Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсоцполітики №1215 від 24.10.2016. Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2016

м. Київ

N 1215

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2016 р. за N 1455/29585

Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року N 630 "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), та з метою впорядкування умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 квітня 2006 року N 149 "Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2006 року за N 554/12428.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів
України - керівник апарату

Є. Капінус

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
24 жовтня 2016 року N 1215

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2016 р. за N 1455/29585

 

 

 

 

 

 

УМОВИ
оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - Центри) визначено в додатку 1 до цих Умов.

Схему тарифних розрядів керівних працівників і фахівців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат визначено в додатку 2 до цих Умов.

Схему тарифних розрядів технічних службовців і робітників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат визначено в додатку 3 до цих Умов.

2. Надати право керівникам Центрів у межах затвердженого фонду заробітної плати установлювати:

1) посадові оклади працівникам; посадові оклади заступникам керівника та заступникам керівників структурних підрозділів у розмірах, що на 5 - 15 відсотків нижчі посадових окладів відповідних керівників, визначених за схемою тарифних розрядів керівних працівників і фахівців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат згідно з додатком 2 до цих Умов;

2) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Центру;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, щодо яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) працівникам Центрів, посади яких зазначено в додатку 2 до цих Умов, надбавки у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу роботи для встановлення надбавки зараховується стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року N 889-VIII та період роботи в Центрі;

4) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів та їхнім заступникам;

за роботу в нічний час - у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Центру.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Керівники Центрів мають право:

1) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше одного посадового окладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2) преміювати працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників Центрів, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці - начальник відділу

А. Литвин

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(пункт 1)

 

 

 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 травня 2016 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 1185 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

Якщо посадовий оклад (тарифну ставку) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці - начальник відділу

А. Литвин

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(пункт 1)

 

 

 

 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
керівних працівників і фахівців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Посади

Тарифні розряди

Керівник (директор) установи

18 - 19

Начальник відділу

13 - 15

Завідувач сектору

11 - 12

Фахівці*:
провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Старший інспектор з кадрів

8

Інспектор з кадрів

7

___________
* Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327, кваліфікаційні категорії - відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці - начальник відділу

А. Литвин

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
(пункт 1)

 

 

 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
технічних службовців і робітників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Посади

Тарифні розряди

Завідувач господарства

6 - 8

Архіваріус, діловод, оператор комп'ютерного набору, касир, секретар керівника, секретар-друкарка, друкарка та інші

5

Ліфтер

2 - 3

Прибиральник: службових приміщень, територій; комірник

2

Водій автотранспорту:
автобуса;
вантажного автомобіля (спеціалізованого і спеціального);
вантажного автомобіля загального призначення; 
легкового автомобіля;
мотоцикла, моторолера

5
5
4
4
2

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:
при виконанні робіт з 2 - 5 професій;
при виконанні робіт з 6 і більше професій

6 - 7
8

 

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці - начальник відділу

А. Литвин


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (07.12.2016)
Просмотров: 726
Всего комментариев: 0
avatar