Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №1573 від 20.12.2016. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2016

м. Київ

N 1573

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2017 р. за N 61/29929

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року N 671 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року N 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за N 283/25060;

2) Зміни до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року N 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за N 283/25060;

3) Зміни до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року N 737).

2. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800, такі зміни:

1) у преамбулі наказу слова та цифри "На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" замінити словами та цифрами "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них";

2) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 5;

3) у пункті 4 слова "Державний центр прикладних інформаційних технологій" (Ставрояні С. М.)" замінити словами "Інфоресурс" (Бєлік О. М.)".

3. Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС "ОСВІТА"), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800, після слів "районних держадміністрацій" доповнити словами ", об'єднаних територіальних громад".

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
20 грудня 2016 року N 1573

 

 

 

 

Зміни
до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій

Доповнити Технічні описи новим розділом VI такого змісту:

"VI. Технічний опис свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою), що виготовляється на основі фотокомп'ютерних технологій

1. Картка "Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)" (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (± 0,5 мм) товщиною 350 - 850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-зелено-блакитну гаму кольорів.

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;

у верхній частині картки розміщене зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано написи зеленого кольору "УКРАЇНА", нижче - "СВІДОЦТВО", під ним - "про базову загальну середню освіту";

під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити "Зам. N (рік виконання замовлення)".

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині розташовано напис зеленого кольору "СВІДОЦТВО про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою", під ним посередині чорною фарбою зазначено текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

у лівому нижньому куті - художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28 х 5 мм для друку серії та номера свідоцтва, які складаються з двох літер та восьми цифр, що виконуються чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
20 грудня 2016 року N 1573

 

 

 

 

Зміни
до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються поліграфічним способом

1. Розділ II викласти в новій редакції:

"II. Технічний опис додатка до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк "Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)" (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою". На другій сторінці зверху розміщено текст "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою _______ N _____", під ним у дужках "(без свідоцтва не дійсний)". Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Всю текстову інформацію нанесено на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м 2 - 90 г;

товщина - 110 ± 6 мкм;

склад - 100 % деревинна целюлоза;

власна флуоресценція - не більше 3 %;

білість - не менше 80 %;

наявність захисних волокон (певного кольору, видимих при денному світлі, які світяться під дією ультрафіолетових променів);

наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);

наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

рамка темно-зеленого кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;

гільйошна розетка в двох сітках темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;

зображення малого Державного Герба України в сітці темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка;

рамка темно-зеленого кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою темно-зеленого кольору;

на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з двох літер і виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання друкується ірисним друком;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння.".

2. Доповнити Технічний опис новим розділом XX такого змісту:

"XX. Технічний опис довідки про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк "Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю)" (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис "ДОВІДКА про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою". На другій сторінці зверху розміщено текст "ДОВІДКА про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою N _____". Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Всю текстову інформацію нанесено чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м 2 - 90 г;

товщина - 110 ± 6 мкм;

склад - 100 % деревинна целюлоза;

власна флуоресценція - не більше 3 %;

білість - не менше 80 %;

наявність захисних волокон (певного кольору, видимих при денному світлі, які світяться під дією ультрафіолетових променів);

наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);

наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

рамка темно-зеленого кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;

гільйошна розетка у двох сітках темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;

зображення малого Державного Герба України в сітці темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка;

рамка темно-зеленого кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою темно-зеленого кольору;

на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з двох літер і виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння.".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
20 грудня 2016 року N 1573

 

 

 

Зміни
до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1 цифри та слова "12.11.97 N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами), від 05.07.2004 N 841 "Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти" замінити цифрами та словами "від 22 липня 2015 року N 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатків до них";

2) у підпункті 1.2.1 пункту 1.2 слова "чи освітньо-кваліфікаційний" виключити;

3) пункт 1.3 викласти в новій редакції:

"1.3. Порядок поширюється на такі Документи, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них":

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою);

атестат про повну загальну середню освіту;

атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні");

атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні").".

2. У розділі III:

1) пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Щодо осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу, для Замовлення використовуються дані, зазначені в довідці про звернення за захистом в Україні.";

2) у пункті 3.7 слова "та професійно-технічну" виключити;

3) у пункті 3.8 слова ", паперові підтвердження за формами, наведеними в додатках 10 - 13" виключити;

4) у пункті 3.10:

у підпункті 3.10.1 слова "та професійно-технічну" виключити;

підпункт 3.10.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.10.6 - 3.10.9 вважати відповідно підпунктами 3.10.5 - 3.10.8;

5) підпункт 3.10.8 викласти в новій редакції:

"3.10.8. Ведуть бази даних осіб, які здобули загальну середню освіту в адміністративно-територіальних одиницях, узагальнюють інформацію щодо даних про них.";

6) пункт 3.19 викласти в новій редакції:

"3.19. Документи про освіту для випускників, які претендують на відзнаку, виготовляються після додаткового підтвердження з боку навчального закладу (додаток 24). Документи про освіту для випускників, які навчалися за спеціальною програмою, виготовляються після додаткового підтвердження з боку навчального закладу (додаток 24). У разі змін у попередньому замовленні щодо відзнаки формується замовлення на виправлення документів із зазначенням змін (додатки 17, 18).";

7) у пункті 3.22 слова "повна назва навчального закладу" замінити словами "повне найменування навчального закладу", а слова "освітньо-кваліфікаційний рівень, назва спеціальності," виключити.

3. У пункті 4.3 розділу IV:

1) в абзаці четвертому слова "або диплом" виключити;

2) абзац сьомий, восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци 9 - 11 вважати відповідно абзацами 8 - 10.

4. У підпункті 5.5.2 пункту 5.5 розділу V слова "або журналу видачі дипломів з обов'язковим зазначенням професії/кваліфікації (для професійно-технічних навчальних закладів), спеціальності/напряму та кваліфікації (для вищих навчальних закладів)" виключити.

5. У додатках:

1) виноску "3" додатку 5 викласти в такій редакції:

" 3 Робиться помітка "СП" для випускників, які навчалися за спеціальною програмою. Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на свідоцтво з відзнакою.";

2) додатки 7 - 13, 19, 25, 26, 29 виключити.

У зв'язку з цим додатки 14 - 18, 20 - 24, 27, 28, 30 - 34 вважати відповідно додатками 7 - 23;

3) у таблиці додатка 7 колонку "свідоцтва про базову загальну середню освіту" доповнити колонкою "за спеціальною програмою";

4) у таблиці додатка 8 колонку "свідоцтва про базову загальну середню освіту" доповнити колонкою "за спеціальною програмою";

5) доповнити Порядок новим додатком 24 такого змісту:

"Додаток 24
до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
(пункт 3.19)

 

Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
на виготовлення документів за спеціальною програмою

Керівництво __________________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу або відділу обласного управління освіти і науки)
просить виготовити свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою _________________________________________________ згідно з поданими раніше Замовленнями.
(указати кількість)

Керівник

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

Відповідальна особа

_______________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(телефон)"


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (22.02.2017)
Просмотров: 718
Всего комментариев: 0
avatar