Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №912 від 13.08.2012. Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2012

м. Київ

N 912

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2012 р. за N 1447/21759

Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 22 квітня 2013 року N 451,
від 9 липня 2014 року N 804,
 від 9 жовтня 2015 року N 1056,
 від 21 грудня 2015 року N 1323,
 від 12 травня 2016 року N 511,
 від 14 грудня 2016 року N 1516

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1);

схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" (додаток 2).

2. Надати право Генеральному директору Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" в межах затвердженого фонду оплати праці:

2.1 установлювати:

а) працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до схем, затверджених цим наказом;

б) посадові оклади заступників Генерального директора на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків, помічників керівника - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затверджених цим наказом;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику закладу, його заступникам, керівникам структурних підрозділів навчального закладу, їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

2.2 надавати працівникам Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, при наданні щорічної відпустки, у сумі не більше посадового окладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2.3 здійснювати преміювання працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників у межах коштів на оплату праці.

3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цим наказом, надання матеріальної допомоги Генеральному директору Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" здійснюються за рішенням Міністерства освіти і науки України у межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 14.12.2016 р. N 1516)

4. Посадові оклади (ставки заробітної плати) та інші умови оплати праці працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик", які не передбачені цим наказом, встановлюються на рівні посадових окладів (ставок заробітної плати) та інших умов оплати праці відповідних категорій працівників навчальних закладів галузі освіти.

5. У штатному розписі установи установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 грудня 2016 року відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1600 гривень;

2 тарифного розряду - 1605 гривень;

3 тарифного розряду - 1615 гривень;

4 тарифного розряду - 1695 гривень;

5 тарифного розряду - 1816 гривень;

6 тарифного розряду - 1936 гривень;

7 тарифного розряду - 2056 гривень;

8 тарифного розряду - 2189 гривень;

9 тарифного розряду - 2310 гривень;

10 тарифного розряду - 2430 гривень;

11 тарифного розряду - 2630 гривень;

12 тарифного розряду - 2830 гривень;

13 тарифного розряду - 3030 гривень;

14 тарифного розряду - 3231 гривня;

15 тарифного розряду - 3444 гривні;

16 тарифного розряду - 3725 гривень;

17 тарифного розряду - 4005 гривень;

18 тарифного розряду - 4285 гривень;

19 тарифного розряду - 4566 гривень;

20 тарифного розряду - 4859 гривень;

21 тарифного розряду - 5140 гривень;

22 тарифного розряду - 5420 гривень;

23 тарифного розряду - 5700 гривень;

24 тарифного розряду - 5821 гривня;

25 тарифного розряду - 6021 гривня.

(пункт 5 у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 22.04.2013 р. N 451,
від 09.07.2014 р. N 804,
 від 09.10.2015 р. N 1056,
 від 21.12.2015 р. N 1323,
 від 12.05.2016 р. N 511,
 від 14.12.2016 р. N 1516)

6. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Кулікова П. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
освіти і науки України

Г. Ф. Труханов

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник
керівника СПО,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.08.2012 N 912

 

 

 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 22.04.2013 р. N 451,
від 09.07.2014 р. N 804,
 від 09.10.2015 р. N 1056,
 від 21.12.2015 р. N 1323,
 від 12.05.2016 р. N 511,
 від 14.12.2016 р. N 1516)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.08.2012 N 912

 

 

 

 

Схеми
тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик"

Керівні працівники, художній та артистичний персонал

Таблиця 1

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Генеральний директор

17

Директор-розпорядник

16

Головний адміністратор

15

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності (начальник відділу дитячої молодіжної моди, начальник декораційного цеху, начальник кравецького цеху, начальник технічної служби, начальник бутафорського цеху, начальник костюмерного цеху)

13 - 15

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень (начальник ремонтної майстерні, начальник механічної майстерні)

13 - 14

Керівник художній

15 - 16

Головний режисер

15 - 16

Головний художник

15 - 16

Режисер-постановник, художник-постановник, балетмейстер-постановник

14 - 15

Художники всіх спеціальностей

13 - 14

Завідуючий художньо-постановочної частини

13 - 14

Керівник музичної частини

13 - 14

Керівник літературно-драматургічної частини

13 - 14

Репетитор з вокалу, балету

12

Звукорежисер:

 

вищої категорії

13 - 14

I категорії

12 - 13

II категорії

12

 

Фахівці, технічні службовці, робітники

Таблиця 2

Костюмер, реквізитор, електрик

 

1 кваліфікаційного розряду

2

2 кваліфікаційного розряду

2

3 кваліфікаційного розряду

2

4 кваліфікаційного розряду

3

5 кваліфікаційного розряду

4

6 кваліфікаційного розряду

5

Адміністратор

4 - 5

Старший касир

4 - 6

Касир квитковий

4 - 5

Машиніст сцени

 

3-го розряду

3 - 4

4-го розряду

4 - 5

5-го розряду

5 - 6

Контролер квитків

4

Садівник (квітникар)

1 - 3

Робітник сцени

1 - 3

Швейцар

1 - 2

Гардеробник

1 - 2

Монтувальник сцени

1 - 2

Підсобний робітник

1 - 2

Двірник

1 - 2


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 619
Всего комментариев: 0
avatar