Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МІУ №433 від 05.12.2016. Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2016

м. Київ

N 433

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 р. за N 1713/29843

Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять

Відповідно до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України, Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 431), підпункту 28 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, що додається.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 30 вересня 2002 року N 695 "Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2002 року за N 826/7114.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. Кравцова.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. Ноняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
05 грудня 2016 року N 433

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 р. за N 1713/29843

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 431), Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року N 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за N 632/23164.

2. Дія цієї Інструкції поширюється на капітанів морських портів, служби капітанів морських портів (далі - Служба), капітанів і екіпажі суден, які заходять до морських портів України.

II. Закриття і пломбування суднових запірних пристроїв

1. Пломбування суднових запірних пристроїв (клапанів, клинкетів, кінгстонів, захлопок, кранів, люків тощо) (далі - запірні пристрої) здійснюється з метою запобігання самовільному скиданню із суден забруднюючих речовин або вод, що їх містять, які заборонені до скидання згідно із законодавством та міжнародними договорами України.

2. Пломбуванню підлягають запірні пристрої, які спеціально призначені для безпосереднього скидання за борт судна забруднюючих речовин або вод, що їх містять (таких, як лляльні води машинно-котельних відділень, шлам та інші нафтозалишки, брудний і чистий баласт, стічні води, мийні води з трюмів, сміття). Перелік суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, які повинні бути опломбовані, наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

Перелік пристроїв кожного судна визначається адміністрацією судна з урахуванням типу, призначення і конструктивних особливостей судна, його обладнання та систем та зазначається у відповідному судновому документі.

3. Не підлягають пломбуванню запірні пристрої, які спеціально не призначені для безпосереднього скидання за борт судна забруднюючих речовин або вод, що їх містять (зокрема тих, що призначені для здавання на портові берегові та плавучі приймальні споруди лляльних вод машинно-котельних відділень, брудного і чистого баласту, нафтозалишків, стічних і господарсько-побутових вод; для скидання за борт ізольованого баласту і стічних вод, очищених на судновій установці, яка відповідає вимогам, установленим Міжнародною конвенцією по запобіганню забрудненню із суден 1973 року із змінами, внесеними Протоколом 1978 року до неї, що підтверджується відповідними міжнародними свідоцтвами про запобігання забрудненню стічними водами; для перекачування всіх видів рідин у межах судна; для приймання на судно та видачі з судна палива, мастил).

4. Запірні пристрої, які підлягають пломбуванню, повинні до опломбування бути повністю закритими для унеможливлення скидання через опломбований запірний пристрій.

5. Якщо запірний пристрій має дистанційні (механічні або іншого принципу дії) приводи, крім приводу, розташованого на самому пристрої, то пломбуються також усі його дистанційні приводи.

6. Пломбування здійснюється таким чином, щоб після накладення пломби будь-які маніпуляції з пристроєм, спрямовані на його відкриття, у тому числі за допомогою дистанційних пристроїв, призводили до порушення пломби.

III. Перевірка пломбування запірних пристроїв

1. Перевірку пломбування запірних пристроїв проводить уповноважена особа Служби під час контрольного огляду судна відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року N 545, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за N 353/8952. При цьому уповноважена особа Служби перевіряє:

наявність на судні переліку запірних пристроїв, що підлягають пломбуванню, документально закріпленого відповідно до вимог держави прапора;

наявність запису в судновому журналі або іншому судновому документі про опломбування запірних пристроїв;

фактичне опломбування запірних пристроїв у закритому положенні та його надійність.

2. Якщо під час перевірки виявлено недоліки у пломбуванні запірних пристроїв, уповноважена особа Служби повинна звернутись до капітана судна або особи, що його заміщує, з вимогою негайно виправити виявлені недоліки, після чого повторно перевірити пломбування запірних пристроїв.

3. У разі якщо недоліки, зазначені в пункті 2 цього розділу, не виправлені з будь-якої причини, уповноважена особа Служби має повідомити про зазначені недоліки у пломбуванні запірних пристроїв центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику, зокрема, у сфері безпеки на морському та річковому транспорті відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103.

IV. Інформування капітанів суден

1. Для своєчасного інформування капітанів (морських агентів) суден про вимоги щодо пломбування адміністрація морського порту надсилає їм, а також розміщує на своєму веб-сайті повідомлення для капітана та екіпажу судна (додаток 2).

2. Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечує включення інформації щодо цієї Інструкції до обов'язкових постанов по морських портах.

 

Заступник директора Департаменту
реформування та функціонування
морського і річкового транспорту

О. Басюк

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

 

Перелік суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, які повинні бути опломбовані

1. Відливний клапан (клапани) осушувальної системи машинного відділення.

2. Відливний клапан (клапани) осушувальної системи котельного відділення.

3. Відливний клапан (клапани) осушувальної системи румпельного відділення.

4. Відливний клапан (клапани) осушувальної системи насосного відділення на наливних суднах.

5. Відливний клапан (клапани) осушувальної системи трюмів й інших вантажних приміщень.

6. Відливний клапан (клапани) баластно-осушувальної системи.

7. Відливний клапан (клапани) сепаратора лляльних вод.

8. Відливний клапан (клапани) системи брудного баласту.

9. Відливний клапан (клапани) системи чистого баласту.

11. Клапан (клапани) аварійного осушення машинного та котельного відділень.

12. Відливний клапан системи перекачування нафтозалишків (шламу).

13. Відливний клапан (клапани) системи стічних (фекальних) вод, які не очищені на судновій установці, котра відповідає вимогам, установленим Міжнародною конвенцією МАРПОЛ 73/78.

14. Привод пристрою (люка, закриття) сміттєвої ями (ємності) для накопичування будь-якого виду сміття, якщо цей пристрій призначений для скидання сміття безпосередньо за борт.

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять
(пункт 1 розділу IV)

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
для капітана та екіпажу судна

Ваше судно перебуває в територіальному морі (внутрішніх водах) України.

Відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню із суден 1973 року із змінами, внесеними Протоколом 1978 року до неї, і законодавства України заборонено скидання за борт судна:

нафтоводяних сумішей (лляльних вод, брудного та чистого баласту);

нафтозалишків;

мийних вод трюмів, інших вантажних приміщень;

стічних вод, які не очищені;

сміття.

Для запобігання випадковому скиданню за борт судна забруднюючих речовин під час експлуатації судна у водах України запірні пристрої суднових систем, призначені для скидання за борт забруднюючих речовин, повинні бути закриті і опломбовані екіпажем.

Під час стоянки судна і його руху в межах територіального моря України категорично заборонено:

зняття або пошкодження пломб;

відкриття запломбованих пристроїв;

використання систем, запірні пристрої яких запломбовані, для скидання за борт забруднюючих речовин.

Просимо дотримуватися вимог міжнародного і національного законодавства України, не допускати забруднення морського середовища.

Про випадки забруднення морського середовища вашим судном або виявлені вами в акваторії порту подібні випадки прошу негайно повідомити Службу капітана ________________________ морського порту за телефонами:

________________

________________

 

Капітан ___________________________ морського порту

 

Зворотний бік

INNFORMATION
FOR SHIP MASTER AND CREW OF VESSEL

Your ship has entered territorial sea (inland waters) of Ukraine.

Under the provisions of MARPOL 73/78 Convention and national legislation of Ukraine it is strictly prohibited to discharge from ship:

oily waters (oily waters from machine spaces, dirty and clean ballast);

oil residues,

technical water from cargo holds and other cargo spaces,

untreated sewage,

garbage.

To prevent accidental discharges during operations of ship in Ukrainian waters shipboard arrangements used for discharge of polluting substances should be closed and sealed by the crew.

Remember that while ship anchorage and her movement within territorial sea of Ukraine it is strictly prohibited to:

remove or make any damage to seals;

open shipboard arrangements sealed;

use any system with shipboard arrangements sealed to discharge polluting substances.

You are to follow attentively international and national legislation of Ukraine in order to avoid any pollution of environment.

Any cases of pollution of environment happened onboard your ship or discovered by you in port waters should be immediately reported to __________________________ Port Control Inspection:

tel. _______________

_______________

_______________

Harbor master of Port of ________________________________

Date

 

Signature


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.01.2017)
Просмотров: 889
Всего комментариев: 0
avatar