Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсоцполітики №432 від 20.03.2017. Про внесення змін до наказу Державного к1омітету України з нагляду за охороною праці від 08 червня 2004 року


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2017  № 432

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2017 р. 
за № 458/30326

Про внесення змін до наказу Державного к1омітету України з нагляду за охороною праці від 08 червня 2004 року № 151

Відповідно до статті 27 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 червня 2004 року № 151 «Про затвердження Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 778/9377, слово «питань» виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 червня 2004 року № 151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 778/9377, що додаються.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
20.03.2017  № 432

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2017 р. 
за № 458/30326

ЗМІНИ 
до Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

1. У заголовку слово «питань» виключити.

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення регулює порядок ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці (далі - Реєстр НПАОП) і встановлює правила кодування нормативно-правових актів з охорони праці (далі - НПАОП).».

3. У пункті 2:

1) в абзаці другому:

слова «нормативно-правові акти з охорони праці» замінити абревіатурою «НПАОП»; слова «Держнаглядохоронпраці України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці»;

2) абзац третій виключити.

4. Пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-10 вважати відповідно пунктами 3-9.

5. У пункті 3:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

«надрукований примірник затвердженого НПАОП українською мовою;»;

2) абзаци п’ятий, шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

3) в абзаці п’ятому слова «та російською» виключити.

6. У пункті 6 слова «нормативно-правових актів з охорони праці» замінити абревіатурою «НПАОП».

7. В абзаці першому пункту 9 слово «щокварталу» замінити словами «раз на півріччя».

8. У тексті Положення слова «Держнаглядохоронпраці України» замінити словом «Держпраці».

9. У додатках:

1) у відмітці до додатка 1 цифру «5» замінити цифрою «4», слово «питань» виключити;

2) у додатку 2:

у відмітці до додатка цифру «6» замінити цифрою «5», слово «питань» виключити;

абзац десятий розділу «Характеристика елементів структури позначення (шифру)» виключити;

у таблиці 1:

у заголовку слова та цифри „(відповідно до ДК 009-96)” виключити;

у заголовку графи „Код КВЕД (група, клас)” слова „КВЕД (група, класс)” виключити;

3) у додатку 3:

у відмітці до додатка цифри «10» замінити цифрою «9», слово «питань» виключити;

у Формі інформаційного покажчика НПАОП слово „питань” виключити.

Директор Департаменту 
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (24.04.2017)
Просмотров: 975
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar