Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінрегіону №57 від 23.03.2017. Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2017  № 57

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 квітня 2017 р. 
за № 505/30373

Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів

Відповідно до пункту «е» статті 25 Закону України «Про відходи» та з метою запровадження єдиних вимог до порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, що додається.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М.О.) разом з Юридичним департаментом (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
23.03.2017  № 57

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 квітня 2017 р. 
за № 505/30373

ПОРЯДОК 
розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, затвердження схем санітарного очищення населених пунктів (далі - Схема).

2. Склад та зміст Схеми визначаються ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (далі - ДБН Б.2.2-6:2013).

3. Розроблення, погодження та затвердження Схеми здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - для одного або кількох населених пунктів, що входять до складу відповідної ради; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації - для населених пунктів, які входять до складу двох і більше сільських, селищних та міських рад (далі - Розробник).

4. Загальний строк розроблення, погодження та затвердження Схеми не повинен перевищувати 12 місяців (з дати прийняття рішення про її розроблення) без урахування строку проведення передпроектних досліджень.

5. Розроблення, погодження та затвердження Схеми здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 року № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».

6. Внесення змін до Схеми здійснюється згідно з цим Порядком.

7. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про відходи» та в Державних санітарних нормах та правилах утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

ІІ. Розроблення Схеми

1. Розробник здійснює розроблення Схеми самостійно або виступає замовником розроблення Схеми на договірних засадах.

2. Розроблення Схеми здійснюється самостійно Розробником за такими етапами:

1) прийняття рішення про розроблення Схеми;

2) складання завдання на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;

3) формування вихідних даних на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;

4) розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів згідно з ДБН Б.2.2-6:2013.

3. У разі якщо Розробник виступає замовником розроблення Схеми (далі - Замовник), її розроблення здійснюється суб’єктом господарювання, який має досвід роботи у сфері поводження з відходами (далі - Виконавець), на підставі договору за такими етапами:

1) прийняття Замовником рішення про розроблення Схеми;

2) складання Замовником завдання на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;

3) формування Замовником вихідних даних на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;

4) визначення Виконавця на конкурсних засадах та укладання з ним договору;

5) розроблення Виконавцем Схеми у складі текстових і графічних матеріалів згідно з ДБН Б.2.2-6:2013.

4. На етапі розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів здійснюється погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, які заплановані Схемою:

1) за межами населеного пункту, встановленими відповідною містобудівною документацією, - зі структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій з питань містобудування та архітектури, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів й охорони здоров’я, на території яких планується розміщення цих об’єктів;

2) у межах населеного пункту, встановлених відповідною містобудівною документацією, - з відповідними структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад з питань будівництва, охорони здоров’я, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Для погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, які заплановані Схемою, подаються:

перелік нових об’єктів;

відомості про заплановане місце їх розміщення;

стисле техніко-економічне обґрунтування доцільності розміщення цих об’єктів на обраних місцях.

ІІІ. Погодження Схеми

1. Розроблена Схема погоджується із заінтересованими органами:

1) якщо Схема розробляється Виконавцем, - відповідними структурними підрозділами Замовника з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, будівництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів і цін;

2) територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

3) територіальним органом Державної екологічної інспекції України;

4) територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Для погодження Схеми подаються:

текстові матеріали Схеми на паперовому та електронному носіях;

графічні матеріали Схеми на паперовому та електронному носіях (за наявності);

матеріали щодо погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, запланованих Схемою;

матеріали щодо погодження Схеми (за наявності).

3. Заінтересований орган вивчає подані Розробником або Виконавцем матеріали і не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після їх надходження погоджує Схему або надсилає листа за підписом керівника, в якому висловлює обґрунтовані зауваження щодо неї. У разі отримання обґрунтованих зауважень Схема доопрацьовується і подається на погодження згідно з цим розділом.

IV. Затвердження Схеми

1. Погоджена згідно з пунктом 1 розділу ІІІ цього Порядку Схема оформлюється відповідним рішенням Розробника (Замовника) і оприлюднюється у засобах масової інформації протягом 5 робочих днів після її затвердження.

2. Строк погодження та затвердження Схеми не повинен перевищувати трьох місяців.

Начальник Управління 
благоустрою територій 
та комунального обслуговування

М.О. Барінов


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (15.05.2017)
Просмотров: 1151
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar