Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МСП №1109 від 30.09.2016. Про затвердження Змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

30.09.2016
м. Київ
N 1109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1377/29507

Про затвердження Змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), з метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян в апараті Мінсоцполітики

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 15 березня 2012 року N 139, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 438/20751 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню звернень громадян та контролю виконання (С. Гацанюк) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Іванкевича.

 

Міністр
А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
30 вересня 2016 року N 1109

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1377/29507


Зміни
до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України

1. Пункт 1.7 розділу I викласти в такій редакції:

"1.7. За організацію та стан діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві відповідає заступник Міністра - керівник апарату (державний секретар Міністерства).".

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Звернення може бути подане окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі.

Письмове звернення надсилається поштою. Також письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення) на електронну адресу zvernennya@mlsp.gov.ua.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.";

2) абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Звернення громадян повинні оформлятися з дотриманням вимог, передбачених статтею 5 Закону України "Про звернення громадян".";

3) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Усі звернення громадян, що надходять до Міністерства, реєструються централізовано відділом звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання.

Усі звернення реєструються у день їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, - наступного після нього робочого дня.

Електронне звернення приймається на електронну адресу zvernennya@mlsp.gov.ua.

Датою подання електронного звернення є дата його надходження на зазначену електронну адресу. Якщо електронне звернення надійшло на зазначену електронну адресу у неробочий день та час, датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

У разі якщо для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з письмовим зверненням.";

4) у пункті 2.14:

в абзаці другому слова "та сектору організації доступу до публічної інформації та архівної роботи", "або секторі відповідно" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Такі звернення передаються на розгляд Міністру, першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра з питань європейської інтеграції та заступнику Міністра - керівнику апарату (державному секретарю Міністерства) відповідно до розподілу обов'язків.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому підпункту 3.1.1 слова "Міністра соціальної політики України, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату чи заступника Міністра з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністра соціальної політики України, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції чи заступника Міністра - керівника апарату (державного секретаря Міністерства)";

підпункт 3.1.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Скарги на дії або бездіяльність державних службовців подаються у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.";

2) у пункті 3.2:

в абзаці другому підпункту 3.2.2 слова "перший заступник Міністра, заступники Міністра, заступник Міністра - керівник апарату чи заступник Міністра з питань європейської інтеграції" замінити словами "перший заступник Міністра, заступники Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції чи заступник Міністра - керівник апарату (державний секретар Міністерства)";

в абзаці другому підпункту 3.2.3 слова "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції чи заступником Міністра - керівником апарату (державним секретарем Міністерства)";

у підпункті 3.2.8 слова "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції чи заступником Міністра - керівником апарату (державним секретарем Міністерства)";

підпункт 3.2.10 викласти в такій редакції:

"3.2.10. Реєстраційні індекси листам-відповідям на звернення громадян, що підписані Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату (державним секретарем Міністерства) чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції, присвоюються відділом звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання.".

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звернення громадян з термінами виконання, встановленими Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції чи заступником Міністра - керівником апарату (державним секретарем Міністерства), виконуються відповідно до цих термінів та у межах термінів, передбачених статтею 20 Закону України "Про звернення громадян".";

2) пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Звернення громадян, взяті на контроль і надіслані до Міністерства на розгляд органом влади вищого рівня, виконуються в терміни, встановлені цим органом або Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції чи заступником Міністра - керівником апарату (державним секретарем Міністерства).";

3) пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Звернення громадян, що надійшли від народних депутатів України, розглядаються відповідно до вимог та в порядку, що визначені Законом України "Про статус народного депутата України", а звернення, що надійшли від депутатів місцевих рад, - відповідно до вимог та в порядку, що визначені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".".

5. У розділі V:

1) у пункті 5.3 абзац другий виключити;

2) у пункті 5.5 слова "сектору організації доступу до публічної інформації та архівної роботи" виключити;

3) у пункті 5.6 слова "доповідається заступнику Міністра - керівнику апарату" замінити словами "доповідається заступнику Міністра - керівнику апарату (державному секретарю Міністерства)".

6. Пункт 7.4 розділу VII викласти в такій редакції:

"7.4. Узагальнені аналітичні матеріали щодо результатів роботи за зверненнями громадян доводяться до відома заступника Міністра - керівника апарату (державного секретаря Міністерства).".

 

Начальник Управління звернень
громадян та контролю виконання
С. Гацанюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.11.2016)
Просмотров: 579
Всего комментариев: 0
avatar