Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №1066 від 10.10.2016. Про затвердження Порядку використання телекомунікаційних мереж та Табеля належності відомчих, спеціальних


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2016

м. Київ

N 1066

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1415/29545

Про затвердження Порядку використання телекомунікаційних мереж та Табеля належності відомчих, спеціальних і з'єднувальних ліній у Національній поліції України

Відповідно до підпунктів 54, 59 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, з метою ефективного управління телекомунікаційною системою Національної поліції України

НАКАЗУЮ:

Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок використання телекомунікаційних мереж;

2) Табель належності відомчих, спеціальних і з'єднувальних ліній у Національній поліції України.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 жовтня 2016 року N 1066

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1415/29545

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
використання телекомунікаційних мереж

1. Цей Порядок визначає правила використання номерного ресурсу телекомунікаційних мереж відомчого та загального користування, єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС для доступу до баз (банків) даних, засобів рухомого (мобільного) зв'язку та контролю за відшкодуванням витрат за перевищення встановленого ліміту і використання телекомунікаційних послуг, що не пов'язані з виконанням службових обов'язків, в центральному органі управління Національної поліції України, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах поліції, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

виїзний мобільний телефон - службовий мобільний телефон, який використовується під час службових відряджень та виконання процедури екстрадиції;

відомча телекомунікаційна мережа - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для поліцейських, державних службовців, працівників системи Національної поліції України з метою забезпечення виконання покладених на них завдань;

єдина цифрова відомча телекомунікаційна мережа МВС (далі - ЄЦВТМ) - сучасна логічна цілісна мультисервісна багаторівнева інформаційно-телекомунікаційна мережа МВС, що здійснює взаємодію із загальнодержавними телекомунікаційними мережами спеціального зв'язку та включає сукупність технічних засобів й обладнання мережі доступу і транспортної телекомунікаційної мережі для забезпечення передачі інформації (даних), яка (які) належить(ать) до державних інформаційних ресурсів регіонального, районного та місцевого рівнів, для потреб територіальних органів поліції, закладів, установ та підприємств, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, а також надає підключеним до неї віддаленим один від одного користувачам весь різновид телекомунікаційних послуг і сервісів фіксованого телефонного, документального, радіозв'язку, аудіо- та відеоселекторного зв'язку тощо як у звичайних умовах, так і під час особливого періоду чи запровадження в державі надзвичайного стану;

мікротелефонна трубка - прилад телефонного апарата, призначений для утримання в руці, який при знятті переводить апарат в активний режим роботи та об'єднує функції мікрофона і телефону;

міський телефон - абонентський пристрій (телефонний, факсимільний апарат), безпосередньо підключений до місцевої АТС, з якого дозволяється користуватися послугами місцевого, міжміського, міжнародного зв'язку, а також здійснювати дзвінки на номери операторів рухомого (мобільного) зв'язку (міськими телефонами не вважаються такі абонентські пристрої, які безпосередньо підключені до відомчої АТС та з яких є можливість здійснювати телефонні дзвінки на номери телефонної мережі загального користування за допомогою додаткового набору цифр, а також телефони телекомунікаційної мережі загального користування, які використовуються як вхідні з'єднувальні лінії відомчих АТС);

мобільний телефон - портативний переносний пристрій із застосуванням радіотехнологій, призначений для здійснення телефонних розмов, обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями тощо в мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, у якому для ідентифікації кінцевого обладнання абонента використовується абонентський номер;

мобільний телефон забезпечення заходів - службовий мобільний телефон, який використовується для забезпечення заходів під час функціонування органу поліції в режимі посиленого варіанта службової діяльності;

супутниковий телефон - портативний чи стаціонарний телефон, що передає інформацію безпосередньо через супутникову мережу;

технологічний телефон - стаціонарний термінал телефонного зв'язку із застосуванням радіотехнологій типу GSM-шлюз або інший пристрій з установленою в ньому SIM-картою оператора рухомого (мобільного) зв'язку або іншим ідентифікатором абонентського номера, який призначений для підключення до цифрової відомчої АТС;

call-центр (контактний центр) - спеціалізована організація або виділений підрозділ в Національній поліції України, що займається обробкою звернень громадян та їх інформуванням.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

3. За наявності доступу до відомчої телекомунікаційної мережі поліцейські, державні службовці та працівники системи Національної поліції України для економії бюджетних коштів повинні здійснювати дзвінки до регіонів виключно через відомчу телекомунікаційну мережу.

Вартість дзвінків через відомчу телекомунікаційну мережу:

у межах відомчої телекомунікаційної мережі (ІР-телефонія, ЄЦВТМ та інші) - безкоштовно;

на інші телекомунікаційні мережі - згідно з діючими тарифами операторів (провайдерів) телекомунікацій.

4. Поліцейським, державним службовцям і працівникам системи Національної поліції України заборонено:

1) вести розмови та передавати документальну інформацію з обмеженим доступом через телекомунікаційні мережі: відомчі, загального користування та Інтернет;

2) користуватися телекомунікаційними послугами, що не пов'язані з виконанням службових обов'язків, із службових мобільних телефонів, службових телефонів телекомунікаційних мереж відомчого та загального користування;

3) використовувати телекомунікаційні мережі загального та відомчого користування для роботи з використанням Інтернету в режимі набору номера телефону провайдера, крім ADSL-з'єднання.

5. Порядок набору абонентських номерів центрального органу управління Національної поліції України з телекомунікаційної мережі загального користування (далі - ТМЗК):

Номер МЗЗК

Внутрішній номер

254-9х-хх

0х-хх

374-10-хх

10-хх

461-16-хх

16-хх

461-17-хх

17-хх

461-18-хх

18-хх

256-1х-хх

2х-хх

256-03-хх

33-хх

374-34-хх

34-хх

374-37-хх

37-хх

254-7х-хх

7х-хх

 

6. Порядок набору абонентських номерів центрального органу управління Національної поліції України, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в межах ЄЦВТМ:

зняти мікротелефонну трубку (відповідь станції - безперервний зумерний сигнал);

набрати цифру 8 (після чого зумерний сигнал відсутній);

набрати міжміський тризначний відомчий код територіального органу поліції, який зазначено в пункті 7 цього Порядку, та чотиризначний номер телефону абонента, що викликається.

Наприклад: для виклику абонента головного управління Національної поліції (далі - ГУНП) у Львівській області слід набрати цифри 8-322-22-09, де:

8 - вихід на міжміську мережу відомчого зв'язку;

322 - відомчий код ГУНП у Львівській області;

22-09 - номер телефону абонента, що викликається.

7. Відомчі міжміські коди центрального органу управління Національної поліції України, ГУНП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, апарату МВС, Національної гвардії України та Центрального госпіталю МВС:

N з/п

Найменування підрозділу

Відомчі міжміські коди

1

2

3

1

Національна поліція України

8-442-хх-хх

2

Апарат МВС

8-442-хх-хх

3

Національна гвардія України

8-110-хх-хх

4

Центральний госпіталь МВС

8-103-хх-хх

5

ГУНП у м. Києві

8-442-хх-хх

6

ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

8-482-хх-хх

7

ГУНП у Вінницькій області

8-432-хх-хх

8

ГУНП у Волинській області

8-332-хх-хх

9

ГУНП у Дніпропетровській області

8-562-хх-хх

10

ГУНП у Донецькій області

8-622-хх-хх

11

ГУНП у Житомирській області

8-412-хх-хх

12

ГУНП у Закарпатській області

8-312-хх-хх

13

ГУНП у Запорізькій області

8-612-хх-хх

14

ГУНП в Івано-Франківській області

8-342-хх-хх

15

ГУНП у Київській області

8-452-хх-хх

16

ГУНП у Кіровоградській області

8-522-хх-хх

17

ГУНП у Луганській області

8-642-хх-хх

18

ГУНП у Львівській області

8-322-хх-хх

19

ГУНП у Миколаївській області

8-512-хх-хх

20

ГУНП в Одеській області

8-482-хх-хх

21

ГУНП у Полтавській області

8-532-хх-хх

22

ГУНП у Рівненській області

8-362-хх-хх

23

ГУНП у Сумській області

8-542-хх-хх

24

ГУНП у Тернопільській області

8-352-хх-хх

25

ГУНП у Харківській області

8-572-хх-хх

26

ГУНП у Херсонській області

8-552-хх-хх

27

ГУНП у Хмельницькій області

8-382-хх-хх

28

ГУНП у Черкаській області

8-472-хх-хх

29

ГУНП у Чернівецькій області

8-372-хх-хх

30

ГУНП у Чернігівській області

8-462-хх-хх

 

В центральному органі управління Національної поліції України та ГУНП у місті Києві існує єдина нумерація з АТС МВС та Національної поліції України (індекси 4х-хх, 5х-хх, 6х-хх).

8. Порядок набору з ГУНП в областях абонентських номерів телекомунікаційної мережі загального користування міста Києва:

зняти мікротелефонну трубку (відповідь станції - безперервний зумерний сигнал);

набрати цифру 8 (після чого зумерний сигнал відсутній);

набрати міжміський відомчий код Національної поліції - 442 та код виходу на міську телекомунікаційну мережу загального користування міста Києва - 9;

набрати семизначний абонентський номер, що викликається.

Наприклад, для виклику абонента, що перебуває у місті Києві: через відомчу телекомунікаційну мережу слід набрати 8-442-03-33; через телекомунікаційну мережу загального користування - 8-442-9-254-93-33, де:

8 - вихід на міжміську мережу відомчого зв'язку;

442 - відомчий код Національної поліції України;

9 - вихід на телекомунікаційну мережу загального користування міста Києва;

254-93-33 - абонентський номер, що викликається.

9. Контроль за використанням телекомунікаційних послуг абонентами Національної поліції України покладається на підрозділи зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України.

10. Підрозділи зв'язку та телекомунікацій системи Національної поліції України:

1) здійснюють аналіз рахунків міжміських, міжнародних розмов, рахунків за рухомий (мобільний) зв'язок для відслідкування перевищення ліміту та (або) використання телекомунікаційних послуг, що не пов'язані з виконанням службових обов'язків;

2) направляють до структурних підрозділів органів і підрозділів Національної поліції України інформацію про перевищення лімітів та (або) використання телекомунікаційних послуг, що не пов'язані з виконанням службових обов'язків (платні голосові довідки й сервіси за спеціальними цінами, замовлення телеграм, спеціальні SMS, SMS-розваги, голосування, послуга GOOD'OK, графічні зображення, мелодії, коди доступу до ресурсів операторів (провайдерів), які надають послуги Інтернет, тощо), для вжиття їх керівниками заходів щодо відшкодування.

Користування Інтернетом, що надається в межах чинного договору на зазначені послуги, не вважається використанням телекомунікаційних послуг, що не пов'язані з виконанням службових обов'язків.

11. Утримання та оплата засобів рухомого (мобільного) зв'язку операторів телекомунікацій відбуваються таким чином:

1) утримання абонентських номерів органів та підрозділів Національної поліції України здійснюється на контрактній основі із закріпленням їх за індивідуальними особистими рахунками або субрахунками;

2) оплата отриманих послуг рухомого (мобільного) зв'язку здійснюється як шляхом безготівкового розрахунку, так і картками поповнення рахунків для абонентів передплачених послуг;

3) при користуванні послугою "міжнародний роумінг" під час відрядження за кордон зі службових засобів рухомого (мобільного) зв'язку граничний місячний ліміт витрат на утримання їх встановлюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету".

12. Залишок невикористаного місячного граничного ліміту на утримання засобів рухомого (мобільного) зв'язку на наступний місяць не переноситься.

13. За умови відсутності відомчої телекомунікаційної мережі дозволяється використовувати абонентські номери телекомунікаційної мережі загального користування.

14. Виїзний засіб рухомого (мобільного) зв'язку зберігається в Департаменті зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України і видається відповідно до наказу про відрядження, підписаного Головою Національної поліції України або особою, яка виконує його обов'язки.

15. Для забезпечення заходів виділяється окремий службовий засіб рухомого (мобільного) зв'язку, який зберігається в підрозділі зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України та видається за рішенням:

1) в центральному органі управління Національної поліції - Голови Національної поліції України чи особи, яка виконує його обов'язки, або заступника Голови Національної поліції України, який відповідно до функціональних обов'язків координує та контролює діяльність Департаменту зв'язку та телекомунікацій;

2) в територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах поліції - начальника підрозділу або органу поліції чи особи, яка виконує його обов'язки.

16. З метою економії бюджетних коштів call-центрам (контактним центрам) Національної поліції України дозволяється організовувати з'єднувальні лінії до телекомунікаційної мережі операторів рухомого (мобільного) зв'язку, які обслуговують певну територію.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 жовтня 2016 року N 1066

 

 

 

 

ТАБЕЛЬ
належності відомчих, спеціальних і з'єднувальних ліній у Національній поліції України

N з/п

Призначення

Належить

1

2

3

1

Відомчі лінії:

 

1.1

для організації телефонного зв'язку всередині адміністративних будівель

по 1 лінії

(за потреби кількість збільшується згідно із затвердженою керівництвом Національної поліції України схемою організації зв'язку)

1.2

для організації внутрішнього постового телефонного зв'язку

по 1 лінії на пост

2

Спеціальні лінії:

 

2.1

серії "102":

 

для чергових частин (ситуаційних центрів), секторів реагування патрульної поліції, дислокованих у населених пунктах:

 

з населенням до 50 тис. осіб

2 лінії

з населенням від 50 до 150 тис. осіб

3 лінії

з населенням від 150 до 500 тис. осіб

3 лінії плюс по 1 лінії на кожні 100 тис. населення після 150 тис.

з населенням від 500 тис. до 1 млн осіб

6 ліній плюс по 1 лінії на кожні 100 тис. населення після 500 тис.

з населенням понад 1 млн осіб

11 ліній плюс по 1 лінії на кожні 100 тис. населення після 1 млн

2.2

серії "102":

 

для чергових частин (ситуаційних центрів), секторів реагування патрульної поліції в структурі територіальних органів поліції

2 лінії

3

З'єднувальні лінії:

 

3.1

від відомчої АТС до АТС телекомунікаційної мережі загального користування

12 % діючої ємності відомчої АТС, але не менше ніж передбачено нормами технологічного проектування Міністерства інфраструктури України

3.2

від відомчої АТС до відомчих АТС інших центральних органів виконавчої влади

не більше 3 % діючої ємності станції

3.3

для дистанційного керування радіостанцією

1 - 2 лінії

3.4

для обладнання пультів централізованого нагляду

за технічної потреби на кожний пульт

3.5

для call-центрів (контактних центрів)

за технічної потреби

3.6

для організації безпосереднього телефонного зв'язку з дислокованими в межах міста (населеного пункту) підпорядкованими та взаємодіючими міськрайорганами, органами та підрозділами Національної поліції України і міськими та позаміськими захищеними пунктами управління, військовими частинами та з'єднаннями Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, навчальними закладами, центрами, органами державної влади та місцевого самоврядування, черговими службами міста (населеного пункту), центральними органами виконавчої влади

по 1 лінії

(за потреби кількість збільшується згідно із затвердженою керівництвом Національної поліції України схемою організації зв'язку)

3.7

для організації зовнішнього постового телефонного зв'язку

по 1 лінії на пост

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (07.12.2016)
Просмотров: 631
Всего комментариев: 0
avatar