Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсоцполітики №339 від 06.03.2017. Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням і відпочинком


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2017  № 339

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2017 р. 
за № 426/30294

Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою отримання повної та об’єктивної інформації стосовно охоплення дітей шкільного віку оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму № 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у _____ році" та інструкцію щодо її заповнення;

2) форму № 2-ОБК (два рази на рік) "Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у _____ році" та інструкцію щодо її заповнення.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 19 березня 2013 року № 128 "Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2013 року за № 551/23083.

3. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (І. Хохленков) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
06.03.2017  № 339

ЗВІТ 
про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
06.03.2017  № 339

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2017 р. 
за № 426/30294

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форми звітності № 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ____ році"

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція містить основні положення щодо заповнення показників у формі звітності № 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ______ році" (далі - звіт).

2. Заповнення звіту здійснюється на підставі первинної облікової документації районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласних державних адміністрацій.

3. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска.

ІІ. Порядок складання та подання звіту

1. Звіт складають районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та подають органам влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласним державним адміністраціям не пізніше 01 квітня.

2. Органи влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають зведені дані Міністерству соціальної політики України, управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі не пізніше 15 квітня.

3. Міністерство соціальної політики України подає зведену інформацію по Україні та в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 01 травня.

ІІІ. Заповнення розділу І. "Сума бюджетних призначень на оздоровлення та відпочинок дітей"

1. Заповнення розділу I здійснюється на підставі первинної облікової документації структурних підрозділів фінансової звітності районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. У рядку 01 зазначається інформація про загальну суму бюджетних призначень на підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

3. У рядках 02-04 наводиться інформація щодо коштів, передбачених на підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей із Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

4. У графах 2 та 3 наводяться дані про суму коштів на підготовку до оздоровчої кампанії: у графі 2 - про всі кошти на підготовку, у графі 3 - капітальні видатки, направлені на зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів, проведення ремонтів, реконструкцію дитячих закладів тощо.

5. У графі 4 зазначається інформація про загальну суму бюджетних призначень на проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

6. Окремо зазначаються інші залучені кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством, використані на оздоровлення та відпочинок дітей.

7. Сума даних рядків 02-04 має дорівнювати даним рядка 01.

8. Сума даних граф 2-4 має дорівнювати даним графи 1.

9. Сума даних граф 5 та 6 має дорівнювати даним графи 4.

ІV. Заповнення розділу ІІ. "Дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти"

1. Розділ II містить інформацію про дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти відповідно до законодавства.

2. Рядок 01 містить інформацію про загальну кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти, рядки 02-09 - про окремі типи зазначених закладів.

3. У рядку 04 наводиться інформація виключно про дитячі заклади оздоровлення санаторного типу (без урахування санаторно-курортних закладів).

4. У рядках 07 та 09 міститься інформація лише про дитячі заклади відпочинку з цілодобовим перебуванням. Дані про заклади відпочинку з денним перебуванням включаються до рядка 08.

5. У графах 1 та 2 зазначаються дані про кількість закладів, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку протягом року та влітку.

6. У графах 3 та 4 наводяться дані про потужність цих закладів. Показники граф 3 та 4 розраховуються таким чином: проектна потужність кожного закладу (кількість місць) в одну зміну множиться на кількість змін у закладі за відповідний період (протягом року або влітку).

7. У графах 5 та 6 зазначаються дані про кількість дітей, які будуть охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах протягом року та влітку.

8. Сума даних рядків 02 та 06 має дорівнювати даним рядка 01.

9. Сума даних рядків 03-05 має дорівнювати даним рядка 02.

10. Сума даних рядків 07-09 має дорівнювати даним рядка 06.

V. Заповнення розділу ІІІ. "Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти"

1. Рядок 01 містить інформацію про загальну кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, рядки 02-17 - про їх окремі категорії.

2. Рядок 11 містить інформацію про кількість талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд.

3. У графах 1-6 зазначаються дані про кількість дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку протягом року, із них у графах 2, 4, 6 - дівчат.

4. Дані графи 2 мають бути меншими даних графи 1, дані графи 4 мають бути меншими даних графи 3, дані графи 6 мають бути меншими даних графи 5.

5. У графах 7-12 наводяться дані про кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком влітку, із них у графах 8, 10, 12 - дівчат.

6. Дані графи 8 мають бути меншими даних графи 7, дані графи 10 мають бути меншими даних графи 9, дані графи 12 мають бути меншими даних графи 11.

7. Графа 13 містить інформацію про загальну кількість дітей відповідної категорії на території району або міста, у тому числі із них у графі 14 - дівчат.

8. Дані кожного із рядків 02-17 мають бути меншими за дані рядка 01.

9. Сума даних граф 3 та 5 має дорівнювати даним графи 1.

10. Сума даних граф 9 та 11 має дорівнювати даним графи 7.

11. Дані кожної із граф 1 та 7 не можуть бути більшими за дані графи 13.

12. Дані кожної із граф 2 та 8 не можуть бути більшими за дані графи 14.

13. Дані графи 7 не можуть бути більшими за дані графи 1.

VІ. Загальні вимоги до заповнення звіту

1. При заповненні звіту зазначають найменування та місцезнаходження респондента.

2. Звіт заповнюють розбірливо, а також обов’язково вказують номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти. Звіт підписує керівник та/або особа, відповідальна за достовірність наданої інформації. Виправлення помилок підтверджують підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

Заступник директора 
Департаменту оздоровлення 
та санаторно-курортного 
лікування - 
начальник відділу

О. Кольчик


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (20.04.2017)
Просмотров: 1177
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar