Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ №561 від 25.10.2016. Про затвердження Положення про сторожову охорону та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2016

м. Київ

N 561

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2016 р. за N 1480/29610

Про затвердження Положення про сторожову охорону та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 195 "Про впорядкування охорони об'єктів Збройних Сил" та з метою подальшого вдосконалення охорони об'єктів Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про сторожову охорону, що додається;

Інструкцію з організації та несення служби сторожовою охороною, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року N 131 "Про затвердження Положення про сторожову охорону та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2012 року за N 469/20782 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
25 жовтня 2016 року N 561

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2016 р. за N 1480/29610

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сторожову охорону

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються засади організації, керівництва та комплектування сторожової охорони у Збройних Силах України (далі - сторожова охорона).

2. Сторожова охорона створюється для здійснення пропускного режиму на території військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі - військова частина) Збройних Сил України, а також охорони штабів, складів й інших об'єктів, які не охороняються підрозділами воєнізованої охорони.

3. У своїй діяльності сторожова охорона керується Конституцією України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України та цим Положенням.

4. У цьому наказі застосовуються такі терміни та визначення понять:

засоби зв'язку - спеціальні пристрої, призначені для забезпечення зв'язку;

змінний жетон - установлений металевий знак для зміни сторожів;

команда (група) сторожової охорони - підрозділ, призначений для здійснення пропускного режиму на території військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, а також охорони штабів, складів й інших об'єктів, які не охороняються підрозділами воєнізованої охорони;

об'єкт охорони - ділянка місцевості з розташованими на ній будівлями, спорудами, майданчиками для відкритого зберігання військової та іншої техніки, майна, будівлі та споруди, які стоять окремо, приміщення в цих будівлях і спорудах, що підлягають охороні;

огорожа - будівельна конструкція, яка встановлюється з метою визначення території об'єкта, що охороняється, і призначена для запобігання проникненню на об'єкт (обмеження доступу до нього);

постове приміщення - окреме приміщення, яке обладнується для розміщення сторожів, які охороняють штаби, склади та інші об'єкти, що розташовані окремо;

пост - все доручене для охорони сторожу, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки;

рухомий пост - пост, на якому сторожем здійснюється охорона одного або декількох об'єктів шляхом їх обходу, коли довжина обходу становить понад 150 метрів;

стаціонарний пост - пост, на якому здійснюється охорона одного відокремленого об'єкта або декількох об'єктів на відкритому майданчику чи огородженій території, коли загальна довжина обходу її сторожем не перевищує 150 метрів;

постовий грибок - споруда, що обладнується для позначення поста і місця зміни сторожів, розміщення засобів зв'язку і сигналізації;

спостережна вишка - споруда, що обладнується для зручності спостереження сторожем за підступами до об'єкта охорони;

стежка наряду - місце для руху сторожа на посту, що обладнане покриттям, яке забезпечить його використання в будь-який час року;

технічні засоби охорони - технічні засоби, призначені для використання силами охорони з метою підвищення ефективності виявлення порушників і забезпечення санкціонованого доступу на об'єкт охорони;

сторожове приміщення - приміщення, яке обладнується для розміщення груп сторожової охорони;

числова перепустка - числа від 8 до 27, які служать для розпізнавання один одного сторожами.

5. Працівники сторожової охорони утримуються за штатним розписом військової частини в межах лімітів чисельності особового складу та затверджених фондів заробітної плати на їх утримання за рахунок відповідних бюджетних програм та статей кошторису Міністерства оборони України.

6. Під час підготовки проекту штатного розпису військової частини береться до уваги те, що чисельність працівників сторожової охорони для кожного об'єкта охорони визначається, ураховуючи такі розрахунки:

сторож - 4,9 штатної одиниці на один цілодобовий пост;

решта працівників - залежно від загальної чисельності сторожів, що виділяються для несення служби на об'єктах охорони.

Розрахунок потреб у сторожах для постів з тривалістю охорони менше доби здійснюється шляхом приведення цих постів за часом охорони до поста, який охороняється 24 години (наприклад, пост, який охороняється 15 годин на добу, становить 15 : 24 = 0,6 цілодобового поста і на його охорону потрібно 4,9 х 0,6 = 2,9 штатної одиниці - три штатні одиниці).

7. Працівники сторожової охорони залежно від посад, які вони обіймають, розподіляються на начальницький і рядовий склад.

До начальницького складу належать:

начальник охорони (сторожової);

начальник групи (сторожової);

завідувач бюро перепусток.

До рядового складу належать:

сторож;

контролер на контрольно-пропускному пункті;

черговий бюро перепусток.

8. Залежно від місць дислокації й особливостей об'єктів охорони для несення служби віднаряджаються групи сторожової охорони або сторожі.

9. Склад команди сторожової охорони встановлюється відповідно до типового розрахунку (наводяться можливі варіанти)

Найменування посад

Кількість посад

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Начальник охорони (сторожової)

-

1

1

1

1

1

1

1

Начальник групи (сторожової)

1

1 - 2

3

4

4

4

4

4

Сторож

5 - 7

10 - 12

15 - 19

20 - 25

26 - 34

35 - 50

51 - 66

67 - 95

Усього

6 - 8

12 - 15

19 - 23

25 - 30

31 - 39

40 - 55

56 - 71

72 - 100

 

У командах сторожової охорони за необхідності і в межах виділеного ліміту чисельності сторожової охорони дозволяється утримувати посади завідувача бюро перепусток, чергового бюро перепусток і контролерів на контрольно-пропускних пунктах.

10. Працівники сторожової охорони забезпечуються формою одягу за встановленими нормами через постачальні органи. Носіння цієї форми працівниками сторожової охорони під час виконання службових обов'язків є обов'язковим.

11. Сторожова охорона підпорядковується командиру військової частини, керівнику (начальнику) установи, організації (далі - командир військової частини), які є відповідальними особами за організацію і несення служби сторожовою охороною, матеріальне та морально-психологічне забезпечення працівників сторожової охорони.

II. Комплектування сторожової охорони

1. Прийняття громадян України на роботу до підрозділу сторожової охорони здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Сторожова охорона комплектується громадянами України, які досягли 18-річного віку (крім випадків, установлених законодавством), мають базову загальну середню освіту або початкову загальну освіту, володіють державною мовою.

3. До сторожової охорони не може бути прийнята особа, яка була засуджена за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

4. Під час приймання на роботу до сторожової охорони громадянином України подаються такі документи:

письмова заява;

паспорт;

документ про освіту;

трудова книжка (за наявності);

довідка про стан здоров'я (надалі надається щороку).

5. На працівників сторожової охорони оформлюються облікові справи, у яких зберігаються копії документів, визначених в пункті 4 цього розділу.

6. Працівники сторожової охорони допускаються до несення служби після здачі письмових заліків із знання посадової інструкції.

7. Соціальний захист працівників сторожової охорони здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. Працівників сторожової охорони забороняється залучати до виконання завдань, що не передбачені їх посадовими інструкціями.

III. Обов'язки працівників сторожової охорони

1. Начальник охорони (сторожової) відповідає за організацію та несення служби працівниками сторожової охорони, їх підбір, підготовку, морально-психологічний стан та дотримання ними трудової дисципліни і виконання вимог безпеки під час несення служби.

Він підпорядкований безпосередньо командиру військової частини і є прямим начальником усіх працівників сторожової охорони.

Начальник охорони (сторожової) зобов'язаний:

знати нормативно-правові акти Міністерства оборони України, роз'яснювати їх вимоги підлеглим і забезпечувати їх виконання;

організовувати діяльність сторожової охорони згідно з рішенням командира військової частини та вимогами цього Положення;

знати обстановку на об'єктах охорони, про її зміну інформувати командира військової частини і орієнтувати підлеглих під час проведення інструктажу;

надавати пропозиції щодо удосконалення об'єктів охорони, підвищення рівня оснащеності їх технічними засобами охорони, засобами зв'язку і сигналізації;

вживати заходів щодо недопущення крадіжок і розкрадань з об'єктів охорони, виявлення осіб, які порушують пропускний режим. Негайно повідомляти командира військової частини про кожне виявлене правопорушення;

організовувати та постійно здійснювати контроль за несенням служби працівниками сторожової охорони і не менше ніж три рази на тиждень (з них один раз уночі) перевіряти їх без попередження;

вивчати ділові і морально-психологічні якості своїх підлеглих, проводити з ними індивідуально-виховну роботу, розвивати почуття відповідальності за належне виконання службових обов'язків; поліпшувати умови для роботи та несення служби, вживати необхідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час виконання обов'язків;

забезпечувати якісний підбір працівників сторожової охорони та вносити пропозиції стосовно їх роботи або звільнення разом з представниками кадрового органу і виховної роботи військової частини. Подавати безпосередньому начальнику відомості про роботу працівників сторожової охорони, клопотати перед ним про їх заохочення та нагородження за успіхи в роботі і накладення на них стягнень;

не менше одного разу на місяць проводити перевірку наявності майна команди сторожової охорони та звіряти дані з відповідними службами військової частини, стежити за справністю засобів зв'язку, технічних засобів охорони;

складати і подавати на затвердження командиру військової частини щомісячні графіки несення служби сторожів та іншу документацію;

щомісяця проводити підбиття підсумків несення служби працівниками сторожової охорони;

узагальнювати та пропагувати досвід кращих працівників сторожової охорони;

постійно контролювати наявність працівників сторожової охорони під час виконання службових обов'язків та вести облік їх робочого часу.

2. Обов'язки інших працівників сторожової охорони визначаються в посадових інструкціях та інших документах, визначених інструкцією з організації та несення служби сторожовою охороною, з урахуванням завдань та особливостей несення служби.

3. Працівники сторожової охорони за невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
підготовки Збройних Сил України -
заступника начальника Генерального
штабу Збройних Сил України
полковник

О. М. Швець


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (15.12.2016)
Просмотров: 1113
Всего комментариев: 0
avatar