Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №81 від 20.01.2017. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2017

м. Київ

N 81

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2017 р. за N 128/29996

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (із змінами), такі зміни:

1) примітку 1 до додатка 1 до наказу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) додаток 4 до наказу викласти у такій редакції:

"Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20.01.2017 N 81)

 

 

 

 

 

Схема
тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди*

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

13

15

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

12

14

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії університету, академії, інституту

11

13

Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної)

10

12

Завідувач: фільмотеки, інтернату при школі, заочного відділення школи

8

10

Завідувач навчально-консультаційного пункту

7

9

Майстер виробничого навчання

9 - 12

11 - 14

Методист навчального (навчально-методичного) відділу університету, академії, інституту

 

 

вищої категорії

10

12

I категорії

9

11

II категорії

8

10

без категорії

7

9

Методист: заочного відділення університету, академії, інституту, зі складання кінопрограм

7

9

Помічник директора з режиму

10

12

Старший черговий з режиму

9

11

Черговий з режиму

7

9

 

____________
* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.";

3) у додатку 5:

схему тарифних розрядів посад керівних працівників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), училищ фізичної культури викласти у такій редакції:

"Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників технікумів і коледжів
(в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)*, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури***

Найменування посад

Кількість студентів, учнів

Тарифні розряди

до 31 серпня 2017 року включно

з 01 вересня 2017 року 1

Директор

до 300

13 - 14

15 - 16

від 301 до 800

14 - 15

16 - 17

понад 800

15 - 16

17 - 18

Завідувач відділення

 

11

13

Завідувач виробничої практики

 

10

12

Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) майстерні (господарства, центру), навчально-методичного кабінету, лабораторії

 

11

13

Керівник фізичного виховання****

 

11

13

 

";

доповнити додаток новою виноскою " 1" такого змісту:

" 1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.";

4) у додатку 6:

схему тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій, викласти в такій редакції:

"Схема
тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди 2

Учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі*, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, педагоги 1, практичні психологи 1:

 

 

вищої категорії

12

14

першої категорії

11

13

другої категорії

10

12

без категорії**

8 - 9

10 - 11

 

";

доповнити додаток виноскою " 2" такого змісту:

" 2 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.";

5) додаток 7 до наказу викласти у такій редакції:

"Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 січня 2017 року N 81)

 

 

 

 

 

Схема
тарифних розрядів посад керівників шкіл, шкіл - дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків - інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури

Найменування закладів

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди*

Загальноосвітні школи (в тому числі опорні), спеціальні школи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи для дітей, які потребують тривалого лікування, вечірні (змінні), середні музичні і художні школи, школи - дитячі садки, школи-інтернати, училища фізичної культури з кількістю учнів:

 

 

до 300

12 - 14

14 - 16

від 301 до 1000

14 - 15

16 - 17

понад 1000

15 - 16

17 - 18

Філії опорного загальноосвітнього навчального закладу

12 - 13

14 - 15

Спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-інтернати для дітей, які потребують тривалого лікування, дитячі будинки всіх типів, школи та професійні училища соціальної реабілітації, приймальники-розподільники для неповнолітніх дітей, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гімназії, ліцеї, колегіуми з кількістю учнів (дітей, вихованців):

 

 

до 150

12 - 14

14 - 16

від 151 до 300

14 - 15

16 - 17

понад 300

15 - 16

17 - 18

 

____________
* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.";

6) у додатку 8:

схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання викласти в такій редакції:

"Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди 1

Директор закладу з кількістю учнів (вихованців):

 

 

до 300

10 - 11

12 - 13

від 300 до 600

11 - 13

13 - 15

понад 600

13 - 14

15 - 16

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету

11

13

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи*, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори**, старші вожаті, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню освіту)***

8 - 10

10 - 12

 

";

доповнити додаток виноскою " 1" такого змісту:

" 1 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.";

7) у додатку 9:

схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків) викласти в такій редакції:

"Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди 1

Завідувачі

12 - 14

14 - 16

Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту)*:

 

 

вищої категорії

12

14

першої категорії

11

13

другої категорії

10

12

без категорії**

8 - 9

10 - 11

Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту)***:

 

 

вищої категорії

10

12

першої категорії

9

11

другої категорії

8

10

без категорії

7

9

 

";

доповнити додаток виноскою " 1" такого змісту:

" 1 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.";

8) додаток 10 до наказу викласти в такій редакції:

"Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 січня 2017 року N 81)

 

 

 

 

 

Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників інститутів (центрів) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів)

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди з 01 вересня 2017 року 1

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр)

 

 

директор (завідувач)

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

 

 

директор (завідувач)

15 - 16

15 - 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

 

 

директор (завідувач)

20

20

Центральні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

 

 

директор, завідувач

14 - 15

16 - 17

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Обласні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

 

 

директор, завідувач

13 - 14

15 - 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри) міст, районів

 

 

директор, завідувач

13

15

 

____________
1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.".

2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ:

встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених схем тарифних розрядів;

забезпечити встановлення з 01 січня 2017 року в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Ковтунця.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
соціальної політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова Профспілки працівників
освіти і науки України

Г. Ф. Труханов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Заступник Міністра фінансів
України - керівник апарату

Є Капінус


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (14.02.2017)
Просмотров: 1922
Всего комментариев: 0
avatar