.
Показники продукту:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.;
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.
Показники ефективності:
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.
Показники якості:
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %

Програма

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Мета

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Підпрограма 1

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 

Завдання

Результативні показники

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Показники затрат:
кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.;
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.;
кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб.
Показники продукту:
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн;
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн;
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн;
середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.
Показники якості:
динаміка** кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

Показники затрат:
кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком, %;
кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, осіб;
динаміка** кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

Показники затрат:
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.
Показники продукту:
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.
Показники ефективності:
середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.
Показники якості:
динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

 

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Показники затрат:
кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;
кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;
кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб;
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.;
кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб;
кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб.
Показники продукту:
кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, людино-день;
кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-день.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;
середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн;
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;
середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;
середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн;
середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;
середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн;
середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;
середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн
Показники якості:
динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %;
кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;
кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од

Підпрограма 3

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

 

Завдання

Результативні показники

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

Показники затрат:
кількість централізованих бухгалтерій, од.;
кількість штатних ставок (одиниць), од.
Показники продукту:
кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;
кількість складених звітів, особових рахунків, од.
Показники ефективності:
середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн;
кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку (одиницю), од.;
кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця, од.
Показники якості:
динаміка** кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком, %

 

____________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений, у тому числі з урахуванням гендерної складової.

** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього року.

 

Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій

Ю. Л. Музика


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 1110
Всего комментариев: 0
avatar