Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН/МОЗ N 1027/900 від 29.08.2016. Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2016

м. Київ

N 1027/900

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 р. за N 1707/29837

Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту", підпункту 12 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533),

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Перелік захворювань та патологічних станів);

2) Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Перелік особливих умов);

3) форму первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання" (далі - форма N 086-3/о) та інструкцію щодо її заповнення;

4) Порядок видачі та обліку форми первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання".

2. Установити, що:

1) інформація про захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:

листку непрацездатності, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1454/10053, - для зайнятого населення;

довідці про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України, форма якої затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 березня 2016 року N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2016 року за N 535/28665, - для поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України;

довідці про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, виданій органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров'я, - для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом;

формі первинної облікової документації N 095/о "Довідка N ___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, - для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів;

формі первинної облікової документації N 080/о "Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років", наведеній у додатку до Порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 грудня 2001 року N 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за N 11/6299, або Індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда N _____ (вікова категорія від 0 до 18 років), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464, - для дітей-інвалідів віком до 18 років;

Індивідуальній програмі реабілітації інваліда N _____ (вікова категорія від 18 років і старше), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464, - для інвалідів;

формі первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, - для інших осіб;

формі первинної облікової документації N 086/о "Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, - для інших осіб;

2) рішення про можливість створення в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами, що не передбачені Переліком особливих умов, приймають регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти з урахуванням технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання та матеріально-технічних можливостей пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

3) до участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів, за результатами вступних іспитів (екзаменів) з певного(их) конкурсного(их) предмета(ів) у вищому навчальному закладі допускаються:

особи, які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з цього(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, - у разі подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, або копії такого документа;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, - у разі подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії форми N 086-3/о, завіреної підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

3. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування вживати заходів щодо забезпечення проходження особами з особливими освітніми потребами зовнішнього незалежного оцінювання у будівлях, спорудах та приміщеннях навчальних закладів, що відповідають вимогам підпунктів 6.1.1, 6.1.2 пункту 6.1, пункту 6.2, підпункту 6.6.1 пункту 6.6 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення".

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю. Г.) спільно з Українським центром оцінювання якості освіти (Карандій В. А.) організувати у 2018 році апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року N 124/95 "Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за N 189/14880.

6. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Шаров О. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров'я України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

В. В. Лутковська

Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю

В. М. Сушкевич

Голова Громадської організації
"Українське товариство сліпих"

В. М. Більчич

Голова Всеукраїнської громадської
організації інвалідів "Українське
товариство глухих"

І. І. Чепчина

Голова Всеукраїнської громадської
організації "Асоціація
інвалідів-спинальників України"

І. М. Марусевич

Генеральний секретар Всеукраїнського
громадського об'єднання "Національна
Асамблея інвалідів України"

В. М. Назаренко

Виконавчий директор громадської
спілки "Українська Гельсінська
спілка з прав людини"

А. П. Бущенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України
29 серпня 2016 року N 1027/900

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 р. за N 1707/29837

 

 

 

 

 

 

Перелік
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання

N з/п

Назва захворювання або патологічного стану

Код за МКХ - 10

Період, під час якого захворювання та його наслідки або патологічний стан можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання

1

Активний туберкульоз органів дихання і позалегеневих локалізацій

A15 - A19

Під час хвороби та протягом одного року після виліковування

2

Злоякісні новоутворення всіх локалізацій

C00 - C97

Під час хвороби та протягом одного року після виліковування

3

Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

3.1

Анемії (середньотяжкі і тяжкі форми), пов'язані з харчуванням, гемолітичні анемії

D50 - D53
D55 - D59

Під час хвороби

3.2

Апластичні анемії вроджені

D61.0

Під час спеціального лікування

3.3

Апластичні анемії набуті

D61.1
D61.2
D61.3

Під час хвороби та протягом року після виліковування

3.4

Гемофілія (тяжкі форми)

D66
D67

Під час спеціального лікування

3.5

Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми)

D66
D67

Під час загострення

3.6

Агранулоцитоз

D70

Під час загострення та протягом шести місяців із моменту ремісії

3.7

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

D69.3

Під час хвороби та протягом одного року після виліковування

3.8

Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів (без ускладнень)

 

Під час імуносупресивної терапії та протягом одного року після її закінчення

3.9

Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів

D80 - D82
D84
G11.3
E31.0
E85.0
Q80.3
Q99.8
D61.0
D70
D71
B37.2

Під час спеціального лікування

4

Хвороби ендокринної системи

4.1

Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, паращитовидних залоз із значним або помірним порушенням функції

E00
E03
E05
E06.0
E06.1
E20
E21.0
E21.1
E22.0
E23.0
E24.0
E24.1
E24.3
E24.8
E24.9
E25.0
E26.0
E27

Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії

4.2

Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо)

E21.0
E22.0
E22.8
E24.3
E26.0
C73
C74
C75.0
C75.1

Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії

4.3

Цукровий діабет

E10 - E14

Під час клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації

5

Розлади психіки та поведінки

5.1

Гострі і транзиторні психотичні розлади

F23

Протягом психотичного стану

5.2

Помірний чи тяжкий епізод рекурентної чи біполярної депресії

F32.1 - F32.3

Протягом епізоду афективних розладів

5.3

Маніакальний чи змішаний епізод з психотичними чи без психотичних симптомів

F30.1
F30.2

Протягом епізоду афективних розладів

5.4

Тривожно-фобічні розлади (агорафобія, соціальні фобії, специфічні (ізольовані) фобії, що зумовлюють стани, що впливають на процедуру оцінювання)

F40.0
F40.1

Протягом періоду загострення, яке впливає на ситуацію оцінювання, визначеного психіатром

5.5

Панічний розлад помірної тяжкості та тяжкий

F41.00
F41.01

Протягом періоду загострення, визначеного психіатром

5.6

Генералізований тривожний розлад

F41.1

Протягом періоду загострення, визначеного психіатром

5.7

Обсесивно-компульсивний розлад

F42

Протягом періоду неконтрольованих пацієнтом обсесій, визначеного психіатром

5.8

Розлади харчової поведінки (анорексія, булемія)

F50.0 - F50.3

Протягом періоду часу, коли вага пацієнта потребуватиме інтенсивної терапії, реабілітаційних заходів

5.9

Гіперкінетичні розлади (стани з тяжкими порушеннями активності та уваги, що потребують особливих умов при оцінюванні)

F90.0
F90.1

Протягом періоду часу, коли порушення активності та уваги потребують особливих умов для оцінювання, визначеного психіатром

5.10

Елективний мутизм

F94.0

Протягом періоду часу, при якому стан мовленнєвої комунікації вимагатиме створення особливих умов для оцінювання

5.11

Тикозні розлади з тяжкими стигматизуючими вокалізаціями чи моторними тиками

F95.1
F95.2

Протягом періоду загострення тикозної симптоматики, визначеного психіатром

5.12

Розлади загального розвитку (аутистичні розлади) при тяжких порушеннях концентраційної функції уваги, тяжкій стереотипній поведінці, агресії, аутоагресії, коморбідній депресії

F84

Протягом періоду загострення симптоматики, яка вимагає створення особливих умов для оцінювання дитини, тривалість якого визначає психіатр

6

Хвороби нервової системи

6.1

Прогресуючі захворювання нервової системи (м'язова дистрофія, розсіяний склероз тощо)

G11 - G73

Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов

6.2

Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах

G09
I69
T90

Протягом одного року з початку захворювання

6.3

Епілепсія та епілептичні синдроми у фармакорезистентній формі

G40

Постійно

6.4

Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями

Q06 - Q09

Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов

7

Хвороби ока та придаткового апарату

7.1

Сліпота обох очей (коригована гострота зору нижче 0,1 або концентричне звуження полів зору до 20 град. від точки фіксації)

H54.0 - H54.7

Постійно

7.2

Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг

H16.0 - H16.9
H15.0
H15.1
H15.8
H15.9
H20.0 - H20.2
H20.8
H46
H48

Під час спеціального лікування

7.3

Одностороння та двостороння афакія або артифакія

H27.0
Z96.1

Протягом трьох місяців після хірургічного втручання (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

7.4

Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах

H40.0 - H40.6
H40.8
H40.9
H42.0
H42.8

Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

7.5

Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву)

H44.2

Постійно

7.6

Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці

H59
H59.0
H59.8
H59.9

Протягом трьох місяців
після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

7.7

Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості

S05.0 - S05.9

Протягом трьох місяців після травми (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

8

Двобічна глухота з вестибулярними розладами

H90 - H91

Постійно

9

Хвороби системи кровообігу

9.1

Гостра ревматична лихоманка

I00 - I02

Під час хвороби та протягом одного року після останньої атаки

9.2

Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

I05 - I06

Під час спеціального лікування

9.3

Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м'яза (міокардити, ендокардити та перикардити), серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

I30 - I52
I90

Під час спеціального лікування

9.4

Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна)

I42 - I43

Під час спеціального лікування

9.5

Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

Q20 - Q28

Під час спеціального лікування

9.6

Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

Q20 - Q28
I05 - I09
I30
I33
I38
I39
I42 - I43
I50 - I52
Z54

Протягом шести місяців після операції

10

Хвороби органів дихання

10.1

Бронхіальна астма неконтрольована або частково контрольована (важкий перебіг)

J45.8
J46

Під час загострення

10.2

Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби

Q32 - Q34

Протягом шести місяців після операції

10.3

Операції на органах середостіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах)

Q34
D00
D13
K22.2
T28

Протягом шести місяців після операції

10.4

Операції з приводу діафрагмальної грижі

K44

Протягом шести місяців після операції

11

Хвороби органів травлення

11.1

Неспецифічний виразковий коліт

K51

Під час загострення

11.2

Хвороба Крона (середньоважка та важка форми)

K50

Під час загострення

11.3

Синдром короткої кишки

K91.4

Постійно

11.4

Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу

Q42 - Q43

Протягом одного року після операції

11.5

Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом

 

Під час загострення

11.6

Фіброз печінки та (або) цироз печінки

K74
K76.6
I85

Під час загострення

11.7

Печінкова недостатність

K72

Під час стаціонарного лікування

12

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

12.1

Псоріаз, атопічний дерматит / екзема, токсична еритема у стадії загострення

L20
L40
L53.0

Під час загострення

12.2

Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз - проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона - Вількінсона

L10.0
L13.0
L13.1
L40.5
Q81.0

Під час загострення

12.3

Бульозний епідермоліз - дистрофічна форма, склеродермія із проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підошовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями

Q81.2
L94.3
Q82.1
Q82.8
M07.0 - M07.3
M09.0

Під час спеціального лікування

13

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

13.1

Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (два рази на рік і більше)

M00 - M25

У разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов або під час загострення

13.2

Системні хвороби сполучної тканини

M30 - M36

Під час загострення

13.3

Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані)

M41
Q67.5
Q67.6
Q67.7

Постійно, але у разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов

13.4

Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки

M41
Q67.5
Q67.6
Q67.7

Протягом шести місяців після операції

14

Хвороби сечостатевої системи

14.1

Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія

N00 - 04
Q82
R80

Протягом трьох місяців після останнього загострення

14.2

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит у стадії зворотного розвитку

N16

Протягом трьох місяців після останнього загострення

14.3

Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок

N18

Під час спеціального лікування

14.4

Гострі захворювання нирок

N17

Під час перебування в стаціонарі та протягом шести місяців після виписки зі стаціонару

14.5

Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів з порушенням уродинаміки та функції нирок

Q60 - Q64
Q62,
Q62.0
Q62.3
Q62.7

Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару

15

Переломи кісток верхніх кінцівок (при переломах кісток провідної руки)

S40 - S49
S50 - S59
S60 - S69

Протягом іммобілізації та одного місяця з дня зняття іммобілізації

16

Переломи кісток нижніх кінцівок

S70 - S79
S80 - S89
S90 - S99

Протягом іммобілізації та восьми тижнів із дня зняття іммобілізації, але в разі неможливості створення особливих спеціальних умов

17

Переломи черепа, лицевих кісток

S02.0 - S02.9

Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару

18

Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку

S06
S14
S22
S24
S32
S34

Протягом двох місяців після отримання травми

19

Наслідки отруєнь та інших впливів зовнішніх причин

T56.0
T56.1
T56.2
T56.3

Протягом двох місяців після отруєння або інших впливів зовнішніх причин

20

Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору

Z93

Під час використання штучного отвору

21

Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 - 4)

 

Період визначається індивідуально та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії

 

Директор департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України

О. І. Шаров

В. о. директора Медичного
департаменту Міністерства
охорони здоров'я України

А. О. Гаврилюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.01.2017)
Просмотров: 1547
Всего комментариев: 0
avatar