Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №1277 від 11.12.2015. Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

11.12.2015
м. Київ
N 1277

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 січня 2016 р. за N 9/28139

Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 24 січня 2017 року N 95

Відповідно до підпункту 5 пункту 7 Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року N 1312, підпункту 5 1 пункту 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 796, Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Міністра
І. Совсун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11 грудня 2015 року N 1277

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 січня 2016 р. за N 9/28139


ПОЛОЖЕННЯ
про пробне зовнішнє незалежне оцінювання


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пробне ЗНО).

Дія цього Положення поширюється на всі процеси підготовки та проведення пробного ЗНО, що належать до повноважень Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Український центр) та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

(пункт 1 розділу І у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 24.01.2017 р. N 95)

2. Пробне ЗНО проводиться з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Адміністрування пробного ЗНО здійснюється державною мовою.

4. Пробне ЗНО проводиться щороку та здійснюється за технологією зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі предметних тестів (далі - пробний тест), мають відповідати програмам зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання.

6. Пробні тести укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання пробних тестів надаються однією із мов національних меншин.

7. Для проведення пробного ЗНО утворюються пункти проведення пробного ЗНО, а також за рішенням Українського центру можуть утворюватися пункти обробки та пункти перевірки.

(пункт 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2017 р. N 95)

8. Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

II. Учасники пробного ЗНО

1. Участь у пробному ЗНО може взяти особа, яка виявила бажання пройти пробне ЗНО і зареєструвалася у визначені Українським центром строки (далі - учасник пробного ЗНО).

2. Учасник пробного ЗНО має право на:

1) доступ до інформації про строки та порядок проведення пробного ЗНО, форми завдань пробного ЗНО, час і місце його проведення;

2) виконання пробних тестів, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими в установленому порядку;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення пробного ЗНО;

4) безпечні умови під час проходження пробного ЗНО та отримання в разі потреби медичної допомоги в пункті проведення пробного ЗНО;

5) ознайомлення з відповідями до завдань пробних тестів із навчальних предметів, з яких його зареєстровано, для проходження пробного ЗНО.

3. Учасник пробного ЗНО зобов'язаний:

1) ознайомитися з інформацією про порядок проходження пробного ЗНО;

2) дотримуватися вимог цього Положення та регламенту роботи пункту проведення пробного ЗНО;

3) своєчасно прибути до пункту проведення пробного ЗНО з паспортом (свідоцтвом про народження) або іншим документом, що посвідчує особу;

4) ввічливо ставитися до учасників пробного ЗНО і працівників пункту проведення пробного ЗНО;

5) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення пробного ЗНО щодо процедури проходження пробного ЗНО.

4. Учаснику пробного ЗНО не дозволяється:

1) приносити до пункту проведення пробного ЗНО небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу життю та здоров'ю людини;

2) використовувати в пункті проведення пробного ЗНО та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання завдань пробного ЗНО, засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення пробного ЗНО (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник пробного ЗНО повинен повідомити працівників пункту проведення пробного ЗНО до початку виконання завдань);

3) заважати іншим учасникам пробного ЗНО виконувати завдання;

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт проведення пробного ЗНО, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті.

5. У разі порушення вимог, визначених пунктом 4 цього розділу, учасник пробного ЗНО на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення пробного ЗНО, повинен залишити пункт проведення пробного ЗНО.

III. Суб'єкти адміністрування пробного ЗНО

1. Суб'єктами адміністрування пробного ЗНО є:

1) Український центр;

2) Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Харківський, Херсонський регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр).

2. Український центр:

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення пробного ЗНО;

2) встановлює:

строки проведення пробного ЗНО та реєстрації осіб для участі в ньому;

мови національних меншин, якими здійснюється переклад пробних тестів;

регламент роботи пункту проведення пробного ЗНО;

механізм визначення результатів пробного ЗНО та їх оголошення;

3) координує процес виконання заходів з організації та проведення пробного ЗНО регіональними центрами оцінювання якості освіти;

4) укладає пробні тести;

5) здійснює переклад пробних тестів мовами національних меншин;

6) розробляє форми бланків відповідей, інформаційні бюлетені для учасників пробного ЗНО;

(підпункт 6 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки Україн від 24.01.2017 р. N 95)

7) забезпечує регіональні центри окремими матеріалами, необхідними для організації роботи пунктів проведення пробного ЗНО (відповідно до замовлень);

8) інформує громадськість з питань організації та проведення пробного ЗНО;

9) у разі потреби:

формує експертні комісії з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 1 - 12 балів, шкалою 100 - 200 балів;

встановлює регламенти роботи пунктів обробки та пунктів перевірки;

10) здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.

3. Регіональні центри:

1) проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення пробного ЗНО;

2) розробляють і видають методичні та інформаційні матеріали з питань пробного ЗНО;

3) встановлюють із дотриманням вимог цього Положення вимоги щодо реєстрації осіб для участі в пробному ЗНО у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;

4) здійснюють реєстрацію осіб для участі у пробному ЗНО;

5) організовують у межах адміністративно-територіальних одиниць реєстрацію, навчання та розподіл педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, інших фахівців, які залучаються до проведення пробного ЗНО (далі - працівники), забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;

6) визначають округи пробного ЗНО, формують мережу пунктів проведення пробного ЗНО, утворюють за умови прийняття відповідного рішення Українським центром пункти обробки та пункти перевірки;

7) розподіляють учасників пробного ЗНО між пунктами проведення пробного ЗНО, аудиторіями та робочими місцями;

8) вживають заходів щодо створення безпечних умов для учасників пробного ЗНО;

9) організовують:

тиражування пробних тестів із дотриманням вимог щодо обмеження доступу до їх змісту;

тиражування та комплектацію матеріалів, необхідних для проведення пробного ЗНО;

доставку контейнерів (пакетів) із матеріалами пробного ЗНО;

10) за умови прийняття відповідного рішення Українським центром:

беруть участь у розробленні тестових завдань для пробних тестів;

утворюють регіональні групи експертів з питань встановлення порога "склав / не склав";

здійснюють обробку матеріалів пробного ЗНО;

організовують перевірку відповідей на завдання з розгорнутими відповідями;

11) здійснюють інші функції відповідно до цього Положення.

4. Для проведення пробного ЗНО Український центр та регіональні центри в межах компетенції та відповідно до чинного законодавства можуть залучати на договірних засадах фізичних та юридичних осіб.

IV. Реєстрація осіб для участі у пробному ЗНО

1. Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО, здійснюється регіональними центрами на підставі заяв таких осіб (далі - реєстраційна заява).

2. У реєстраційній заяві має бути вказана така інформація про особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактний телефон, електронна адреса (за наявності), перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає отримати завдання пробного тесту, населений пункт, де особа буде проходити пробне ЗНО (з установленого регіональним центром переліку).

3. У разі одночасного проведення пробного ЗНО з декількох навчальних предметів особа може зареєструватися для складання тесту лише з одного із цих навчальних предметів.

4. Реєстрація для участі в пробному ЗНО вважається завершеною після надходження коштів для оплати послуг із проведення пробного ЗНО з обраного(их) особою навчального(их) предмета(ів) на рахунок регіонального центру, зазначеного у квитанції, що формується одночасно з реєстраційною заявою.

V. Функціонування пунктів проведення пробного ЗНО, пунктів обробки та пунктів перевірки

1. Рішення про утворення пунктів проведення пробного ЗНО приймається регіональними центрами не пізніше ніж за три тижні до початку пробного ЗНО.

2. Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться пробне ЗНО, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з чинними державними будівельними нормами та стандартами.

3. Мережа пунктів проведення пробного ЗНО в межах територій областей, міста Києва формується на кожний день проведення пробного ЗНО.

4. Регіональні центри за умови прийняття Українським центром відповідного рішення до початку проведення пробного ЗНО з певного навчального предмета утворюють:

1) пункти обробки, в яких здійснюється обробка матеріалів пробного ЗНО;

2) пункти перевірки, в яких проводиться оцінювання відповідей на завдання з розгорнутими відповідями.

5. Пункти проведення пробного ЗНО, пункти обробки та пункти перевірки функціонують відповідно до їх регламентів роботи.

VI. Кадрове забезпечення пробного ЗНО

1. Український центр може залучати працівників для виконання певних завдань на різних етапах підготовки та проведення пробного ЗНО (створення, рецензування та апробація тестових завдань, укладання пробних тестів та їх переклад мовами національних меншин, участь у роботі експертних комісій з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 1 - 12 балів, експертних комісій з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 100 - 200 балів тощо).

2. Регіональні центри для виконання обов'язків залучають до проведення пробного ЗНО працівників:

1) відповідальних осіб за проведення пробного ЗНО в окрузі (одна особа на округ);

2) відповідальних за пункт проведення пробного ЗНО (одна особа на пункт проведення пробного ЗНО);

3) помічників відповідального за пункт проведення пробного ЗНО (за наявності в пункті не менше п'яти аудиторій);

4) старших інструкторів (один на кожну стандартну аудиторію);

5) інструкторів (один на кожну аудиторію);

6) чергових пунктів проведення пробного ЗНО (за наявності в пункті чотирьох і менше аудиторій - дві особи; від п'яти до десяти аудиторій - чотири особи; понад десять аудиторій - чотири особи на десять аудиторій та додатково по одній особі на кожні наступні чотири аудиторії, але не більш як вісім осіб у пункті).

3. Регіональні центри за умови прийняття відповідного рішення Українським центром для виконання обов'язків можуть залучати до проведення пробного ЗНО працівників:

1) спеціалістів з обробки матеріалів пробного ЗНО;

2) експертів регіональної експертної групи з питань визначення результатів пробного ЗНО (від 3 до 8 осіб з навчального предмета, з якого проводиться пробне ЗНО);

3) відповідальних за пункт перевірки (одна особа на пункт перевірки);

4) старших екзаменаторів (одна особа на кожну аудиторію пункту перевірки);

5) екзаменаторів (від 10 до 14 осіб на кожну аудиторію пункту перевірки).

4. Функції та схема розрахунку робочого часу працівників визначаються регламентами роботи пунктів проведення пробного ЗНО, пунктів обробки, пунктів перевірки.

5. Регіональні центри можуть залучати працівників для виконання певних завдань на різних етапах підготовки та проведення пробного ЗНО (навчання працівників, створення тестових завдань тощо) шляхом укладення з ними цивільно-правових угод.

6. За виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), працівникам нараховується винагорода на умовах та в порядку, передбачених для відповідних категорій педагогічних, науково-педагогічних працівників та професіоналів, фахівців, які залучаються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, визначених пунктом 21 Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 222.

7. Виплата винагороди здійснюється Українським центром або регіональним центром шляхом перерахування коштів через банк на особовий картковий або інший рахунок за заявою працівника.

VII. Фінансування пробного ЗНО

1. Фінансування заходів з підготовки та проведення пробного ЗНО здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб в установленому законодавством порядку.

2. Оплата робіт і послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням пробного ЗНО, які виконуються й надаються Українським центром, здійснюється за рахунок коштів, що надійшли регіональним центрам від фізичних та юридичних осіб як оплата за надання послуги із проведення пробного ЗНО.

(пункт 2 розділу VII у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 24.01.2017 р. N 95)

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Ю. Г. Кононенко

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
11.12.2015 N 1277


ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства освіти і науки України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2008 року N 479 "Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за N 522/15213.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року N 946 "Про затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2008 року за N 1097/15788.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 листопада 2013 року N 1572 "Про внесення змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 року за N 2015/24547.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Ю. Г. Кононенко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: advokat (30.01.2016)
Просмотров: 773
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar