Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінрегіону №53 від 15.03.17 Про затвердження Типового положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах


Приказ Минрегиона №53 от 15.03.17 Об утверждении Типового положения о территориальных комиссии по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2017  № 53

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 квітня 2017 р. 
за № 496/30364

Про затвердження Типового положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах

Відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» та пункту 15 Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 93 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах.

2. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.), Юридичному департаменту (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
15.03.2017  № 53

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 квітня 2017 р. 
за № 496/30364

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах

1. Територіальна комісія з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах (далі - Територіальна комісія) утворюється обласними, Київською міською державними адміністраціями (далі - обласна державна адміністрація) для реалізації положень Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» в частині перевірки та підтвердження наявних обсягів заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам й організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню, а також організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, яка виникла через невідповідність фактичної вартості теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, та залишилася не погашеною станом на 01 січня 2016 року (далі - заборгованість з різниці в тарифах).

2. До складу Територіальної комісії входять:

заступник голови обласної (Київської міської) державної адміністрації, який в межах своєї компетенції координує діяльність у сфері житлово-комунального господарства (голова Територіальної комісії);

представники структурного підрозділу обласної (Київської міської) державної адміністрації з питань фінансів;

представники структурного підрозділу обласної (Київської міської) державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

представники територіального органу Держаудитслужби;

представники територіального органу Держпродспоживслужби;

представники територіального органу Національної поліції України;

представники регіонального органу СБУ.

До складу Територіальної комісії також залучається представник територіального органу ДФС з питань погашення зобов’язань учасників процедур врегулювання заборгованості перед державним бюджетом (з правом дорадчого голосу).

До складу Територіальної комісії можуть залучатись інші представники (за згодою).

Регламент роботи Територіальних комісій затверджується обласними (Київською міською) державними адміністраціями.

3. Територіальні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, іншими актами законодавства України, розпорядженнями обласної (Київської міської) державної адміністрації та цим Типовим положенням.

4. Основними завданнями Територіальної комісії є:

1) перевірка та аналіз документів, які підтверджують розрахунки заборгованості з різниці в тарифах;

2) прийняття рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах.

5. Прийняття рішення Територіальною комісією щодо узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах здійснюється протягом двох тижнів після подання суб’єктами господарювання заяви в довільній формі з додаванням таких документів:

1) розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах (далі - розрахунок обсягу заборгованості), оформлений суб’єктом господарювання згідно з додатками 1, 2 до цього Типового положення, погоджений відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу ради (окремо за видами послуг з виділенням за категоріями споживачів населення або за організаціями та установами, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та відокремленням за періодами (роками) виникнення заборгованості з різниці в тарифах);

2) розрахунок фактичної вартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які надають населенню, організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (далі - розрахунок фактичної вартості виробництва), засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи суб’єкта господарювання, скріплений печаткою (у разі наявності);

3) копії рішень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення (затвердження) тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, водопостачання і водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які надають населенню, організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

4) звіти про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за формами, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 16 грудня 2004 року № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)», засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи суб’єкта господарювання, скріплені печаткою (у разі наявності), щодо:

надання послуг з теплопостачання (форма № 1С-теплопостачання);

надання послуг з водопостачання та водовідведення (форма № 1С-водопостачання, водовідведення);

5) звіти за формами, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1905/24437, засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи суб’єкта господарювання, скріплені печаткою (у разі наявності), а саме:

звіти про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів (форма № 1-НКП-тепло);

звіти про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (форма № 2-НКП-тепло);

звіти про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії (форма № 3-НКП-тепло);

звіти про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення (форма № 4-НКП-водопостачання/водовідведення);

звіти про розрахунки за централізоване водопостачання (форма № 5-НКП-водопостачання);

звіти про розрахунки за централізоване водовідведення (форма № 6-НКП-водовідведення);

звіти про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності (форма № 8-НКП-ЖКК).

6. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що вказується в розрахунку обсягу заборгованості, визначається суб’єктами господарювання як різниця між фактичними витратами (з урахуванням фактичних витрат, пов’язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які надають населенню, організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, такі послуги, і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 12 липня 2006 року № 959 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» та від 10 липня 2006 року № 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», за винятком перерахунків за надання низькоякісних та не в повному обсязі послуг, трансфертів з державного та місцевих бюджетів, отриманих суб’єктами господарювання для відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, та/або коштів, отриманих з місцевих бюджетів ліцензіатами органів місцевого самоврядування на відшкодування окремих витрат, згідно зі складовими затверджених тарифів.

Обсяг фактичних витрат на послуги для населення, організацій й установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, з постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення визначається без врахування витрат на інші види діяльності.

7. Для визначення обсягу зобов’язань учасники розрахунків подають до Територіальної комісії довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що виникають в результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою згідно з додатком 3 до цього Типового положення.

Територіальна комісія узгоджує суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що виникатимуть в процесі отримання коштів на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах.

8. Рішення Територіальної комісії про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах оформлюється у формі протоколу засідання, який підписується в день проведення засідання головуючим та всіма членами Територіальної комісії, присутніми на засіданні, але не менш як двома третинами її повного складу.

Копія протоколу Територіальної комісії направляється суб’єкту господарювання не пізніше 5 робочих днів з дати засідання Територіальної комісії.

Територіальна комісія може прийняти рішення щодо неузгодження заборгованості з різниці в тарифах у разі невідповідності розрахунків обсягу заборгованості та/або розрахунку фактичної вартості виробництва звітним даним, що подаються суб’єктами господарювання на розгляд Територіальної комісії.

У разі неприйняття Територіальною комісією позитивного рішення про узгодження заборгованості з різниці в тарифах суб’єкт господарювання може повторно звернутись до Територіальної комісії з відповідною заявою після усунення отриманих зауважень.

Директор 
Департаменту економіки 
систем життєзабезпечення

Н.В. Хоцянівська

Додаток 1 
до Типового положення 
про територіальні комісії 
з питань узгодження заборгованості 
з різниці в тарифах 
(пункт 5)

РОЗРАХУНОК 
обсягу заборгованості з різниці в тарифах

 

Додаток 2 
до Типового положення 
про територіальні комісії 
з питань узгодження заборгованості 
з різниці в тарифах 
(пункт 5)

РОЗРАХУНОК 
обсягу заборгованості з різниці в тарифах

 

Додаток 3 
до Типового положення 
про територіальні комісії 
з питань узгодження заборгованості 
з різниці в тарифах 
(пункт 7)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК 
суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що виникають в результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (21.04.2017)
Просмотров: 1469
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar