Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ №550 від 24.10.2016. Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2016

м. Київ

N 550

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2016 р. за N 1470/29600

Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року N 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій" та з метою визначення порядку та умов виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової грошової винагороди

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 15 листопада 2010 року N 595 "Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2010 року за N 1194/18489.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

В. Мущинін

Заступник Міністра фінансів

С. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
24 жовтня 2016 року N 550

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2016 р. за N 1470/29600

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), які займають посади в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини), щомісячної додаткової грошової винагороди (далі - винагорода).

2. Виплата винагороди здійснюється в таких розмірах на місяць:

1) до 100 відсотків місячного грошового забезпечення:

військовослужбовцям, які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил України;

військовослужбовцям, які займають посади наземних авіаційних спеціалістів, що забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України за Переліком посад військовослужбовців - наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України за Переліком військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу у військових частинах, установах, військових навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), в організаціях, а також у штабах і управліннях з'єднань і вище;

2) військовослужбовцям (крім зазначених у підпункті 1 цього пункту) до 60 відсотків місячного грошового забезпечення.

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою (посадою, до тимчасового виконання обов'язків за якою він допущений).

4. Виплата винагороди здійснюється з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і до дня їх звільнення від виконання обов'язків за посадами включно (у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників)).

Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з військових частин зі збереженням посад за місцем служби, виплата винагороди не припиняється в разі вибуття:

у відпустку зі збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці;

на лікування - за час перебування на лікуванні (за період, коли їм виплачувалося грошове забезпечення) та за час звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою;

у службове відрядження одиночним порядком, у тому числі на збори, курси, навчання, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

Військовослужбовцям, які отримують винагороду в розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 2 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, передбаченими підпунктом 1 пункту 2 цієї Інструкції, за період тимчасового виконання обов'язків за цими посадами винагорода виплачується в розмірі, визначеному підпунктом 1 пункту 2 цієї Інструкції.

Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про їх допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення з посад включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою.

В особливий період виплата винагороди зберігається військовослужбовцям (за період, коли їм виплачується грошове забезпечення), які:

евакуйовані внаслідок поранень, через хворобу до закладів охорони здоров'я та у зв'язку з цим виключені зі списків особового складу військових частин. У таких випадках виплата винагороди зберігається до дня вступу до виконання обов'язків за новою посадою, на яку він призначений після закінчення лікування (або до дня виключення зі списків особового складу у зв'язку зі звільненням з військової служби);

захоплені в полон або заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

5. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи, організації); командирам (начальникам) військових частин (установ, організацій) - на підставі наказів вищих командирів (начальників).

6. Військовослужбовцям, які вибувають із військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються до дня їх виключення зі списків особового складу частини.

7. Військовослужбовцям, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, винагорода виплачується:

до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії (про що оголошується в наказі командира військової частини), - у розмірі, визначеному в підпункті 1 пункту 2 цієї Інструкції;

після звільнення - у розмірі, визначеному в підпункті 2 пункту 2 цієї Інструкції.

8. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

9. Розміри винагороди встановлюються наказами Міністерства оборони України (начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України) з урахуванням конкретної військової частини, займаної посади та особливостей умов проходження служби у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених для Міністерства оборони України (Головного управління розвідки Міністерства оборони України) у державному бюджеті України на відповідний рік.

10. Командир (начальник) військової частини (установи, організації) має право зменшувати розміри винагороди за:

порушення статутних правил несення служби;

особисті незадовільні показники командирської, бойової та мобілізаційної підготовки;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб.

Військовослужбовцям зменшується розмір винагороди згідно з наказами командирів (начальників) за той місяць, у якому були допущені ці порушення, або за місяць, у якому ці накази надійшли до військової частини.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
генерал-майор

О. М. Шевчук

 

Додаток 1
до Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України
(підпункт 1 пункту 2)

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
посад військовослужбовців - наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України

N з/п

Штатні посади

Кодове (цифрове) позначення військової облікової спеціальності

код посади

найменування посади

1

2

3

4

 

Посади осіб офіцерського складу

1

0561

Авіаційний технік

4610

2

8650

Авіаційний технік корабля

4610

3

4512 - 4442

Заступник командира бази - начальник інженерно-авіаційної служби

4601

4

9998

Заступник командира батальйону

4617

5

2081

Заступник командира батальйону з озброєння

4617

6

2081 - 3450

Заступник командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини

4617

7

3425

Заступник командира ескадрильї

4610

8

0981

Заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби

4610

9

0528

Заступник начальника командного пункту

0627

10

5781

Заступник начальника пункту

0627

11

7295

Заступник начальника станції

4617

12

8639

Заступник начальника технічно-експлуатаційної частини

4610

13

0009

Заступник начальника центру

0626

14

3386

Інженер

4610, 4611, 4612, 4613, 5216, 6001

15

2891

Керівник польотами

0628

16

8103

Командир батальйону

1211

17

6190

Командир бази

4601

18

2653

Командир роти

1211, 2611, 6201

19

7301

Начальник відділу

4610

20

4396

Начальник відділення

0627, 4617

21

9220

Начальник вузла

1211, 4617

22

1541

Начальник групи

0627, 0628, 1211, 2002, 4610 - 4613, 4616, 4617, 4912, 5216, 5411

23

6046

Начальник зміни

1211, 4617, 6001

24

4320

Начальник командного пункту

0627

25

0930

Начальник лабораторії

4610

26

5302

Начальник метеорологічної служби

2002, 2012

27

8341

Начальник обслуги

4610 - 4613

28

9212

Начальник полігона

0627

29

8382

Начальник пункту

0627

30

4286

Начальник радіоцентру

1212

31

6492

Начальник системи

4617

32

6198

Начальник служби

2002, 4601, 4610, 4611, 5601, 6201

33

7251

Начальник спеціальної служби

4611

34

5447

Начальник станції

4617, 6001

35

0025

Начальник технічно-експлуатаційної частини

4610

36

4287

Начальник центру

0626, 0627, 2012, 4617, 5311

37

0846

Оперативний черговий

0627

38

5549

Офіцер

0627

39

1687

Офіцер бойового управління

0627

40

0185

Помічник керівника польотами

0628

41

0075

Помічник оперативного чергового

0627

42

8371

Старший авіаційний технік

4610

43

8918

Старший інженер

4610 - 4613, 4617, 4912, 5216, 5411

44

1125

Старший інженер-дослідник

4610 - 4613

45

3318

Старший офіцер

0627

46

8644

Старший помічник керівника польотами

0627, 0628

47

6415

Старший технік

4610 - 4613, 4912, 5216, 5411

48

5952

Старший штурман

0627

49

9161

Технік

4610 - 4613, 4912, 5216, 5411

 

Посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

50

002

Авіаційний механік

220, 221, 223

51

257

Механік

220

52

390

Начальник диспетчерського пункту

211

53

430

Начальник зміни (диспетчерської служби)

525

54

402

Начальник радіомаркерного пункту

528

55

419

Начальник радіомаяка

531

56

420

Начальник радіопеленгатора

529, 530

57

412

Начальник радіостанції

426

58

413

Начальник радіостанції

422, 427

59

423

Начальник світлообладнання

285

60

680

Старший авіаційний механік

220, 221, 223

61

736

Старший диспетчер

211

62

788

Старший механік

220, 221, 223

63

789

Старший механік

233 - 239, 244 - 255, 260 - 263, 265, 267, 269

64

813

Старший оператор

525, 527

65

885

Старший укладач парашутів

212

66

945

Технік

212, 215, 220 - 224, 228, 233, 235, 237 - 239, 244 - 247, 249 - 255, 260 - 262, 264 - 266, 269, 507, 525, 527 - 531

67

945 - 429

Технік - начальник зміни

525

68

068

Черговий зі зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів

525 - 533

 

Примітка. Виплата винагороди провадиться за умов:

якщо передбачені в штаті військової частини за посадою (в тому числі з подвійним найменуванням, перша або друга частина якого окремо зазначена в Переліку), що займає військовослужбовець, цифрові позначення військово-облікової спеціальності і посади збігаються з цифровими позначеннями військово-облікової спеціальності та посади, зазначеними в цьому Переліку;

якщо посади, перераховані у цьому Переліку, наявні:

в авіаційних бригадах, полках, базах, базах (експериментальних, навчальних), ескадрильях, загонах, ланках;

у льотно-випробувальних підрозділах науково-дослідних організацій, випробувальних полігонів (центрів);

у літаючих авіаційно-технічних лабораторіях, авіаційно-ремонтних майстернях;

у диспетчерських, командних (головних командних) пунктах (центрах), пунктах наведення авіації;

у центрах пошуково-рятувального та аеронавігаційного забезпечення польотів авіації, відділах (групах) оперативних чергових, штурманських управліннях та службах;

у військових частинах та підрозділах зв'язку, автоматизованого управління, радіотехнічного, аеродромно-технічного забезпечення, в авіаційних комендатурах та на авіаційних полігонах, які безпосередньо забезпечують польоти літаків та вертольотів;

якщо особи офіцерського складу, які займають посади з групою військово-облікової спеціальності 06, 12, 20, 60, 62 цього Переліку, фактично забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, а військовослужбовці, які займають посади з групою військово-облікової спеціальності 46, 49, 52, 53, 54 56, 67, зайняті технічним обслуговуванням і ремонтом літаків та вертольотів;

якщо особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах з кодовим позначенням 068, 390, 402, 412, 423, 419, 420, 429, 430, 736, 813, 885, 945 цього Переліку, фактично забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, а військовослужбовці, які займають посади з кодовим позначенням 002, 257, 680, 788, 789, зайняті технічним обслуговуванням і ремонтом літаків та вертольотів.

 

Додаток 2
до Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України
(підпункт 1 пункту 2)

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил України

Військові частини А3771, А0224, А2613, А1126, А0281, А1910, А3749, А0284, А2582, В1611, А2120, В2250, А1493, А2900, А3204, В3516, А0987, А0553, А0680, А0661, А0759, А2245 та А0952.

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.12.2016)
Просмотров: 2705
Всего комментариев: 0
avatar