Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МСП/МФУ N 1287/926 від 04.11.2016. Про затвердження Порядку надання ДФС інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

04.11.2016
м. Київ
N 1287/926

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2016 р. за N 1558/29688

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1181 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги, що додається.

2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (Музиченко В. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 13 квітня 2000 року N 82/171 "Про затвердження Порядку надання державними податковими інспекціями відомостей про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 травня 2000 року за N 271/4492 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної
політики України
А. Рева
Міністр фінансів України
О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
Д. Олійник
Голова СПО
об'єднань профспілок
Г. В. Осовий
Голова Державної
фіскальної служби України
Р. М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України
04 листопада 2016 року N 1287/926

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2016 р. за N 1558/29688


ПОРЯДОК
надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги


I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів (відсутності доходів), отриманих фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги відповідно до пункту 6 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 року N 1192, пункту 49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751, пункту 27 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 250, та пункту 7 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 189 (далі - порядки призначення).

2. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи соціального захисту населення) та Державною фіскальною службою України, правила складання та подання органами соціального захисту населення запитів на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (далі - державні допомоги).

3. Суб'єктами інформаційного обміну є органи соціального захисту населення та Державна фіскальна служба України.

Адміністраторами інформаційного обміну, що забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, є державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" та Державна фіскальна служба України.

4. Структура та формат відомостей, наведених у пункті 2 глави 1 та пункті 2 глави 2 розділу III цього Порядку, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, форма журналу обліку запитів та відповідей, вимоги до захисту інформації та порядок взаємодії інформаційних систем визначаються спільно Міністерством соціальної політики України та ДФС і оформлюються протоколами обміну інформацією (далі - протокол обміну інформацією).

II. Регламент обміну інформацією між органами соціального захисту населення та ДФС

1. Органи соціального захисту населення надають запити, а ДФС надає відповіді на запити органам соціального захисту населення виключно в електронній формі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

2. Органи соціального захисту населення та ДФС реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів та відповідей на запити.

3. На запит та відповідь на нього уповноваженою особою органу, який надає запит або відповідь (далі - уповноважена особа), накладається електронний цифровий підпис. Уповноважені особи призначаються наказами керівників відповідних органів соціального захисту населення та/або наказом керівника ДФС.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, Міністерство соціальної політики України та ДФС зобов'язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів від дня виникнення цих обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити


1. Порядок формування запиту

1. Органи соціального захисту населення формують запит та подають його до ДФС. Запит може містити інформацію щодо однієї або декількох фізичних осіб.

2. Запит містить такі відомості:

код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) органу соціального захисту населення, який подає запит;

найменування органу соціального захисту населення;

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

місце проживання фізичної особи (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номери будинку, корпусу (за наявності) і квартири (за наявності));

період, за який запитується інформація (визначається порядками призначення та протоколами обміну інформацією).

3. Запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Міністерством соціальної політики України та ДФС відповідно до пункту 4 розділу I цього Порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. ДФС надає відповідь на запит органу соціального захисту населення, що надіслав запит, у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання такого запиту.

2. Відповідь містить такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер та дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

найменування органу соціального захисту населення, на запит якого надається відповідь;

період, за який надається інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

доходи, отримані фізичною особою, яка звернулась за призначенням державної допомоги (за наявності відомостей у Державному реєстрі).

3. Відповідь на запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Міністерством соціальної політики України та ДФС відповідно до пункту 4 розділу I цього Порядку.

4. Інформація з Державного реєстру про доходи окремої фізичної особи не надається, якщо:

відомості про отримані доходи за вказаний період відсутні у Державному реєстрі;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку у Державному реєстрі;

у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта фізична особа не перебуває на обліку у Державному реєстрі;

реквізити, зазначені у файлі-запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, прізвище, ім'я, по батькові, не відповідають інформації, яка наявна у Державному реєстрі;

не заповнені або некоректно заповнені поля;

неправильно вказано період, за який запитується інформація;

у файлі-запиті надійшло більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

некоректно заповнені поля про відповідального співробітника, який сформував запит.

5. У разі якщо відповідь, що надійшла від ДФС до органу соціального захисту населення, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій протоколом обміну інформацією, або виявлено порушення вимог щодо накладення на відповідь електронного цифрового підпису, орган соціального захисту населення в електронній формі інформує про це ДФС.

ДФС протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від органу соціального захисту населення, зобов'язана надати коректно сформовану відповідь замість раніше наданої.

6. Відхилення запиту здійснюється згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1453.

IV. Захист інформації при інформаційному обміні

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами соціального захисту населення виключно з метою реалізації механізму призначення фізичним особам державної допомоги і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Директор Департаменту державної
соціальної допомоги Міністерства
соціальної політики України
В. В. Музиченко
В. о. начальника Управління
організації обміну та аналізу інформації
Міністерства фінансів України
С. Г. Авраменко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 729
Всего комментариев: 0
avatar