Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №1186 від 03.10.2016. Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2016

м. Київ

N 1186

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2016 р. за N 1582/29712

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, заснованих на державній власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року N 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (із змінами), від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (із змінами) та підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 1034 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 і від 19 травня 1999 р. N 859"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, заснованих на державній власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н. Я.):

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

в місячний строк внести зміни до контрактів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, та довести цей наказ до їх відома.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Гребу Р. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
03 жовтня 2016 року N 1186

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2016 р. за N 1582/29712

 

 

 

 

 

 

Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, заснованих на державній власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються для:

обчислення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, оплата праці яких здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (зі змінами);

преміювання керівників всіх державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

2. Преміювання керівників здійснюється у межах фонду оплати праці, виділеного на зазначену мету.

3. Доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 відсотки встановлюються, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням.

4. Щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, встановлюється у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків.

II. Диференційовані показники для обчислення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств

1. Розмір посадового окладу керівника державного підприємства визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, визначеної підприємством відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (із змінами), вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, зазначеної в колективному договорі підприємства, з урахуванням таких показників:

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік (одиниць)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

менше або дорівнює 50

7

від 51 до 100

8

від 101 до 300

9

 

Вартість активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності (грн)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

від 150 тис. до 800 тис.

3

від 800 тис. до 4 млн

4

від 4 млн до 10 млн

5

від 10 млн до 20 млн

6

від 20 млн до 30 млн

7

від 30 млн до 40 млн

8

від 40 млн до 50 млн

9

від 50 млн до 60 млн

10

 

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності (грн)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

від 10 тис. до 100 тис.

3

від 100 тис. до 500 тис.

4

від 500 тис. до 1 млн

5

від 1 млн до 5 млн

6

від 5 млн до 10 млн

7

від 10 млн до 15 млн

8

від 15 млн до 20 млн

9

від 20 млн до 30 млн

10

 

2. У разі можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів.

III. Умови, критерії, показники та розміри преміювання керівників державних підприємств

1. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України:

1) премія нараховується за умови:

виконання плану чистого прибутку за звітний період;

виконання замовлень та договорів, укладених зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг;

відсутності заборгованості з комунальних платежів;

своєчасної сплати податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України;

відсутності порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;

відсутності дисциплінарного стягнення у звітному періоді;

відсутності нещасного випадку з вини підприємства;

відсутності збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік;

відсутності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства;

2) премія знижується на:

10 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених в абзацах другому - дев'ятому підпункту 1 цього пункту;

20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох показників, зазначених у абзацах другому - дев'ятому підпункту 1 цього пункту;

30 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох показників, зазначених у абзацах другому - дев'ятому підпункту 1 цього пункту.

При цьому в разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати (абзац десятий підпункту 1 цього пункту) у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується.

2. Максимальний розмір премії керівника за квартал не повинен перевищувати трьох посадових окладів керівника підприємства.

Максимальний розмір премії керівника за рік не повинен перевищувати шести посадових окладів керівника підприємства.

 

Директор Департаменту
кадрового забезпечення

Н. Я. Фурлет


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (11.01.2017)
Просмотров: 715
Всего комментариев: 0
avatar