Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН та НАНУ №1104/580 від Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду МОН та НАНУ з питань співпраці з ЦЕРН


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


НАКАЗ

14.09.2016
м. Київ
N 1104/580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2016 р. за N 1338/29468

Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)

Відповідно до пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН від 03 жовтня 2013 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН), що додається.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Стріху М. В. та віце-президента Національної академії наук України академіка НАН України Загороднього А. Г.

 

Міністр освіти і
науки України
Л. М. Гриневич
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України
Б. Є. Патон

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України
14 вересня 2016 року N 1104/580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2016 р. за N 1338/29468


ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)

1. Міжвідомча координаційна рада Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з питань співпраці між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) (далі - Рада) є колегіальним консультативним органом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (далі - Сторони).

2. Рада проводить свою роботу відповідно до цього Положення та керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, у тому числі нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3. Рада створюється з метою реалізації заходів Дорожньої карти розвитку досліджень з фізики високих енергій в Україні у співпраці з Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН).

4. Завданнями Ради є сприяння:

1) формуванню узагальненого плану спільних робіт;

2) організаційному супроводженню виконання узагальненого плану спільних робіт та підготовці звітних матеріалів;

3) підведенню підсумків робіт за поточний рік і погодженню пропозицій до плану робіт на наступний рік;

4) організації і проведенню наукових конференцій "Україна - ЦЕРН" за тематикою співробітництва та перспективними науковими напрямами.

5. До складу Ради входять представники Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. У разі необхідності до складу Ради можуть залучатися представники науково-технічних організацій та установ (за згодою).

6. Раду очолюють співголови - повноважні представники Сторін. Співголови, персональний склад Ради та її секретар затверджуються спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. Співголови Ради можуть при необхідності вносити узгоджені зміни до складу Ради.

7. Обов'язки з організаційного забезпечення діяльності Ради покладаються на управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України та на Відділення ядерної фізики та енергетики Національної академії наук України.

8. Робота Ради проводиться на основі щорічного плану проведення засідань Ради. Для формування річного плану роботи члени Ради організовують отримання та узагальнення відповідних пропозицій від Сторін.

9. Порядок денний засідань Ради формується на основі плану роботи згідно з пунктом 8 цього Положення, а також пропозицій, що надаються членами Ради, уповноваженими представниками Сторін секретареві Ради.

10. Усі члени Ради мають право голосу. Засідання Ради вважається таким, що відбулося, у разі присутності на ньому більше половини членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів, має рекомендаційний характер і фіксується в протоколі засідання.

11. Рішення Ради оформлюються протоколом засідання протягом 5 робочих днів від дати засідання. Протокол затверджується співголовами Ради та доводиться до відома членів Ради. У разі незгоди член Ради може викласти окрему думку, яку надсилає в письмовому вигляді до секретаря Ради протягом 3 робочих днів з дня доведення до його відома протоколу.

12. Секретар Ради забезпечує організацію підготовки та проведення засідань Ради, ведення, оформлення та розсилку протоколів засідань, підготовку проектів рішень, ведення відповідного діловодства.

13. Співголови Ради мають право:

1) запитувати та отримувати звіти про виконання рішень Ради;

2) залучати експертів для аналізу окремих видів діяльності з метою здійснення аналізу та прийняття рішень;

3) затверджувати проекти рішень Ради;

4) вносити узгоджені зміни до складу Ради.

14. Члени Ради мають право:

1) брати участь у формуванні плану роботи Ради, обговоренні питань, винесених на її розгляд;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

3) вносити пропозиції щодо реалізації заходів Дорожньої карти розвитку досліджень з фізики високих енергій в Україні у співпраці з ЦЕРН.

15. Члени Ради відповідають за достовірність та актуальність наданих матеріалів, а також за нерозголошення конфіденційної інформації.

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Міністерства освіти і науки України
Г. І. Новосад
Академік-секретар Відділення
ядерної фізики та енергетики
Національної академії наук України
М. Ф. Шульга


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (08.11.2016)
Просмотров: 604
Всего комментариев: 0
avatar