Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №404 від 25.05.2006. Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки


Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2006 року N 404

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 2006 р. за N 697/12571

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки України
від 26 квітня 2007 року N 332,
від 22 червня 2007 року N 532,
від 29 вересня 2008 року N 884,
від 31 грудня 2008 року N 1233,
від 8 червня 2010 року N 542,
від 21 липня 2010 року N 721,
від 16 листопада 2010 року N 1086,
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23 серпня 2011 року N 989,
від 12 березня 2012 року N 273,
наказами Міністерства освіти і науки України
від 5 червня 2013 року N 697,
від 4 листопада 2014 року N 1263,
від 26 листопада 2015 року N 1229,
від 16 грудня 2015 року N 1299,
від 29 грудня 2015 року N 1384,
від 3 червня 2016 року N 612,
від 11 січня 2017 року N 36

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та працівників його управлінь, згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 26.04.2007 р. N 332)

схеми тарифних розрядів посад працівників Комітету та працівників його управлінь за розрядами Єдиної тарифної сітки згідно з додатками 2 - 5.

2. Надати право керівнику Комітету та керівникам його управлінь у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

1) установлювати:

а) конкретні розміри посадових окладів працівникам Комітету, працівникам управлінь згідно із затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів;

б) посадові оклади заступників керівників Комітету, заступників керівників управлінь на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу; за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Комітету, управління;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Комітету, управління.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Комітету, його заступникам, керівникам управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів Комітету і його управлінь та їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

д) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один(а) посадовий оклад (тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

3. Преміювання керівника Комітету, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням заступника Міністра освіти і науки України, преміювання керівників управлінь, встановлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги - за рішенням керівника Комітету у межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. N 1229)

4. Установити, що умови оплати праці та схеми тарифних розрядів, посад працівників спортивних шкіл та спортивних споруд Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України встановлюються відповідним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

5. Установити, що управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належать за оплатою праці працівників до тих груп, до яких віднесені області за показниками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (зі змінами).

6. Установити, що у разі, якщо із введенням в дію цього наказу зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

7. Ці умови оплати праці застосовуються з 1 січня 2006 року.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр

С. М. Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики УкраїниВ. І. Тьоткін

Заступник Міністра
фінансів України


В. М. Матвійчук

Голова ЦК профспілки
працівників освіти і науки


Л. С. Сачков

 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2006 р. N 404
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 29 вересня 2008 р. N 884)

 

 

 

 

 

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються з 1 вересня 2008 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3‚00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор департаменту
економіки та фінансування


П. М. Куліков

 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
освіти і науки України від 26.04.2007 р. N 332,
від 22.06.2007 р. N 532,
від 29.09.2008 р. N 884,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства освіти і науки України від 31.12.2008 р. N 1233,
від 08.06.2010 р. N 542,
від 21.07.2010 р. N 721,
від 16.11.2010 р. N 1086,
наказами Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 23.08.2011 р. N 989,
від 12.03.2012 р. N 273,
наказами Міністерства освіти і
науки України від 05.06.2013 р. N 697,
від 04.11.2014 р. N 1263,
від 16.12.2015 р. N 1299,
від 29.12.2015 р. N 1384,
від 03.06.2016 р. N 612,
від 11.01.2017 р. N 36)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2006 р. N 404

 

 

 

Схема тарифних розрядів
посад керівних працівників і спеціалістів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

Посада

Тарифні розряди

Голова Комітету

19

Начальник управління, самостійного відділу

12 - 14

Начальник відділу у складі управління

11 - 12

Головний спеціаліст

10 - 11

Провідний спеціаліст

9 - 10

Спеціаліст I категорії

8 - 9

Спеціаліст II категорії

7 - 8

Спеціаліст

6 - 7

 

Директор департаменту
економіки та фінансування


П. М. Куліков

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2006 р. N 404

 

 

 

 

Схема тарифних розрядів
посад керівних працівників і спеціалістів управлінь Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

Посада

Тарифні розряди

Групи за оплатою праці (за групами областей)

Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ

I група

II група, м. Севастополь

Начальник управління

15

14

13

Начальник самостійного відділу

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Головний спеціаліст

10

9

9

Провідний спеціаліст

9

8

7

Спеціаліст I категорії

8

7

6

Спеціаліст II категорії

7

6

6

Спеціаліст

6

6

5

 

Директор департаменту
економіки та фінансування


П. М. Куліков

 

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2006 р. N 404

 

 

 

Схема тарифних розрядів
посад (професій) керівників інших структурних підрозділів та робітників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Завідувач: складу, господарства

5 - 8

Техніки всіх спеціальностей

5 - 7

Касир

4 - 5

Секретар-друкарка, друкарка

4 - 5

Прибиральник службових приміщень, сторож, двірник, комірник

1 - 2

Робітник з благоустрою

1 - 2

Електрик

2 - 5

 

Директор департаменту
економіки та фінансування


П. М. Куліков

 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2006 р. N 404

 

 

 

Схема тарифних розрядів професій водіїв легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна (літри)

Тарифні розряди

 

 

загальні

при роботі на легкових, спеціальних спортивних автомобілях, на санітарних автомобілях (крім швидкої допомоги)

Особливо малий і Малий

до 1,8

2

3

Середній

від 1,8 до 3,5

3

4

Великий

понад 3,5

4

5

 

Директор департаменту
економіки та фінансування


П. М. Куліков


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 943
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar