Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ №500 від 28.09.2016. Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 10.02.2016 N 67


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2016

м. Київ

N 500

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1379/29509

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 10.02.2016 N 67

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року N 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"
НАКАЗУЮ:

1. Абзац четвертий пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 10 лютого 2016 року N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 283/28413, викласти в такій редакції:

"визначити порядок обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони та на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ).".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 лютого 2016 року N 67, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 283/28413, що додаються.

3. Командирам (начальникам) військових частин (військових навчальних закладів, установ, організацій) забезпечити реалізацію цього наказу в межах видатків на грошове забезпечення, затверджених у кошторисах на відповідний рік.

У разі недостатності коштів на виплату винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України та начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України вносити пропозиції щодо перегляду встановлених розмірів премії.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Заступник Міністра
фінансів України

С. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
28 вересня 2016 року N 500

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1379/29509

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:

"1. Ця Інструкція визначає порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.".

2. У розділі II:

1) пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2. Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі:

даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), які беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою або виконують завдання в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО);

переліку військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;

документів органів військового управління (штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань), військових частин про періоди виконання окремими військовослужбовцями завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО).

3. Для визначення розміру винагороди військовослужбовцям, які в одиночному порядку (або в складі зведеного підрозділу, групи) виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), які беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, органами військового управління (штабом АТО, штабами оперативно-тактичних угруповань), військовими частинами видаються документи із зазначенням періоду та підстав виконання таких завдань.

4. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь в АТО, якщо вони одночасно:

залучені до проведення АТО;

перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України);

перебувають у районі проведення АТО.";

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я (у тому числі закордонних та за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров'я в інший) після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.".

3. У розділі III:

у главі 2:

назву глави викласти в такій редакції:

"2. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) (додаток 2) військовослужбовцям військових частин (підрозділів) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу, групи), що визначено розпорядчим документом вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання), та виплачується на з'єднання, військову частину, підрозділ, групу.".

4. У додатках до Інструкції:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) назву додатка 2 викласти в такій редакції:

"Розмір збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)";

3) рядок 12 таблиці додатка 3 викласти в такій редакції:

"

1

2

12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод

12180

 

".

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
генерал-майор

О. М. Шевчук

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду
(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

 

 

РОЗМІР
винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди, грн

1

2

1. Період мобілізації (у тому числі часткової) або з моменту введення воєнного стану до дати завершення демобілізації або припинення (скасування) воєнного стану, період проведення АТО

Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах чи АТО, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою:

 

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону;
виконання бойових завдань, а також завдань з ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ);
участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

4200

в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО)

1200

2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни)

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях

7000

Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб), попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

3000

 

Примітка. Перелік військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, щомісяця визначається розпорядчим документом органу військового управління (штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) із зазначенням періодів виконання завдань та доводиться до відома військових частин.".


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.11.2016)
Просмотров: 919
Всего комментариев: 0
avatar