Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсоцполітики №431 від 20.03.2017 . Про затвердження умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання і матеріальної


 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2017  № 431

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2017 р. 
за № 452/30320

Про затвердження умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання і матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики у відповідність до норм чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України;

Умови, критерії, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.

2. Фінансово-економічному департаменту (В. Задніпрянець) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Рева


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
20.03.2017  № 431

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2017 р. 
за № 452/30320

УМОВИ, КРИТЕРІЇ, 
диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

І. Умови та критерії преміювання

1. Преміювання керівників державних, у тому числі казенних, підприємств сфери управління Міністерства соціальної політики України (далі - керівники підприємств) проводиться Міністерством соціальної політики України (далі - Міністерство) щокварталу та щороку за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану.

2. Премія керівникам підприємств нараховується за фактично відпрацьований час і не може перевищувати за квартал 3 посадових окладів керівника підприємства, за рік - 24 посадових окладів керівника підприємства.

3. Премія керівникам підприємств не нараховується за звітний період, у якому виявлено:

заборгованість підприємства з виплати заробітної плати;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни (за окремим рішенням).

4. Керівники підприємств із 25-го до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, направляють до Міністерства подання про преміювання за звітний квартал і показники та розміри преміювання директора за формою згідно з додатком 1 до цих Умов.

Керівники підприємств із 01-го до 20 березня, наступного за звітним роком, направляють до Міністерства подання про преміювання за звітний рік і показники та розміри преміювання директора за формою згідно з додатком 2 до цих Умов.

Міністерство не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо погодження виплати премії керівнику підприємства або відмови в погодженні такої виплати.

ІІ. Диференційовані показники та розміри преміювання

1. Преміювання керівників підприємств за звітний квартал проводиться за показниками виконання фінансового плану підприємства за відповідний квартал:

№ з/п

Показники за звітний період

Одиниці виміру

Диференційовані значення показників

Розмір премії (кратність посадових окладів)

1

2

3

4

5

1

Чистий прибуток підприємства

%

100 (плановий показник) 
від 101 до 110 включно 
111 і більше

0,5 
0,75 
1

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

%

100 (плановий показник) 
від 101 до 110 включно 
111 і більше

0,5 
0,75 
1

3

Капітальні інвестиції

%

100 (плановий показник) 
від 101 до 110 включно 
111 і більше

0,1 
0,25 
0,5

4

Адміністративні витрати підприємства

%

від 99 до 97 включно 
96 і менше

0,1 
0,25

5

Рентабельність діяльності підприємства (чистий прибуток / чистий дохід)

коефіцієнт

від 0,01 до 0,02 включно 
від 0,03 до 0,05 включно 
0,06 і більше

0,1 
0,2 
0,25

2. Преміювання керівників підприємств за звітний рік проводиться за такими диференційованими показниками:

№ з/п

Показники за звітний період

Одиниці виміру

Диференційовані значення показників

Розмір премії (кратність посадових окладів)

1

2

3

4

5

Виконання показників фінансового плану підприємства за відповідний рік

1

Оновлення необоротних активів (сума капітальних інвестицій за звітний період / вартість необоротних активів на початок звітного періоду)

коефіцієнт

0,01 
0,02 
0,03

0,5 

2

2

Рентабельність діяльності підприємства (чистий прибуток/ чистий дохід)

коефіцієнт

від 0,01 до 0,02 включно 
від 0,03 до 0,05 включно 
0,06 і більше

0,25 
0,5 
1

3

Фінансовий результат до оподаткування

%

100 (плановий показник) 
від 101 до 110 включно 
111 і більше

0,75 

2

4

Адміністративні витрати підприємства

%

від 99 до 97 включно 
96 і менше

0,5 
1

Темп зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до попереднього звітного періоду

5

Зростання чистого прибутку підприємства порівняно з попереднім роком

%

від 5 до 10 включно 
від 11 до 20 включно 
21 і більше

0,75 

2

6

Зростання доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з попереднім роком

%

від 5 до 10 включно 
від 11 до 20 включно 
21 і більше

0,75 

2

7

Зменшення дебіторської заборгованості порівняно з попереднім роком

%

від 10 до 20 включно 
від 20 до 25 включно 
26 і більше

0,25 
0,5 
1

8

Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з попереднім роком

%

від 10 до 20 включно 
від 20 до 25 включно 
26 і більше

0,25 
0,5 
1

Залучення протягом року фінансових інвестицій на підприємство (крім власних фінансових ресурсів підприємства та позичкових фінансових коштів) для досягнення мети і реалізації предмета його діяльності, передбачених установчими документами (статутом) підприємства

9

Сума залучених інвестицій

тис. грн

від 100,0 до 1 000,0 включно 
від 1 001,0 до 5 000,0 включно 
5 001,0 і більше12

 

Директор 
Фінансово-економічного 
департаментуВ. Задніпрянець

 

Додаток 1 
до Умов, критеріїв, диференційованих 
показників та розмірів преміювання 
керівників державних, у тому числі 
казенних, підприємств, що належать 
до сфери управління Міністерства 
соціальної політики України 
(пункт 4 розділу І)

ПОКАЗНИКИ ТА РОЗМІРИ 
преміювання директора

 

Додаток 2 
до Умов, критеріїв, диференційованих 
показників та розмірів преміювання 
керівників державних, у тому числі 
казенних, підприємств, що належать 
до сфери управління Міністерства 
соціальної політики України 
(пункт 4 розділу І)

ПОКАЗНИКИ ТА РОЗМІРИ 
преміювання директора


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (19.04.2017)
Просмотров: 1097
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar