Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ №516 від 10.10.2016. Про затвердження Порядку та Інструкції з організації чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

10.10.2016
м. Київ
N 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1421/29551

Про затвердження Порядку та Інструкції з організації чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року N 254 "Про затвердження Типового порядку організації чергування керівників і заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок організації чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що додається;

Інструкцію з організації чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 20 травня 2013 року N 330 "Про організацію чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за N 886/23418.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
С. Т. Полторак
ПОГОДЖЕНО:
 
Міністр внутрішніх 
справ України
А. Б. Аваков
Голова Центрального комітету 
профспілки працівників 
Збройних Сил України
Д. Т. Мірошниченко
Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови Державної служби України
 з надзвичайних ситуацій
О. Мельчуцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
10 жовтня 2016 року N 516

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1421/29551


ПОРЯДОК 
організації чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

1. Цей Порядок визначає процедуру організації чергування в Міністерстві оборони України першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції та заступника Міністра оборони України - керівника апарату (далі - керівники Міністерства оборони України) на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (далі - чергування).

2. Чергування організовується з метою:

оперативного прийняття рішень та організації робіт, пов'язаних з ліквідацією можливих наслідків надзвичайних ситуацій;

організації взаємодії та координації дій з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо спільного виконання завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Графік чергування керівників Міністерства оборони України у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробляється заступником Міністра оборони України - керівником апарату та затверджується Міністром оборони України не менше ніж за десять днів до святкових. Затверджений графік доводиться до відома керівників Міністерства оборони України та надсилається до Кабінету Міністрів України не менше ніж за п'ять днів до святкових.

4. Керівнику Міністерства оборони України, який здійснює чергування у святкові дні, оперативно підпорядковуються чергова зміна Головного командного центру Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України та черговий Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, які відповідають за моніторинг обстановки та оповіщення керівників Міністерства оборони України.

5. Керівник Міністерства оборони України, який здійснює чергування:

1) постійно перебуває на своєму робочому місці;

2) особисто підтримує зв'язок з посадовою особою Кабінету Міністрів України, яка відповідає за міжвідомчу координацію дій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) у разі виникнення надзвичайної ситуації через Головний командний центр Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України організовує:

збирання та обробку інформації про характер надзвичайної ситуації, її масштаби, можливість розвитку та наслідки, наявність жертв і потерпілих;

взаємодію та координацію дій з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо спільного виконання завдань під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в межах повноважень Міністерства оборони України;

підготовку і надання Міністру оборони України та органам виконавчої влади за належністю інформаційно-довідкових матеріалів щодо виконання заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

6. Для забезпечення чергування керівників Міністерства оборони України чергова зміна Головного командного центру Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України повинна мати Зведений план участі військ (сил) Збройних Сил України у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затверджений начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, довідники телефонів керівників і заступників керівників органів виконавчої влади, які здійснюють чергування, рятувальних підрозділів, класифікатор надзвичайних ситуацій, витяги з нормативно-правових документів, що регламентують порядок реагування на такі ситуації, та інші документи з питань реагування на надзвичайні ситуації.

7. Матеріально-технічне забезпечення чергування здійснюється через Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України згідно з визначеними потребами.

 

Начальник Об'єднаного 
оперативного штабу 
Збройних Сил України
генерал-майор
О. С. Сирський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
10 жовтня 2016 року N 516

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1422/29552


ІНСТРУКЦІЯ 
з організації чергування керівництва Міністерства оборони України на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

1. Ця Інструкція визначає обов'язки та порядок дій під час організації чергування в Міністерстві оборони України першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції та заступника Міністра оборони України - керівника апарату на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (далі - керівник, який здійснює чергування).

2. Керівник, який здійснює чергування, відповідає за:

оперативне прийняття рішень та організацію робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

організацію взаємодії та координації дій з іншими центральними органами виконавчої влади щодо спільного виконання завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

своєчасне інформування Міністра оборони України та за його дорученням - керівників органів державної влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та перебіг робіт з їх ліквідації.

3. Керівник, який здійснює чергування, зобов'язаний:

своєчасно прибути на робоче місце, вивчити оперативну обстановку щодо безпеки на території України, у Збройних Силах України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

у визначений час перебувати на своєму робочому місці та підтримувати зв'язок з відповідальною посадовою особою Кабінету Міністрів України;

знати місцеперебування Міністра оборони України та порядок зв'язку з ним;

через чергову зміну Головного командного центру Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України здійснювати постійний моніторинг обстановки щодо загрози виникнення надзвичайної ситуації в межах відповідальності Міністерства оборони України.

4. Керівник, який здійснює чергування, у разі виникнення надзвичайної ситуації на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України діє у такому порядку:

оцінює обстановку, яка склалася, її характер, масштаб, можливий характер її розвитку та наслідки, наявність жертв та потерпілих;

негайно доповідає Міністру оборони України (особі, що виконує його обов'язки), організовує інформування відповідальних посадових осіб Кабінету Міністрів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та взаємодію з ними;

через чергову зміну Головного командного центру Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України вживає першочергових заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечує постійний моніторинг їх виконання;

здійснює контроль за збором оперативної групи Генерального штабу Збройних Сил України з реагування на надзвичайну ситуацію, яка сталася (далі - оперативна група Генерального штабу Збройних Сил України), організацією її роботи, підготовкою оперативних та інформаційних матеріалів щодо надзвичайної ситуації та виконанням заходів з ліквідації її наслідків;

залучає фахівців (експертів) апарату Міністерства оборони України до заходів з ліквідації надзвичайної ситуації з урахуванням її характеру і масштабів (у разі потреби);

через оперативну групу Генерального штабу Збройних Сил України надає інформацію до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (за належністю) про виникнення надзвичайної ситуації та виконання заходів з ліквідації її наслідків;

з прибуттям Міністра оборони України (особи, яка виконує його обов'язки) доповідає про виконані заходи та діє за його (її) дорученнями.

У разі залучення сил і засобів Збройних Сил України до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або запобігання загрозі її виникнення на об'єктах, які не належать до сфери управління Міністерства оборони України, керівник, який здійснює чергування, координує дії з іншими центральними органами виконавчої влади щодо спільного виконання завдань.

Взаємодія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організовується в обов'язковому порядку з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та з іншими центральними органами виконавчої влади (за потреби).

Взаємодія з посадовими особами, призначеними до чергування в інших центральних органах виконавчої влади, та черговою зміною Головного командного центру Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, з черговими службами цих органів організовується керівником, який здійснює чергування, через засоби зв'язку для взаємного обміну інформацією та оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Для цього робочі місця, де організовано чергування, забезпечуються телефонними довідниками з телефонами чергових інших органів виконавчої влади, рятувальних підрозділів, комунальних служб, правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я.

5. Протягом чергування особовим складом оперативної групи Генерального штабу Збройних Сил України здійснюється збір, аналіз та узагальнення оперативних даних про надзвичайну ситуацію та перебіг робіт, пов'язаних з ліквідацією її наслідків.

Після закінчення чергування керівником, який здійснює чергування, готується проект підсумкової доповіді.

Підсумкова доповідь за підписом керівника, який здійснює чергування, подається до Кабінету Міністрів України та Міністру оборони України.

6. Чергування керівника, який здійснює чергування, здійснюється:

з 8:00 до 19:00 на робочому місці;

з 19:00 до 8:00 наступної доби у телефонному режимі з прибуттям на робоче місце протягом однієї години у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

 

Начальник Об'єднаного 
оперативного штабу 
Збройних Сил України
генерал-майор
О. С. Сирський


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.12.2016)
Просмотров: 740
Всего комментариев: 0
avatar