Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Міноборони №67 від 10.02.2016. Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016

м. Київ

N 67

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2016 р. за N 283/28413

Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
від 28 вересня 2016 року N 500,
від 28 січня 2017 року N 59,
(зміни, внесені наказом Міністерства оборони України
від 28 січня 2017 року N 59, застосовуються з 1 січня 2017 року)

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року N 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських", з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям в особливий період та під час проведення антитерористичної операції, дотримання принципів соціальної справедливості в реалізації права кожного військовослужбовця незалежно від військового звання та займаної посади на матеріальне стимулювання за виконання завдань, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя, відповідно до їх складності та тривалості, припинення випадків невиправданих виплат особовому складу, який перебуває у районі проведення антитерористичної операції і виконує завдання небойового характеру,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України для забезпечення виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (далі - винагорода):

до 01 квітня 2016 року привести чисельність Збройних Сил України до затвердженої Законом України "Про чисельність Збройних Сил України";

забезпечити надання до 05 числа кожного місяця до Департаменту фінансів Міністерства оборони України інформації за минулий місяць щодо чисельності військовослужбовців Збройних Сил України, які беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, в тому числі на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону;

визначити порядок обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони та на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ).

(абзац четвертий пункту 2 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

3. Начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України визначити порядок обліку військовослужбовців, які ведуть оперативну (військову, спеціальну) розвідку на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) та не перебувають у підпорядкуванні керівництва штабу антитерористичної операції.

4. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України та начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України щокварталу до 20 числа наступного місяця подавати інформацію до Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України про стан виплати винагороди. У разі недостатності коштів для виплати винагороди доповідати пропозиції Міністру оборони України щодо оптимізації розмірів щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

5. Командирам (начальникам) військових частин (військових навчальних закладів, установ, організацій) виплату винагороди здійснювати в межах видатків на грошове забезпечення, затверджених у кошторисах на відповідний рік.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року N 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики
України

П. Розенко

Заступник Міністра фінансів

Р. Качур

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
10 лютого 2016 року N 67

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2016 р. за N 283/28413

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

(пункт 1 розділу I у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - з'єднання, військова частина, військовий навчальний заклад, установа та організація;

командир - командир, начальник, керівник;

органи військового управління - органи, які здійснюють оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України;

техніка - озброєння та військова, бойова (спеціальна, спеціалізована) техніка противника;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією.

3. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за місцем проходження служби на підставі наказів командирів органів військового управління та військових частин. Командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).

Розміри винагород у наказах зазначаються в гривнях.

4. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

II. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Розмір винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у граничних розмірах на місяць визначений у додатку 1 до цієї Інструкції.

Розмір винагороди визначається пропорційно дням безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

2. Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі:

даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), які беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою або виконують завдання в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО);

переліку військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;

документів органів військового управління (штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань), військових частин про періоди виконання окремими військовослужбовцями завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО).

(пункт 2 розділу II у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

3. Для визначення розміру винагороди військовослужбовцям, які в одиночному порядку (або в складі зведеного підрозділу, групи) виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), які беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, органами військового управління (штабом АТО, штабами оперативно-тактичних угруповань), військовими частинами видаються документи із зазначенням періоду та підстав виконання таких завдань.

(пункт 3 розділу II у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

4. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь в АТО, якщо вони одночасно:

залучені до проведення АТО;

перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України);

перебувають у районі проведення АТО.

(пункт 4 розділу II у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

5. Підтвердженням залучення до участі в АТО є витяг із наказу органу військового управління (штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) про включення військовослужбовця до складу (виключення зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в АТО (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, для яких розроблено окремий порядок обліку військовослужбовців, які ведуть оперативну (військову, спеціальну) розвідку на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) та не перебувають у підпорядкуванні керівництва штабу АТО).

6. Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО здійснюється на підставі розпорядчих документів органів військового управління.

До здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні можуть залучатися військові частини та підрозділи Збройних Сил України за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України.

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО є наказ штабу АТО (штабу оперативно-тактичного угруповання) про їх залучення.

Наказ про виплату винагороди видається за місцем проходження служби військовослужбовців.

7. Безпосередня участь у відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою підтверджується:

журналом бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки);

бойовим донесенням (підсумковим, терміновим та позатерміновим), рапортом керівника підрозділу, який виконував завдання.

Крім того, підтвердними документами є:

бойовий наказ командира військової частини для виконання поставлених завдань охорони об'єктів (несення служби на блокпостах, звільнення захоплених об'єктів тощо), письмовий наказ командира військової частини, яка виконувала завдання;

постова відомість під час охорони об'єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), де визначено особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, порядок виконання завдань, книга служби нарядів та подій, що відбувалися.

8. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я (у тому числі закордонних та за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров'я в інший) після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

(пункт 8 розділу II у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

III. Збільшення розміру винагороди

1. Підстави збільшення розміру винагороди

Розмір винагороди, обрахований відповідно до розділу II цієї Інструкції, збільшується за:

успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи);

безпосередню участь у бойових діях;

знищення (захоплення) техніки.

Збільшення винагороди може виплачуватись за кожною із зазначених підстав одночасно.

2. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

(назва глави 2 розділу III у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

1. Розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) (додаток 2) військовослужбовцям військових частин (підрозділів) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу, групи), що визначено розпорядчим документом вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання), та виплачується на з'єднання, військову частину, підрозділ, групу.

(пункт 1 глави 2 розділу III у редакції наказу
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

2. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання здійснюється в разі виконання цього завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ).

3. Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі:

розпорядчого документа вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) про постановку бойового завдання військовій частині;

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки);

бойового донесення (підсумкового, термінового, позатермінового), в якому зазначаються загальні результати виконання бойового завдання;

рапорту командира підрозділу (групи), який виконував бойове завдання, за підпорядкованістю, в якому зазначаються: орієнтовні показники щодо втрат (збитку), завданих противнику, втрати особового складу, озброєння та військової техніки своїх військ, часові та просторові показники операції (бою), якими конкретно підрозділами (відповідно до пункту 1 цієї глави) успішно виконане бойове завдання.

До рапорту долучаються:

підписані командиром військової частини (начальником штабу оперативно-тактичного угруповання, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, якими успішно виконане бойове завдання, із зазначенням: посади, військового звання, прізвища та ініціалів кожного військовослужбовця, який брав участь у виконанні такого завдання (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів), та періоду виконання завдання;

пропозиції щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю в межах загальної суми збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу оперативно-тактичного угруповання, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою військової частини (оперативно-тактичного угруповання);

клопотання про успішність виконання завдання командира військової частини (керівника оперативно-тактичного угруповання) (у тому числі стосовно доданих підрозділів або переданих в оперативне підпорядкування, якщо виконання завдання здійснювалося такими підрозділами) до органу військового управління (штабу АТО).

4. Орган військового управління (штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 3 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо оцінки результату виконання бойового завдання та його тривалості із зазначенням суми збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні бойового завдання.

5. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) щодо оцінки результатів виконання бойового завдання військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення винагороди за дні виконання завдання.

3. Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям військових частин збільшується винагорода на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається в разі:

виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;

виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Також збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях здійснюється за ті дні, коли військовослужбовці в районі ведення бойових дій (районі проведення АТО) беруть участь у:

здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 км від лінії зіткнення з противником) в умовах: використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції);

веденні повітряного, морського бою.

2. Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі:

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки), книги служби нарядів;

рапорту (донесення) командира підрозділу про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях. До рапорту долучаються підписані командиром військової частини (начальником штабу оперативно-тактичного угруповання, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, які брали безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, періодів участі у бойових діях кожного військовослужбовця. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу оперативно-тактичного угруповання, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою;

бойового донесення (підсумкового, термінового та позатермінового).

Документи про безпосередню участь у бойових діях подаються командирами військових частин за підпорядкованістю до органу військового управління (штабу АТО).

3. Орган військового управління (штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі в бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

4. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про збільшення розміру винагороди за дні участі в бойових діях.

4. Збільшення винагороди за знищення (захоплення) техніки

1. За знищення (захоплення) техніки військовослужбовцям збільшується винагорода в розмірі, визначеному в додатку 3 до цієї Інструкції.

2. Підтвердженням знищення (захоплення) техніки є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи - щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки.

Документи, що підтверджують знищення (захоплення) техніки, разом із бойовим донесенням за підпорядкованістю надсилаються до органу військового управління (штабу АТО) для розгляду.

3. Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), приймається на підставі не менше трьох із документів, зазначених у пункті 2 цієї глави, з яких можливо зробити висновок про знищення (захоплення) техніки противника, і оформлюється розпорядчим документом (наказом) керівника органу військового управління (штабу АТО).

У зазначеному розпорядчому документі (наказі) зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення (захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу (або окрема особа у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(а) завдання зі знищення (захоплення) техніки, та сума збільшення винагороди, що належить кожній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу (або окремій особі у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(а) бойове завдання, з урахуванням їх внеску.

На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) про підтвердження знищення (захоплення) техніки військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення винагороди за день, коли була знищена (захоплена) техніка.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С. Л. Винник

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду
(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

 

 

РОЗМІР
винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди, грн

1

2

1. Період мобілізації (у тому числі часткової) або з моменту введення воєнного стану до дати завершення демобілізації або припинення (скасування) воєнного стану, період проведення АТО

Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах чи АТО, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою:

 

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону;
виконання бойових завдань, а також завдань з ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ);
участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

6000

в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО)

2400

2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни)

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях

7000

Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб), попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

3000

 

Примітка. Перелік військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, щомісяця визначається розпорядчим документом органу військового управління (штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) із зазначенням періодів виконання завдань та доводиться до відома військових частин.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
оборони України від 28.09.2016 р. N 500,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 28.01.2017 р. N 59,
який застосовується з 01.01.2017 р.)

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду
(пункт 1 глави 2 розділу III)

 

 

 

 

 

 

Розмір
збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

Найменування завдання

Розмір збільшення винагороди, грн

1

2

Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління:

 

бригадою

365400

полком, батальйонно-тактичною групою

243600

батальйоном, дивізіоном, прирівняними до них військовими частинами (підрозділами)

121800

ротою, батареєю, ескадрильєю, взводом, групою, прирівняними до них підрозділами

60900

 

Примітка. Збільшення винагороди на військову частину, підрозділ (групу) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду
(пункт 1 глави 4 розділу III)

 

 

 

 

 

 

РОЗМІР
збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку

Знищення (захоплення)

Розмір збільшення винагороди, грн

1

2

1. Корабля:

 

1 рангу

243600

2 рангу

182700

3 рангу

121800

4 рангу

97440

2. Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121800

3. Реактивної системи залпового вогню

60900

4. Тактичного ракетного комплексу, військового літака

54810

5. Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48720

6. Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42630

7. Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42630

8. Іншого літального апарата (об'єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36540

9. Переносного зенітно-ракетного комплексу

30450

10. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

30450

11. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно

24360

12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод

12180

 

Примітка. Збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 28.09.2016 р. N 500)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.11.2016)
Просмотров: 851
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar