Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №1297 від 01.11.2016. Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

01.11.2016
м. Київ
N 1297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 р. за N 1521/29651

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Відповідно до статті 11 Закону України "Про науково-технічну інформацію" та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року N 977, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за N 312/16328, що додаються.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
Л. М. Гриневич
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший віце-прем'єр-міністр -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С. І. Кубів
Президент Національної академії
наук України
Б. Є. Патон

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01 листопада 2016 року N 1297

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 р. за N 1521/29651


ЗМІНИ
до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

1. У розділі I:

1) у пункті 1.4 цифри і слова "III та IV рівнів акредитації" виключити;

2) у пункті 1.5 слова "Український інститут науково-технічної та економічної інформації" замінити словами "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації";

3) у пункті 1.7:

абзац перший після слів "на електронному носії інформації" доповнити словами "(CD або DVD диски)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Форми бланків в електронному вигляді, у тому числі для паперового носія, надаються УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або отримуються із веб-сайту УкрІНТЕІ. Структура і зміст інформації на паперовому та електронному носіях інформації мають бути ідентичними.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Програмне забезпечення для формування бланка на електронному та паперовому носії надається УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або отримується із веб-сайту УкрІНТЕІ.".

2. У розділі III:

у пункті 3.1:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"звіт про НДР (ДКР) на електронному носії, набраний одним файлом у MS Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файла - (< >.doc)) або Adobe Acrobat (тип файла (< >.pdf)) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР (ДКР) на ярлику, наклеєному на електронному носії, титульну сторінку звіту на паперовому носії, завірену щодо ідентичності звіту на паперовому та електронному носії підписом керівника НДР (ДКР), та список Виконавців на паперовому носії з їхніми підписами та печатками;";

абзац восьмий після слів "зі стандартизації" доповнити словами та цифрами "(ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення)";

пункт 3.4 доповнити новим реченням такого змісту: "Для повернення Виконавцю бланків, що не відповідають вимогам цього Порядку, для виправлення Виконавець має надати УкрІНТЕІ поштові марки.".

3. У розділі IV:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова та цифри "Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. N 423" замінити словами та цифрами "Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567".

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"автореферат та дисертацію на електронному носії (CD або DVD диски), набрані одним файлом у MS Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файла - (< >.doc)) або Adobe Acrobat (тип файла (< >.pdf)) та завірені щодо ідентичності дисертації на паперовому носії підписом голови спеціалізованої вченої ради на ярлику, наклеєному на електронному носії;".

4. У розділі V:

абзац четвертий позиції 9153 підпункту 5.3.6 пункту 5.3 після цифр та слів "002 - технології" доповнити словами "(обов'язкова реєстрація технології до БД "Технології України" після закриття НДР)";

у позиції 5535 підпункту 5.4.5 пункту 5.4:

абзац другий після цифр та слів "35 - Дозволяється копіювати" доповнити словами "(усі роботи, виконані за кошти державного бюджету)";

абзац третій після цифр та слів "35 - Не дозволяється копіювати" доповнити словами "(тільки для робіт, що виконувались за власні кошти, кошти інших джерел, кошти замовників іноземних держав)";

абзац четвертий позиції 9153 підпункту 5.5.1 пункту 5.5 після цифр та слова "002 - технологій" доповнити словами "(обов'язкове подання реєстраційної картки технологій у 30-денний термін з моменту закриття НДР)".

5. У розділі VI:

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"6.4. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про всі відкриті (несекретні) НДР (ДКР), які були виконані за бюджетні кошти. Пошукова система, бібліографічний опис і номери державної реєстрації НДР (ДКР) розміщені на офіційному веб-сайті УкрІНТЕІ та в читальному залі електронної бібліотеки УкрІНТЕІ.

6.5. Доступ до повних текстів дисертацій та звітів надається тільки за наявності офіційного листа від організації, установи, вищого навчального закладу в читальному залі УкрІНТЕІ. Умови доступу: комерційний і некомерційний (для органів державної влади і підприємств, установ, організацій, які фінансуються з державного бюджету).".

6. У тексті Порядку та додатках до нього:

слова "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" замінити словами "Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

слова "Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у всіх відмінках замінити словами "Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках;

цифру і слова "2 - російською мовою", "російською та" в усіх відмінках виключити;

слова і цифри "Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153" замінити словами і цифрами "Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242";

слова "(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок)" замінити словами "(вулиця, будинок, місто, район, область, індекс)".

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку
Д. В. Чеберкус


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (20.01.2017)
Просмотров: 724
Всего комментариев: 0
avatar