Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №104 від 16.02.2016. Про затвердження Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадян


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

16.02.2016
м. Київ
N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2016 р. за N 372/28502

Про затвердження Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 16 листопада 2016 року N 1212

Відповідно до пункту 69 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М. Ю.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної
міграційної служби України
М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
16 лютого 2016 року N 104

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2016 р. за N 372/28502


ПОРЯДОК
використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України

1. Цей Порядок установлює з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) механізм здійснення операцій із внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України (далі - паспорт), а також установлює загальні вимоги до використання зазначеного безконтактного електронного носія.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.11.2016 р. N 1212)

Внесення засобів електронного цифрового підпису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, та надання послуг електронного цифрового підпису з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм здійснюється в порядку, установленому законодавством.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.11.2016 р. N 1212)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операцій внесення до безконтактного електронного носія додаткової змінної інформації (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), інформації до захищених груп даних та зчитування інформації, внесеної до безконтактного електронного носія;

(абзац другий пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 16.11.2016 р. N 1212)

безконтактний електронний носій (далі - БЕН) - імплантована в бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов'язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом;

(абзац третій пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 16.11.2016 р. N 1212)

групи даних - зони БЕН, до яких вноситься інформація про особу, визначена в Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

законний представник - батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб, які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

захищені групи даних - зони БЕН, до яких вноситься набір електронних даних, за допомогою яких забезпечується можливість підтвердження цілісності даних БЕН;

ПАК1 - персональний авторизаційний код, який складається з 8 цифр, відомий лише особі, на ім'я якої оформлено паспорт, або її законному представнику і призначений для розблокування ПІН1;

ПАК2 - персональний авторизаційний код, який складається з 8 цифр, відомий лише особі, на ім'я якої оформлено паспорт, або її законному представнику і призначений для розблокування ПІН2;

ПІН1 - персональний ідентифікаційний номер, який складається з 4 цифр, відомий лише особі, на ім'я якої оформлено паспорт, або відповідно до законодавства її законному представнику і призначений для ідентифікації та авторизації доступу до БЕН під час здійснення операцій внесення додаткової змінної інформації до БЕН;

ПІН2 - персональний ідентифікаційний номер, який складається з 4 цифр, відомий лише особі, на ім'я якої оформлено паспорт, або відповідно до законодавства її законному представнику і призначений для здійснення операцій зчитування із захищених груп даних БЕН або внесення змін до захищених груп даних БЕН.

3. Уперше інформація до БЕН вноситься під час персоналізації паспорта.

4. Внесення змін до груп даних БЕН здійснюється уповноваженими суб'єктами, визначеними Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" після введення особою, на ім'я якої оформлено паспорт, або її законним представником ПІН1.

5. Початкове значення ПІН1 та ПІН2 становить 0000.

6. Початкове значення ПАК1 та ПАК2 становить 00000000.

7. Під час отримання паспорта особа, на ім'я якої оформлено паспорт, або її законний представник зобов'язана(ий) змінити початкові значення ПІН1/ПАК1 та ПІН2/ПАК2 власною комбінацією цифр (крім комбінації - 0000 або 00000000) та вжити заходів щодо їх нерозголошення стороннім особам.

За бажанням особи можливо особисто або звернувшись до центрального органу виконавчого влади, який реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, змінити ПІН1/ПІН2.

8. У разі неправильного введення ПІН1 тричі підряд автоматично блокується можливість внесення змін до груп даних БЕН.

9. Для розблокування можливості внесення змін до груп даних БЕН потрібно ввести ПАК1.

10. У разі неправильного введення ПІН2 тричі підряд автоматично блокується можливість зчитування та внесення змін до захищених груп даних БЕН.

11. Для розблокування можливості зчитування та внесення змін до захищених груп даних БЕН потрібно ввести ПАК2.

12. У разі неправильного введення ПАК1/ПАК2 десять разів підряд автоматично блокується можливість внесення змін до груп даних БЕН та можливість зчитування та внесення змін до захищених груп даних БЕН.

13. У разі блокування можливості внесення змін до груп даних БЕН та можливості зчитування та внесення змін до захищених груп даних БЕН втрачається можливість використання паспорта в повному обсязі (паспорт може використовуватися протягом терміну дії, але без можливості внесення інформації до груп даних БЕН та здійснення операцій зчитування та внесення змін до захищених груп даних БЕН).

14. У разі неможливості використання паспорта в повному обсязі особа, на ім'я якої оформлено паспорт, або її законний представник може звернутися до центрального органу виконавчого влади, який реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про обмін паспорта у зв'язку з непридатністю паспорта для подальшого використання.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС
В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (06.04.2016)
Просмотров: 840
Всего комментариев: 0
avatar