Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінтрансу №322 від 27.09.1993. Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка


Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка

Наказ Міністерства транспорту України
від 27 вересня 1993 року N 322 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 1993 р. за N 148

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України 
від 16 березня 1994 року N 126,
 від 30 травня 2001 року N 332,
 від 25 лютого 2002 року N 115,
 від 29 березня 2004 року N 253,
 наказами Міністерства інфраструктури України
 від 16 березня 2015 року N 91,
 від 12 жовтня 2016 року N 351

(У заголовку та тексті наказу слово ", річкових" виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12 жовтня 2016 року N 351)

 

 

З метою визначення порядку видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка відповідно до Указу Президента України "Про посвідчення особи моряка" від 5 червня 1993 р. N 194/93 і за дорученням Кабінету Міністрів України від 23 липня 1993 р. N 13099/1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка (додається).

2. Затвердити Перелік морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка (додається).

3. Департаменту морського і річкового транспорту (Костюченко В. М.):

3.1. Довести до відома міністерств, відомств, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, портів та пароплавств Інструкцію про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Перелік морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка.

3.2. Встановити контроль за додержанням вимог Інструкції.

3.3. Виготовити бланки посвідчень особи моряка і до 1 травня 1994 р. провести обмін паспортів моряка колишнього Союзу РСР на посвідчення особи моряка.

3.4. Разом з Управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначену Інструкцію в Міністерстві юстиції України.

4. Капітанам морських портів України при видачі посвідчення особи моряка суворо дотримуватись Указу Президента України "Про посвідчення особи моряка" та зазначеної Інструкції.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - директора Департаменту морського і річкового транспорту (Крук Ю. Б.). 

 

 

Міністр

О. Д. Климпуш

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства транспорту України 
від 27 вересня 1993 р. N 322 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 1993 р. за N 148  

 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ЗБЕРІГАННЯ І ЗНИЩЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА

(У тексті Інструкції слова "Міністерство транспорту" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство інфраструктури" у відповідних відмінках; слова ", річковий" та "і річковий" у всіх відмінках і числах виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12 жовтня 2016 року N 351)

 

 

(У тексті Інструкції посилання на додатки 5 - 7 вважати відповідно посиланнями на додатки 4 - 6 згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12 жовтня 2016 року N 351)

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Указу Президента України від 05 червня 1993 року N 194 "Про посвідчення особи моряка" і застосовується до запровадження оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

2. Загальне керівництво роботою по оформленню, видачі, обліку та зберіганню посвідчень особи моряка здійснюється Міністерством інфраструктури України.

3. Оформлення, видача, продовження, облік і зберігання посвідчень особи моряка здійснюються капітанами морських портів України згідно з Переліком морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 27 вересня 1993 р. N 322.

Капітан морського порту протягом двох робочих днів з дня надходження заявки на отримання посвідчення особи моряка направляє до відповідних регіональних органів Служби безпеки України повідомлення щодо отриманих заявок, а також щотижня інформує про видані посвідчення згідно з додатком 7 до цієї Інструкції.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 30.05.2001 р. N 332,
 абзац другий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

4. Керівництво і відповідальність за діловодство, що провадиться по посвідченнях особи моряка, покладається на капітанів морських портів України.

5. Документи по оформленню, видачі, обліку, зберіганню та знищенню посвідчень особи моряка є документами для службового користування.

II. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ МОРЯКА

6. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу. Посвідчення особи моряка оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.

Посвідчення особи моряка може бути видано будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).

(пункт 6 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

7. Заповнення посвідчення особи моряка здійснюється українською та англійською мовами.

8. Посвідчення особи моряка видаються капітанами морських портів України за заявою-анкетою моряка (заявника) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Заява-анкета на оформлення посвідчення особи моряка подається моряком (заявником) особисто у робочі дні протягом робочого дня.

Посвідчення особи моряка видається заявникові не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

Для оформлення посвідчення особи моряка подаються такі документи:

заява-анкета особи;

дві фотокартки заявника, які мають відповідати вимогам, викладеним в пункті 11 цього розділу;

паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або паспортний документ іноземця;

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

посвідчення особи моряка, що підлягає обміну (за наявності);

документ, що підтверджує отримання морської освіти, або довідка з морського навчального закладу про отримання такої освіти для заявників, які навчаються в українських морських навчальних закладах; або

документ, що підтверджує працевлаштування на судні, чи документ про реєстрацію особи в Державній службі зайнятості України;

платіжний документ з відміткою про оплату послуги з видачі (термінової видачі, обміну) посвідчення особи моряка.

Оформлення посвідчення особи моряка може здійснюватися із застосуванням засобів інформаційних телекомунікаційних систем.

(пункт 8 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 30.05.2001 р. N 332,
наказу Міністерства інфраструктури
 України від 12.10.2016 р. N 351)

9. Пункт 9 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 30.05.2001 р. N 332)

10. Оформлення посвідчень особи моряка здійснюється в спеціально обладнаному для цього приміщенні. Посвідчення особи моряка заповнюється особливими чорнилами.

11. Фотокартка власника посвідчення особи моряка повинна бути розміром 35 х 45 мм і виконана на світлому фоні на матовому папері. Особа, яка зображена на знімку, повинна бути без головного убору, чоловіки - з краваткою. Фотокартка приклеюється у посвідчення особи моряка спецклеєм. Підпис посадової особи на першій сторінці посвідчення засвідчується гербовою печаткою.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 16.03.94 р. N 126)

12. Видача посвідчень особи моряка з поправками та помарками забороняється, зіпсовані посвідчення знищуються та списуються, про що робиться відмітка в журналі видачі посвідчень особи моряка (додаток N 2).

13. Посвідчення особи моряка вручається власнику під розписку в журналі видачі посвідчень особи моряка (додаток N 2). При врученні посвідчення його власнику роз'яснюється призначення цього документа та необхідність його дбайливого зберігання.

14. Посвідчення особи моряка видається строком до п'яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжений один раз - до п'яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає заміні.

Продовження строку дії посвідчення здійснюється капітаном морського порту України на підставі записки судновласника (додаток N 3). Продовження строку дії посвідчення також дозволяється за запискою капітана судна, що знаходиться поза базовим портом, про що повідомляється капітан морського порту України, який видав посвідчення особи моряка.

Особам, які оформлені для тимчасової роботи на суднах, посвідчення особи моряка видається на строк їх роботи, але не більше як до 5 років. У цьому разі продовження строку дії посвідчення здійснюється при умові відповідного оформлення власника посвідчення для подальшої роботи на суднах.

15. Пункт 15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351,
 у зв'язку з цим пункти 17 - 27
 вважати відповідно пунктами 15 - 25)

III. ОБЛІК ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА ТА ЗВІТНІСТЬ

15. Посвідчення особи моряка та їх бланки підлягають обліку як документи суворої звітності.

16. В Міністерстві інфраструктури України ведеться облік надходження і видачі чистих бланків посвідчень особи моряка (додаток N 4).

17. У дипломно-паспортних підрозділах служб капітанів морських портів ведеться облік:

(абзац перший пункту 17 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

а) надходження і видачі бланків посвідчення особи моряка;

б) виданих на руки посвідчень особи моряка;

в) зіпсованих, загублених та знищених посвідчень особи моряка.

Облік за підпунктом "а" ведеться в журналі обліку надходження і видачі бланків посвідчень особи моряка (додаток 4).

Облік зіпсованих, загублених та знищених посвідчень особи моряка ведеться по журналу (додаток N 5).

Про знищення посвідчень особи моряка робиться відмітка в журналі обліку видачі посвідчень особи моряка.

18. Капітани морських портів України, які мають право видавати посвідчення особи моряка, подають до Міністерства інфраструктури України річний звіт про надходження, видачу та залишок бланків посвідчень особи моряка (додаток 6) станом на 01 січня кожного року та заявку на замовлення (потребу) бланків посвідчень особи моряка.

(пункт 18 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

IV. ОФОРМЛЕННЯ ВТРАТИ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА ТА ЗНИЩЕННЯ ПОСВІДЧЕНЬ

19. Власник посвідчення особи моряка повинен бережно ставитись до посвідчення і завжди мати його з собою.

У випадку втрати посвідчення його власник повинен негайно повідомити про це капітана свого судна або капітана морського порту України, в якому видано посвідчення. Про кожне втрачене посвідчення особи моряка на території України капітан судна або капітан морського порту України негайно повідомляє Держкомкордон України, а про втрату посвідчення за кордоном - найближчу дипломатичну чи консульську установу України, з зазначенням номера посвідчення, прізвища, ім'я та по батькові, посади власника посвідчення, дати видачі та дати закінчення строку чинності посвідчення і назви органу, що його видав.

Загублене посвідчення особи моряка вважається недійсним.

Замість втраченого посвідчення видається нове в порядку, передбаченому розділом другим цієї Інструкції.

20. Пункт 20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351,
 у зв'язку з цим пункти 21 - 25
 вважати відповідно пунктами 20 - 24)

20. Журнали видачі посвідчення особи моряка, обліку надходження і видачі бланків посвідчень особи моряка, обліку загублених та знищених посвідчень особи моряка та звіт про надходження, видачу та залишок посвідчень особи моряка зберігаються в службі капітана морського порту протягом 10 років.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

21. У випадку смерті або позбавлення волі працівника судна, у якого є на руках посвідчення особи моряка, судновласник повинен повідомити про це капітана морського порту України, що видав посвідчення, та вжити заходів для його повернення до місця видачі.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

V. ЗБЕРІГАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ МОРЯКА

22. Посвідчення особи моряка зберігаються обов'язково в залізних ящиках (сейфах). Залізні ящики (сейфи) повинні знаходиться в спеціально виділеній, ізольованій, надійно замкненій кімнаті, яка після закінчення роботи дипломно-паспортного підрозділу служби капітана морського порту опечатується.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351)

23. Ключі від залізних ящиків (сейфів) та від кімнати, де зберігаються посвідчення і документація по них, після закінчення робочого дня здаються на зберігання службовим особам, призначеним для цього в даному підрозділі.

24. Посвідчення особи моряка зберігаються окремо в такому порядку:

а) чисті бланки - за порядком номерів;

б) підпункт "б" пункту 24 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.10.2016 р. N 351,
 у зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "б")

б) ті, що підлягають знищенню, в порядку надходження на знищення.

 

 

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка
(пункт 8 розділу II)

 

 

 

 

Заява-анкета

Прошу оформити (продовжити строк дії) посвідчення особи моряка

(прізвище, ім'я, по батькові пишуться друкованими літерами або
машинописним текстом (у разі їх зміни в дужках вказуються попередні дані й причина їх зміни))

П. І. Б. (українською
мовою) _______________________________________________________

П. І. Б. (англійською
мовою) _______________________________________________________

 

 
 
місце

для

фотокартки
 
 
 

 

 

Дата народження (число, місяць, рік). Місце народження (держава, область, населений пункт)

 

 

 

Громадянство

 

 

 

Освіта, найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та/або реквізити трудового договору

 

 

 

Посада, назва судна

 

 

 

Трудова діяльність за останні 5 років

 

Місяць, рік

Найменування установи

Адреса

з

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зріст:

Колір очей:

Особливі прикмети:

 

Примітка. Розміри поля для вклеювання фотокартки повинні відповідати розмірам та вимогам до фотокартки, викладеним в пункті 11 Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка.

 

Період розгляду заяви:

стандартний

терміновий

Мета звернення:

видача

обмін

продовження строку дії*

           

 

____________
* Надається посвідчення особи моряка.

Відомості, зазначені в цій анкеті, підтверджую та їх перевірку не заперечую. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на обробку персональних даних.

__________________________
                            (дата)

                            ____________________________
                                                          (підпис заявника)

Дані анкети звірив

 

__________________________
                          (дата)

                            ____________________________
                                                 (підпис працівника СКМП)

 

 

 

 

 

 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка

 

 

ЖУРНАЛ
ВИДАЧІ ОФОРМЛЕНИХ ТА ПРОДОВЖЕНИХ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ МОРЯКА

N п/п

N посвідчення особи моряка

Прізвище, ім'я та по батькові власника посвідчення особи моряка

Посада та найменування судна

Підстави для видачі

Номер і дата акта про знищення або визнання нечинним

Серія та N посвідчення особи моряка

Коли і ким виданий та де прописаний

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

  

 

 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка

 

ЗАПИСКА

Капітану                                             порту
         ********************************************
Прошу продовжити посвідчення особи моряка
                                          ***********************

 
*****************************************************************
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

 
Строком на                                          років
           *****************************************
(місяців)
          *******************************************************

 
             Керівник (заступник)
             підприємства, організації

 
                               "    "              199   р.
                                ****  *************   **

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка

 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИДАЧІ БЛАНКІВ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ МОРЯКА

N п/п

Дата

Зміст

Надійшло

Витрачено

Залишок

Примітки

кількість

N від до

кількість

N від до

кількість

N від
до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка

 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ЗАГУБЛЕНИХ ТА ЗНИЩЕНИХ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБИ МОРЯКА

N п/п

N посвідчення особи моряка

Прізвище, ім'я, по батькові власника посвідчення особи моряка

Посада та найменування судна

Дата, місце та обставини втрати посвідчення особи моряка

Рішення комісії

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 
 

Додаток N 6
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка

 

ЗВІТ
про надходження, видачу та залишок бланків посвідчень особи моряка

______________________________________________________
(найменування підрозділу)

N п/п

Отримано

Витрачено

Залишок

Знищено

Примітки

кількість

з N по N

кількість

з N по N

кількість

з N по N

За пунктом 23 Інструкції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка
(пункт 3 розділу I)

 

 

 

 

Щотижнева інформація про видані посвідчення особи моряка (ПОМ)

____________________________________________________________
(капітан морського порту, що видав ПОМ, та період видачі з ____ до ____)

N
з/п

П. І. Б. особи, яка отримала ПОМ

N бланка

Серія та номер ПОМ

Термін дії ПОМ

Код капітана морського порту, що видав ПОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
            (П. І. Б. капітана морського порту)  

 

__________________________
      (підпис капітана морського порту)

 

 

________________
  (дата)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.01.2017)
Просмотров: 661
Всего комментариев: 0
avatar