Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсоцполітики №139 від 30.01.2017. Про затвердження форми звітності № 1-КФО (річна) та інструкції щодо її заповнення


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2017  № 139

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 лютого 2017 р. 
за № 253/30121

Про затвердження форми звітності № 1-КФО (річна) та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статей 1 і 16 Закону України „Про державну статистику” та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою забезпечення вдосконалення моделей комплексного моніторингу надання соціальних послуг фізичними особами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-КФО (річна) „Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг” (адміністративні дані);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-КФО (річна) „Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за (надання соціальних послуг” (адміністративні дані).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 лютого 2012 року № 81 „Про затвердження форми звітності № 1-КФО та інструкції щодо її заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 363/20676.

3. Виконавчому органу з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству соціальної політики України до 01 лютого.

4. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (О. Суліма) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
30.01.2017 № 139

Форма № 1-КФО (річна)

ЗВІТ 
про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг (адміністративні дані)


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
30.01.2017 № 139

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 лютого 2017 р. 
за № 253/30121

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форми звітності № 1-КФО (річна) „Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг” (адміністративні дані)

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності 1-КФО (річна) „Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг” (адміністративні дані) (далі - Звіт) та містить показники призначення та виплати компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

2. Звіт складається один раз на рік структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, виконавчого органу об’єднаної територіальної громади за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, і подається до 20 січня року, наступного за звітним, органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Орган виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01 лютого року, наступного за звітним, подають Звіт Міністерству соціальної політики України.

4. Облік чисельності осіб, які отримують компенсацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, та сум такої компенсації ведеться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, виконавчого органу об’єднаної територіальної громади на підставі інформації з бази даних або особових справ, у яких зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації та визначення її розміру.

5. Фізичними особами, яким призначено компенсацію, вважаються непрацюючі фізичні особи працездатного віку та пенсійного віку, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

6. До числа непрацюючих фізичних осіб, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію, належать особи, яким призначено компенсацію:

у попередні роки і її виплата проводиться на момент подання Звіту;

у звітному році та її виплата проводиться на момент подання Звіту;

у звітному році, але виплата її ще не проводилась.

7. У формі Звіту зазначаються всі показники. За відсутності будь-якого із показників у паперовому варіанті Звіту ставиться „0”.

Звіт заповнюється чітко, розбірливо, підписується керівником та особою, відповідальною за заповнення форми звітності. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

8. До Звіту додається аналітична записка із короткою порівняльною характеристикою показників Звіту або інформацією, що не відображена у ньому.

9. При заповненні Звіту використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.

ІІ. Порядок складання звіту

1. Звернення та призначення компенсації непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги:

1) у рядку 01 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які звернулися за призначенням компенсації протягом звітного року, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які звернулися за призначенням компенсації протягом звітного року (ряд. 01 = ряд. 02 + ряд. 03 + ряд. 04);

2) із рядка 01:

у рядку 02 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які звернулися протягом звітного року за компенсацією в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які звернулися протягом звітного року за компенсацією в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи;

у рядку 03 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які звернулися протягом звітного року за компенсацією в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та дітям з інвалідністю, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які звернулися протягом звітного року за компенсацією в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та дітям з інвалідністю;

у рядку 04 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які звернулися протягом звітного року за компенсацією в розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які звернулися протягом звітного року за компенсацією в розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

3) у рядку 05 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, яким призначено компенсацію протягом звітного року, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, яким призначено компенсацію протягом звітного року (ряд. 05 = ряд. 06 + ряд. 07 + ряд. 08);

4) із рядка 05:

у рядку 06 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, яким призначено протягом звітного року компенсацію в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, яким призначено протягом звітного року компенсацію в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи;

у рядку 07 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, яким призначено протягом звітного року компенсацію в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та дітям з інвалідністю, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, яким призначено протягом звітного року компенсацію в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та дітям з інвалідністю;

у рядку 08 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, яким призначено протягом звітного року компенсацію в розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, яким призначено протягом звітного року компенсацію в розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

5) у рядку 09 у графах 1, 2 зазначається кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію (ряд. 09 = ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12). Кількість осіб, які отримують компенсацію, розраховується відповідно до пункту 7 розділу І цієї Інструкції;

6) із рядка 09:

у рядку 10 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи;

у рядку 11 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та дітям з інвалідністю, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих осіб пенсійного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та дітям з інвалідністю;

у рядку 12 у графах 1, 2 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб працездатного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію в розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання соціальних послуг особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, у графах 3, 4 вказується кількість непрацюючих фізичних осіб пенсійного віку, які станом на 01 січня року, наступного за звітним, отримують компенсацію в розмірі 7 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за надання соціальних послуг особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду.

2. Виплати компенсації непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги:

1) у рядку 01 у графах 1, 2 вказується загальна кількість виплат компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг, передбачених (призначених) протягом звітного року;

2) у рядку 02 у графах 1, 2 вказується сума нарахованої компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг, передбачених протягом звітного року;

3) у рядку 03 із даних рядка 02 у графах 1, 2 вказується загальна кількість виплат компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг у грудні звітного року;

4) у рядку 03 із даних рядка 02 у графах 1, 2 вказується сума нарахованої компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг у грудні звітного року;

5) у рядку 05 у графах 1, 2 вказується загальна кількість виплат компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг протягом звітного року;

6) у рядку 06 у графах 1, 2 вказується сума нарахованої компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг протягом звітного року;

7) у рядку 07 у графах 1, 2 вказується сума коштів, виплачених з послуги поштового зв’язку;

8) у рядку 08 у графах 1, 2 вказується сума кредиторської заборгованості з виплати компенсації станом на 01 січня року, наступного за звітним періодом (ряд. 08 = ряд. 02 - ряд. 06);

9) у рядку 09 у графах 1, 2 вказується середній розмір компенсації непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги (ряд. 09 = (ряд. 06 / ряд. 05) x 1000).

Начальник Управління 
у справах людей похилого віку 
та надання соціальних послуг

О. Суліма


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.03.2017)
Просмотров: 1073
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar