Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ/МВС № 28/39 від 19.01.2017. Про затвердження Положення з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017 № 28/39

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 лютого 2017 р. 
№ 206/30074

 

 

 

 

Про затвердження Положення з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час

Відповідно до вимог статті 16 Закону України “Про гідрометеорологічну діяльність” та з метою врегулювання питань гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуацій у мирний час НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України 
генерал армії України


С.Т. Полторак

Міністр 
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства оборони України, 
Міністерства внутрішніх 
справ України 
19.01.2017  № 28/39

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 лютого 2017 р. 
№ 206/30074

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає організацію гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, його зміст, порядок та взаємодію Збройних Сил України з гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) у мирний час.

2. Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 16 Закону України “Про гідрометеорологічну діяльність”.

II. Організація гідрометеорологічного забезпечення

1. Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України організовується та координується Гідрометеорологічною службою Збройних Сил України.

2. Безпосереднє гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України здійснюють Гідрометеорологічний центр Збройних Сил України, гідрометеорологічні (метеорологічні) служби (підрозділи) видів Збройних Сил України та оперативних командувань.

3. До гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час залучаються Український гідрометеорологічний центр ДСНС України (далі – Український гідрометеорологічний центр), Центральна геофізична обсерваторія, Гідрометеорологічний центр Чорного і Азовського морів, Дніпропетровський, Львівський, Харківський регіональні центри з гідрометеорології, Вінницький, Волинський, Донецький, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласні центри з гідрометеорології, Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія, підпорядковані Українському гідрометеорологічному центру, державне підприємство “Український авіаційний метеорологічний центр” та Український гідрометеорологічний інститут, що належать до сфери управління ДСНС України (далі – гідрометеорологічні підприємства, установи та організації ДСНС України).

4. Координацію діяльності гідрометеорологічних підприємств, установ та організацій ДСНС України з питань гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України здійснює Управління гідрометеорології ДСНС України.

5. Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України у мирний час здійснюється відповідно до плану гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями ДСНС України (далі – План) за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

Проект Плану розробляється в Гідрометеорологічному центрі Збройних Сил України у двох примірниках, узгоджується з Українським гідрометеорологічним центром і підписується начальником Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України та директором Українського гідрометеорологічного центру.

План розробляється на п’ятирічний період не пізніше 01 жовтня року, що передує періоду планування.

План затверджується заступником голови ДСНС України та заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Один примірник Плану залишається у Гідрометеорологічному центрі Збройних Сил України, інший – в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зміни до чинного Плану вносяться за узгодженням між Гідрометеорологічним центром Збройних Сил України та Українським гідрометеорологічним центром і затверджуються за вищезазначеною процедурою.

6. Гідрометеорологічний центр Збройних Сил України надсилає витяги з Плану до гідрометеорологічних (метеорологічних) служб (підрозділів) видів Збройних Сил України та оперативних командувань в частині, що їх стосується.

Український гідрометеорологічний центр доводить витяги з Плану до гідрометеорологічних підприємств, установ та організацій ДСНС України, які залучаються до гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України.

III. Зміст гідрометеорологічного забезпечення

1. Для організації гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України надається така гідрометеорологічна інформація:

дані метеорологічних, гідрологічних, аерологічних, авіаметеорологічних, морських гідрометеорологічних спостережень, метеорологічних радіолокаційних станцій, розташованих на території України та інших країн, метеорологічних супутників;

штормові оповіщення про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

відомості про поширення вулканічного попелу та радіологічні надзвичайні ситуації, отримані по глобальній системі телезв’язку Всесвітньої метеорологічної організації;

метеорологічні, гідрологічні, морські гідрологічні прогнози по території України та Азово-Чорноморському басейну;

попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища на території України та в Азово-Чорноморському басейні;

фактичні та прогностичні карти погоди і баричної топографії;

карти показників пожежної небезпеки (фактичні та прогностичні дані на 1 – 3 доби) у теплий період року;

синоптичні консультації, довідки (на запит);

відомості про гідрометеорологічні умови на території України у вигляді узагальнених оглядів, карт тощо;

відомості про стан високого та екстремально високого забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод суші.

2. Український гідрометеорологічний центр у випадку внесення змін до чинних керівних та нормативних документів у сфері гідрометеорології, а також на запит Гідрометеорологічного центру Збройних Сил України надає відповідні документи.

IV. Порядок гідрометеорологічного забезпечення

1. Гідрометеорологічні підприємства, установи та організації ДСНС України забезпечують доведення гідрометеорологічної інформації до Гідрометеорологічного центру Збройних Сил України, гідрометеорологічних (метеорологічних) служб (підрозділів) видів Збройних Сил України та оперативних командувань відповідно до передбачених у Плані обсягів, строків та способів передачі.

2. Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України у випадку одноразових заходів, не передбачених Планом, здійснюється Українським гідрометеорологічним центром за заявками Гідрометеорологічного центру Збройних Сил України.

3. Про розробку і впровадження новітніх технологій, методик, форм і способів передачі гідрометеорологічної інформації, що можуть покращити якість здійснення гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, Український гідрометеорологічний центр інформує Гідрометеорологічний центр Збройних Сил України.

V. Взаємодія з гідрометеорологічного забезпечення

1. Гідрометеорологічний центр Збройних Сил України:

забезпечує взаємодію з Українським гідрометеорологічним центром, державним підприємством “Український авіаційний метеорологічний центр” та Українським гідрометеорологічним інститутом стосовно виконання покладених на них функцій з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

сприяє гідрометеорологічним підприємствам, установам та організаціям ДСНС України у вирішенні питань стосовно удосконалення гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інтересах оборони держави, забезпечення надійного функціонування системи гідрометеорологічних спостережень та передачі й отримання даних;

забезпечує інформування Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства “Український авіаційний метеорологічний центр” та Українського гідрометеорологічного інституту про розробку нормативних документів щодо гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

здійснює контроль за виконанням Плану гідрометеорологічними (метеорологічними) службами (підрозділами) видів Збройних Сил України та оперативних командувань;

за запитами Українського гідрометеорологічного центру організовує доведення до прогностичних підрозділів гідрометеорологічних організацій ДСНС України інформації з гідрометеорологічних станцій і постів Збройних Сил України;

враховує інтереси Українського гідрометеорологічного центру під час проведення гідрометеорологічною службою Збройних Сил України заходів, пов’язаних з організацією пунктів гідрометеорологічних спостережень, виконанням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення гідрометеорологічних засобів спостережень, збору, обробки та розповсюдження інформації, прогнозування гідрометеорологічних ситуацій та погодних умов;

забезпечує сумісність телекомунікаційних систем і комплексів Збройних Сил України з телекомунікаційною системою збору, обробки та передачі гідрометеорологічної (у тому числі супутникової та радіолокаційної) інформації Українського гідрометеорологічного центру;

забезпечує в установленому порядку участь фахівців гідрометеорологічних організацій, підприємств та установ ДСНС України у роботі науково-методичних та координаційних органів (рад, комісій) з питань гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

аналізує якість гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними організаціями, підприємствами та установами ДСНС України, вносить пропозиції до Українського гідрометеорологічного центру щодо його вдосконалення.

2. Український гідрометеорологічний центр враховує інтереси Збройних Сил України під час:

складання планів і програм перспективного розвитку державної системи спостережень за гідрометеорологічними умовами, геофізичними процесами в атмосфері та базових спостережень за рівнем забруднення навколишнього природного середовища, автоматизованих систем збору, обробки, передачі даних спостережень;

відпрацювання технічних завдань і вимог до нових зразків гідрометеорологічних приладів й обладнання;

проведення нарад, семінарів, засідань науково-технічної ради Українського гідрометеорологічного центру з питань, що стосуються гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

розробки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів стосовно гідрометеорологічної діяльності, планів збору і передачі інформації, програм співробітництва з національними гідрометеорологічними службами інших держав;

виконання функцій з міжнародних зобов’язань України у сфері гідрометеорології.

Начальник 
Головного управління 
оперативного забезпечення 
Збройних Сил України 
генерал-лейтенант

М.І. Кравчук

 

Директор 
Департаменту формування 
політики щодо підконтрольних 
Міністрові органів 
влади та моніторингу

В.Є. Боднар

 

 

Додаток 
до Положення з гідрометеорологічного 
забезпечення Збройних Сил України 
у мирний час 
(пункт 5 розділу ІІ)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник Голови 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій 
_______ ____________________ 
(підпис)  (ініціали, прізвище) 
“ ___ ” ________________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник начальника 
Генерального штабу 
Збройних Сил України 
_______ __________________ 
(підпис)  (ініціали, прізвище) 
“ ___ ” ________________ 20__ року

ПЛАН 
гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 20___ – 20___ роки

№ з/п

Назва гідрометеорологічної організації, яка здійснює гідрометеорологічне забезпечення

Види гідрометеорологічної інформації та матеріалів

Територія (акваторія), щодо якої надаються гідрометеорологічна інформація та матеріали

Кому передаються гідрометеорологічна інформація та матеріали (умовне найменування і поштова адреса)

Строки передачі гідрометеорологічної інформації та матеріалів

Спосіб отримання гідрометеорологічної інформації та матеріалів

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

Директор Українського 
гідрометеорологічного центру 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій 
_______ ________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 
“ ___ ” __________ 20__ року

Начальник Головного управління 
оперативного забезпечення 
Збройних Сил України 

_______ __________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 
“___ ” ___________ 20__ року


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (16.03.2017)
Просмотров: 964
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar