Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МІУ №1 від 05.01.2017. Про затвердження Порядку оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних ТЗ


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

05.01.2017
м. Київ
N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2017 р. за N 125/29993

Про затвердження Порядку оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

Відповідно до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року N 419,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, що додається.

2. Департаменту безпеки на транспорті забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр
В. Омелян
ПОГОДЖЕНО:
 
В. о. Голови Державної
регуляторної служби України
В. П. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
05 січня 2017 року N 1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2017 р. за N 125/29993


ПОРЯДОК
оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедури оцінювання діяльності призначених органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, нових та таких, що були у користуванні (далі - колісні транспортні засоби), партій частин та обладнання (далі - призначені органи) відповідно до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року N 419 (далі - Порядок призначення), а також призначених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням Міністерства інфраструктури України.

2. Підставами для проведення оцінювання діяльності призначеного органу є:

подання призначеним органом письмової заяви про проведення оцінювання його діяльності за його бажанням;

вмотивована письмова скарга на дії призначеного органу, подана фізичною особою або суб'єктом господарювання, які звернулися до призначеного органу щодо виконання робіт із сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або на бездіяльність призначеного органу;

подання державними органами, народними депутатами України, громадськими об'єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами вмотивованого звернення на підставі виявленої інформації про можливі факти, які є підставою для прийняття рішення про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до Порядку призначення.

3. Подані скарги та звернення щодо наявності фактів, які є підставою для прийняття рішення про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, без надання фактичних даних, які дають можливість визначити наявність або відсутність вказаних фактів, залишаються без розгляду, про що Мінінфраструктури повідомляє автора такої скарги (звернення) протягом 10 робочих днів.

4. Оцінювання діяльності призначеного органу проводиться з метою виявлення:

недоліків діяльності призначеного органу за його бажанням;

фактів недостовірних результатів сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;

недостовірних відомостей, які були надані ним у документах, що додавалися до заяви про призначення;

невідповідності призначеного органу вимогам, визначеним пунктом 4 Порядку призначення.

5. Оцінювання діяльності призначеного органу проводить Комісія Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року, яка здійснює свою діяльність відповідно до положення, затвердженого наказом Мінінфраструктури (далі - Комісія), та є консультативно-дорадчим органом, із залученням у разі необхідності представників центральних органів виконавчої влади (за згодою).

Склад Комісії затверджується наказом Мінінфраструктури.

II. Організація проведення оцінювання діяльності призначеного органу

1. Оцінювання діяльності призначеного органу проводиться шляхом аналізу:

повідомлень від призначених органів Мінінфраструктури про будь-які зміни щодо відомостей, які зазначалися у документах, що надавалися ними для отримання призначення;

сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання та документів, на підставі яких було видано зазначені сертифікати відповідності (далі - справи із сертифікації);

інформації, отриманої від державних органів та третіх осіб на запити Мінінфраструктури щодо підтвердження відповідності призначеного органу вимогам, визначеним пунктом 4 Порядку призначення, а також опублікованої на офіційних веб-сайтах державних органів;

інформації, яка стосується діяльності призначеного органу, що надійшла на адресу Мінінфраструктури від третіх осіб (державних органів, громадських об'єднань, народних депутатів України, інших юридичних або фізичних осіб).

2. Оцінювання діяльності призначеного органу проводиться Мінінфраструктури протягом не більше ніж 60 робочих днів з дати одержання Мінінфраструктури скарги, звернення або заяви, передбачених пунктом 2 розділу I цього Порядку.

3. Якщо у скарзі або зверненні наводиться інформація щодо недостовірних результатів сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, підлягають аналізу лише ті сертифікати та справи із сертифікації, про які йдеться у скарзі або зверненні.

З метою проведення аналізу справ із сертифікації, зазначених в абзаці першому цього пункту, Мінінфраструктури надсилає запит до відповідного призначеного органу. Призначений орган повинен надати Мінінфраструктури такі справи із сертифікації протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури формує та надає Комісії відомості про можливі факти, які є підставою для прийняття рішення про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до пунктів 2, 4 розділу I цього Порядку.

4. Під час оцінювання діяльності призначеного органу перевіряються лише ті питання, які стали підставою для його проведення.

5. У процесі проведення оцінювання діяльності призначеного органу Комісія зобов'язана:

забезпечити дотримання принципів законності, об'єктивності, конфіденційності, достовірності та обґрунтованості результатів;

не допускати дій та вчинків, які суперечать діловій етиці;

приймати від керівників та посадових осіб призначених органів усні та письмові зауваження, пояснення з питань, що виникають під час оцінювання їх діяльності.

6. Керівник та уповноважені ним посадові особи призначеного органу під час проведення оцінювання його діяльності мають право:

вимагати від Комісії додержання вимог чинного законодавства;

бути присутніми під час обговорення Комісією результатів оцінювання діяльності призначеного органу та прийняття відповідного рішення;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею;

надавати в письмовій формі пояснення, зауваження або заперечення до висновків Комісії;

оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії Комісії або її членів у процесі проведення оцінювання діяльності призначеного органу.

7. Керівник або уповноважені ним посадові особи призначеного органу зобов'язані надавати на запит Мінінфраструктури необхідні документи та їх засвідчені в установленому законодавством порядку копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали щодо виконання робіт із сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

III. Висновки за результатами оцінювання діяльності призначеного органу

1. Рішення Комісії за результатами оцінювання діяльності призначеного органу оформлюються протоколом Комісії, який підписується усіма її членами.

Рішення вважається позитивним, якщо за результатами оцінювання діяльності призначеного органу не виявлено фактів, що є підставами для анулювання призначення.

У випадку виявлення за результатами оцінювання діяльності призначених органів фактів, що є підставами для анулювання призначення, рішення вважається негативним.

Усі документи (засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів), які отримані та підготовлені під час оцінювання діяльності призначеного органу, формуються у справу, яка зберігається в Мінінфраструктури.

2. Відповідно до протоколу Комісії Мінінфраструктури приймає рішення:

про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до Порядку призначення;

про відсутність підстав для анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно.

3. У разі прийняття будь-якого рішення Мінінфраструктури протягом п'яти днів видає відповідний наказ, а також оприлюднює зазначену інформацію на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання
А. В. Щелкунов


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: advokat (28.02.2017)
Просмотров: 753
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar