Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінмолодьспорту N 4408 від 24.11.2016. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2016

м. Київ

N 4408

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2016 р. за N 1609/29739

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері

Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 774-р, Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері, що додається.

2. Департаменту економіки, фінансів та інвестицій (Музика Ю. Л.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр молоді та
спорту України

І. О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів

Є. В. Капінус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
24 листопада 2016 року N 4408

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2016 р. за N 1609/29739

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері

Програма

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Мета

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Підпрограма 1

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

 

Завдання

Результативні показники

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Показники затрат:
кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*), од.

Показники продукту:
кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*), осіб,
в тому числі жінок (дівчат)***, осіб;
кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти, осіб,
в тому числі жінок (дівчат)***, осіб;

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*), грн;
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн;
середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти, грн.

Показники якості**:
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %,
з них жінок (дівчат)***, %;
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком, %;
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %,
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні***, %,
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні***, %;
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напряму державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері), %;
збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань), %

Підпрограма 2

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

 

Завдання

Результативні показники

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

Показники затрат:
кількість клубів за місцем проживання, од.;
кількість штатних працівників клубів, осіб,
з них жінок*, осіб.

Показники продукту:
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб,
в тому числі дівчат***, осіб;
кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.

Показники ефективності:
середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн;
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн;
середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.

Показники якості:
кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні, %,
в тому числі дівчат***, %;
збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %,
в тому числі дівчат, %

Підпрограма 3

Інші заходи та заклади молодіжної політики

 

Завдання 1

Результативні показники

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

Показники затрат:
кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), од.;
кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю, осіб;
з них жінок*, осіб.

Показники продукту:
кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, осіб,
в тому числі жінок (дівчат)***, осіб;
кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, од;
кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, осіб,
в тому числі жінок (дівчат)***, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю, грн;
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, грн.

Показники якості:
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні, %,
з них жінок (дівчат)***, %;
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком, %,
з них жінок (дівчат)***, %

Завдання 2

Результативні показники

Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді

Показники затрат:
кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, од.,
у тому числі:
кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, од.;
кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, од.;
кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*), од.

Показники продукту:
кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*), осіб,
в тому числі жінок (дівчат)***, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*), грн;
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), грн.

Показники якості**:
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком, %,
з них жінок (дівчат)***, %;
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком, %;
кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні, %,
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні***, %,
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні***, %;
кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напряму державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю), %

Завдання 3

Результативні показники

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

Показники затрат:
кількість видів відзнак, од.

Показники продукту:
кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), осіб,
у тому числі жінок (дівчат)***, осіб.

Показники ефективності:
середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів), грн.

Показники якості:
динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком, %;
в тому числі жінок (дівчат), %

 

____________
* Напрями діяльності мають відповідати пріоритетним завданням, визначеним в державних або місцевих молодіжних програмах.

** Показники якості можуть затверджуватися не в повному обсязі, визначеному переліком, а залежно від завдань місцевих програм та наявної оперативної звітності та статистичних даних.

*** Розподіл окремих показників за статевою ознакою (жінки/чоловіки, хлопчики/дівчатка) застосовується місцевими органами, які беруть участь у проекті гендерно-орієнтованого бюджетування або приєднаються до реалізації проекту в 2017 - 2018 роках. При цьому показники якості у розподілі на жінок і чоловіків визначаються у разі наявної статистичної інформації, що може підтвердити дані, або іншої оперативної звітності, яка містить потрібні дані.

**** При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений місцевими органами влади.

 

Директор департаменту
економіки, фінансів та інвестицій

Ю. Л. Музика


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 681
Всего комментариев: 0
avatar